EduFuturan opintotarjottimelle on päivitetty lukuvuoden 2022-2023 tarjonta. We have updated EduFutura’s online catalogue, which is unfortunately still available only in Finnish. You can find a list of courses taught in English by clicking the link “Course taught in English”.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Advanced Software Business / Ohjelmistoliiketoiminnan erityisaiheita

Registration period: 15.8.2022–12.1.2023. Lectures 13.1.2023–19.3.2023. This course contains following themes related to work of a development director or a non-technical project manager in a software enterprise: Economics and organisation of project business, service business and product firms; Management structures and internal operation in a software enterprise in general and in software development (including traditional, lean and kanban); Business models in software firms; Processes of a software firm (e.g. product roadmapping and product strategies, licensing, IPR and legal issues, international operations); and Strategy and positioning themes (e.g. platforms, components, multi-sided market theories, modularity of software offering, positioning firm value creation in networks/ecosystems). This course assumes that you have already completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies.

Kurssi: TJTS5701

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Alkoholilainsäädännön osaamiskoulutus ja -testi

Hallitset anniskelua koskevan alkoholilainsäädännön. Lukuvuoden 22-23 aikana järjestetään useampi toteutus. Ilmoittautuminen viimeistään 7 vrk aiemmin opettajalle.

Järjestäjä: GRADIA Hotelli-, ravintola-, cateringala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 1.-25.8.2022. Osallistut kontaktiopetukseen, joka sisältää luentoja, demonstraatioita ja workshop-työskentelyä. Harjoittelet ryhmänohjausta opiskelijaryhmässäsi tutustuen alle 3-vuotiaille lapsille suunnattuihin opetus - ja ohjausmateriaaleihin. Työskentelet itsenäisesti muiden opiskelijoiden kanssa pienryhmässä toteuttaen pienoisprojektin lapsiperheille jossain valitsemassamme yhteisössä esim. kulttuurineuvola, taidemuseo, päiväkoti. Tutustut varhaisiän musiikkikasvatukseen sekä varhaisiän musiikinopettajan työhön seuraamalla eri-ikäisten lasten muskariryhmiä.

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Kiintiö 4 paikkaa yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoille (VAKA-ristiinopiskelu), 2 paikkaa muille yliopiston opiskelijoille (EduFutura).

Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä

Osaat toimia ammatillisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa, huolehtia työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista ja asettaa itsellesi kehittämistavoitteita. Opintoihin kuuluu mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa, ammatillista työskentelyä asiakkaan kanssa, palveluohjausta sekä perus- ja lääkehoitoa.

Järjestäjä: GRADIA Sosiaali- ja terveysala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Argentiinalainen tango

Tarkista kohderyhmä!

Tiedot päivittyvät syksyn 2022 aikana. Laajuus: 15 osp Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen, tutkinnon osa.

Järjestäjä: GRADIA Gradia musiikki

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Suunnattu yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Gradian musiikin opiskelijoille.

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Arts and Wellbeing / Taide ja hyvinvointi

Registration period 8.8.2022–9.1.2023. Lectures 13.1.2023–19.5.2023. The course focuses on the wellbeing potential of arts from psychological, physiological and social quality perspectives. The course includes lectures on practical applications of arts for wellbeing as well as the latest research in the field.

Kurssi: MUTS1101

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Asiakaskokemusjohtaminen

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 3.8.-21.8.2022. Opintojakson käytyäsi ymmärrät mistä tekijöistä asiakaskokemus muodostuu. Osaat suunnitella ja johtaa yrityksen asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyviä prosesseja suunnitelmallisesti ja analyyttisesti.

Kurssi: HL00BD49-3004

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: Markkinoinnin perusosaaminen

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ilmoittautuminen: 26.9.2022-31.1.2023. Lähiopetuspäivät ovat 21.2., 9.3., 30.3., 18.4. ja 4.5.2022. Osaat arvioida autismin kirjon asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja tuen tarpeita sekä tukea ja ohjata autismin kirjon asiakasta oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikoinnissa ja aistikokemuksissa sekä hyödyntää toiminnanohjauksen keinoja ohjauksessa.

