Korkeakouluopiskelijalle

Rakenna oma opintopolkusi Jyväskylässä

EduFutura Jyväskylä -yhteisön muodostavat

Sinäkin olet EduFutura-opiskelija ja kuulut yli 40 000 opiskelijan EduFutura-yhteisöön! 

EduFuturan ansiosta voit rakentaa oman opintopolkusi poimimalla kunkin EduFutura-oppilaitoksen tarjonnasta sinua kiinnostavat sisällöt ja opinnot. Koko ristiinopiskelun tarjonta on koottu EduFutura-opintotarjottimelle.

Mikä parasta – EduFutura-opiskelu on sinulle maksutonta!

 

Hyödynnä toisen EduFutura-oppilaitoksen opintoja!

Ristiinopiskelu EduFuturassa tarkoittaa sitä, että JAMKin opiskelijana voit tehdä Jyväskylän yliopiston ja Gradian opintoja. JYU:n opiskelijana voit tehdä Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Gradian opintoja.

Varmista, että opintojakso sopii osaksi tutkintoasi joko ennakoivan hyväksiluvun kautta (sisällytetty OPS:iin) tai valinnaisina opintoina

Ristiinopiskeluun perustuva hyväksiluku korkeakoulujen välillä voi olla korvaamista tai sisällyttämistä riippuen opintojen sisällöstä ja tasosta. Jos haet johonkin toiseen korkeakouluun, kannattaa opintosuoritus ilmoittaa myös sinne.

Mahdollisuus laajentaa osaamista toisen EF-oppilaitoksen tarjontaa hyödyntämällä

  • Opintoja, joita ei saatavilla omassa oppilaitoksessa
  • Joustoa opintojen aikataulutukseen: useampia mahdollisuuksia suorittaa vastaavia opintojaksoja
  • Vaihtoehtoisia opiskelutapoja samankaltaisille sisällöille
  • JYU:n opiskelijalle noin JAMKin opintojaksoa
  • JAMKin opiskelijalle noin 50 JYU:n opintojaksoa
  • Kaikille korkeakouluopiskelijoille yli 10 Gradian ammattiopintojen ja aikuislukion opintoa.

 

Niki ja Miksu opiskelijoiden edustajina 

Opiskelijat ovat vahvasti mukana EduFuturassa. Niki Niemelä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (opiskelijakunta JAMKO) sekä Miikael Saksman Jyväskylän yliopistosta (ylioppilaskunta JYY) edustavat opiskelijoita opetussuunnitelmatyössä ja ovat tuoneet käyttäjänäkökulmaa EduFuturan nettisivujen kehittämiseen. Lue tarkemmin EduFuturan uutisesta.

Kasvokuva Niki NIemelästä ja Miikael Saksmanista

Ristiinopiskelun tarjonta löytyy EduFuturan opintotarjottimelta

EduFuturan opintotarjonta  on koottu opintotarjottimelle. Valittavanasi on yli 50 opintojaksoa, joilla voit täydentää osaamistasi hyödyntämällä toisen EduFutura-korkeakoulun opintoja.

Erityisen tuen tarve

Jos sinulla on omassa EduFutura-oppilaitoksessasi todettu erityisen tuen tarve, mikä edellyttää henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, niin EduFutura-ristiinopiskelussa riittää, että näytät omasta oppilaitoksesta saamasi asiakirjan (lausunnon, päätöksen tai suosituksen) sen EduFutura-oppilaitoksen opettajalle, jonka opetukseen osallistut. Tämän asiakirjan perusteella saat tarvitsemasi järjestelyt yksilöllisiksi tukitoimiksi.

Muita EduFutura-mahdollisuuksia

Entistä laajemman opintotarjonnan lisäksi EduFutura-opiskelijana voit hyödyntää monia muita mahdollisuuksia esimerkiksi osallistumalla yhteisiin projekteihin ja produktioihin. Näin toteutetaan vaikkapa Suomalaisen musiikkikampuksen Uponnut kaupunki -suurproduktio.

EduFutura-yrittäjyysopinnoissa rikotaan rajoja yhdistämällä ammatilliset ja akateemiset osaajat, koska haluamme, että työpaikoilla on enemmän yrittäjämäistä asennetta ja oppilaitosten yrittäjyyskurssit ovat täynnä innokkaita opiskelijoita. Oppilaitosten yhteisillä yrittäjyyskursseilla tekijät löytävät toisensa.

Mikäli olet kiinnostunut yrittäjyydestä, saat hienot mahdollisuudet yritysvalmennukseen Jyväskylän yritystehtaan huipputiimiltä. Voit myös suorittaa Gradiassa yrittäjän erikoisammattitutkinnon.