Järjestäjä: GRADIA Sosiaali- ja terveysala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD perusteet 2

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-31.5.2023. Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet. Opiskelija osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot. Hallitsee bockien ja atribuuttien käytön, osaa tehdä osasuurennoksen ja ymmärtää tyylien merkityksen työn organisoinnissa sekä tekemään piirustukseen standardien mukaiset mitoitukset.

Laajuus: 1 - 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: AutoCADin alkeet

Biologian sovellukset

Ilmoittautuminen 14.4.2023 mennessä. Opintojakson aikataulu: 31.8.2022-12.5.2023, opinnot voi suorittaa joustavasti omaan tahtiin. Opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla tutustutaan biologian erilaisiin sovelluksiin mm. lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Perehdytään erityisesti geenitekniikan ja mikrobiologian perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin.

Kurssi: BI05

Järjestäjä: GRADIA Gradia-lukiot/aikuislukio

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduuli

Biomekaniikan perusteet

Ilmoittautumisaika 1.8.2022–30.9.2022. Luento-opetus 10.10.2022–31.1.2023. Opintojaksolla tutustutaan voimantuoton biomekaanisiin perusteisiin, ja opitaan kuvailemaan ja tulkitsemaan kehon liikkeitä kinematiikan ja kinetiikan avulla.

Kurssi: LBIP1000

Laajuus: 2 - 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Yrittäjyys-moduuli

Business in Asia

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Course provides students with the understanding of following: Brief country reviews in Asia, focus on China, India and its relevance to western markets of Europe and USA, Positioning of business in Asia: Contexts of culture and organization diversity, Asian market dynamics, Business entry & creation, consolidation, trade and exits, Beyond the global financial crisis, emergence and stagnation of emerging economies and road ahead of the "Lost Decade", Meeting the Asian business challenge: New growth ventures business designs.

Kurssi: JSBA5110

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Clinical biomechanics

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. In this course, basic biomechanical concepts are integrated into a clinical framework. Students are expected to contribute with their own background knowledge to the multidisciplinary group work. Preliminary knowledge of basic anatomy and biomechanics is needed. ADDITIONAL INFORMATION: 8 hours interactive lectures will be held in Zoom, Lecture exam in Moodle, Laboratory demonstrations and practice (8 hours) need physical presence at the University (Liikunta-building), Presentations of group work (8 hours) will be held in Zoom, Group project work (60 hours) needs physical presence at the University. Moodle-test prior to the course – you can already familiarize yourself with the material: The ABC of EMG A Practical Introduction to Kinesiological Electromyography Peter Konrad Version 1.4 March 2006 ISBN 0-9771622-1-4 https://hermanwallace.com/download/The_ABC_of_EMG_by_Peter_Konrad.pdf

Kurssi: BMES1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: This course is for students in the JAMK Master of Health Care, DP in Sport and Exercise Physiotherapy programme and the students in the JYU Faculty of Sport and Health Sciences.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Creating Careers

Registration period 5.9.2021–30.11.2022. Online teaching 1.9.2021–31.12.2022. The course gives basic information about employment, search for work, and working life. The expert lectures, events, and workshops included in the course offer information about current working life topics and skills. The course aims to develop understanding and skills that will help you to plan and build your career path. The topics of the study sessions include, for example, the Finnish working culture, job markets, employment, and self-employment, writing of a CV, and information on how to market and promote your skills and competencies. The course can be completed with distance learning methods in JYU Moodle.

Kurssi: URAM003

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yliopistopalvelut

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Datan esittäminen ja analysointi

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 15.8.2022–2.1.2023. Luento-opetus 9.1.2023–19.3.2023. Opintojaksolla tutustutaan tilastollisen tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. Opintojakson aluksi perehdytään erilaisiin aineiston hankintamenetelmiin sekä siihen, miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia voidaan mitata. Havaintoaineiston kuvailua varten käydään läpi laadukkaan tilastollisen taulukoinnin ja visualisoinnin perusteet sekä opitaan laskemaan ja tulkitsemaan tilastollisia tunnuslukuja. Opintojakson lopuksi perehdytään tilastollisen päättelyyn sekä tilastolliseen mallinnukseen, ja opitaan muun muassa regressio- ja aikasarjamallinnuksen alkeita. Opintojaksolla keskitytään tilastollisten menetelmien ymmärtämiseen yksinkertaisten sovellusten kautta. Menetelmien käyttöä harjoitellaan tilastollisen R-ohjelmiston avulla.

Kurssi: TILP2400

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Opintojaksoille odotetaan EduFutura-opiskelijoina niitä Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-alan insinööriopiskelijoita, joiden tavoitteena on hakea informaatioteknologian tiedekunnan tarjoamaan tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-ohjelmaan.

Yritystehdas-moduuli

Demola-projekti

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Participation to a Demola project, building a prototype/demo together with a multidisciplinary team including company member(s), co-creation with other teams and a client. Coaching events (e.g. agile development, concept development, presentation, service design, productization). In order to be able to participate to the course, you need to apply and to be accepted to a Demola team (see: https://www.demola.net/jyvaskyla): You enroll both to Demola and to the Demola project course. Before the project begins, please contact the responsible teacher of your own field. Depending on your work amount, you can get 5-10 cr from the Demola Project.

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Yritystehdas

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Digimarkkinointia käytännössä

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojakso on kehitetty yhteistyössä Googlen kanssa. Kurssilla tutustutaan Googlen digitaalisen markkinoinnin työkaluihin ja perehdytään yrityksen verkkonäkyvyyteen, hakukonemainontaan ja –optimointiin, hakukoneanalytiikkaan, display-mainontaan, markkinointimahdollisuuksiin sosiaalisessa mediassa ja mobiilimarkkinointiin.

Kurssi: JSBY7110

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla

Ilmoittautuminen 21.8.2022 mennessä. Hoitotyön kyberturvallisuutta ohjaava lainsäädäntö, ohjeet ja suositukset, Hoitotyön kyberturvallisuusuhat, niiden havaitseminen ja niihin reagointi, Etäseuranta- ja muihin lääkinnällisiin laitteisiin liittyvät uhat, Työntekijän rooli tieto- ja kyberturvallisuuden varmistamisessa, Tieto- ja kyberturvallisuuden huomioiminen potilasohjauksessa

Kurssi: SZ00BB55-3007

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitaalisen osaamisen perusteet

Ilmoittautumisaika verkko-opetukseen 19.8.2022–10.1.2023. Opiskeluun liittyvien digitaalisten tietojen ja taitojen hallinta. Valittavissa vain itsenäisen työskentelyn suoritustapa. Tämä opintojakso on myös osa JYU:n Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylän vaatimuksia 2020-2022. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa#autotoc-item-autotoc-1 TYÖSKENTELYTAVAT: Oppimateriaalin opiskelu, verkkoluentojen katsominen, osallistuminen kontaktiopetukseen (ohjaukset, ei pakollisia), harjoitustehtävien tekeminen ja palauttaminen. Itsenäisellä otteella tehtävä kurssi.

Kurssi: ITKP1010

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Digital Marketing in Practice

Enrolment period 1.9.2022-22.1.2023. This course introduces the students with Google’s digital marketing tools. Main themes of the course are online visibility, search engine optimization, advertising and analytics, display advertisement, social media marketing and mobile marketing.

Kurssi: JSBY7110

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digital Photography and Video Production

Tarkista kohderyhmä!

Do you want to know how to take stunning photographs? Are you interested in creating a great video? The course helps you to understand how to apply photo- and videography techniques, how to organize a photoshoot, and work in the set to produce high quality still photographs or videos.

Kurssi: HTGP0500-3004

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Basics for digital media -course needs to be passed before attending this course. If you have not passed the course, you need to provide sufficient evidence about the skills required in the course in question.

Digital Service Design / Digitaalinen palvelumuotoilu

Registration period 15.8.2022–24.10.2022. Lectures 25.10.2022–29.12.2022. This course focuses on digital service research, more specifically on innovation and design of digital services. The idea is to give you a broad understanding of the digital service innovation and design field as a whole with the aim of preparing you for doing research in the area of digital service innovation and design. This course assumes that you have completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies. Course taught in English.

Kurssi: TJTS5601

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digital Service Innovations / Digitaaliset palveluinnovaatiot

Registration period 15.8.2022–20.3.2023. Lectures 21.3.2023–28.5.2023. The course focuses on digital service innovation. More specifically on service innovation, management and development for understanding the design of cyber-physical, cognitive, and smart services. This course assumes that you have already completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies.Digital Service Innovations course taught in English.

Kurssi: TJTS5603

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle