At the moment, the online course catalogue is only available in Finnish. Anyway, you can click on the link “Course taught in English”, which gives you a list of courses with English as the language of instruction.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

3D Modelling CATIA V6 (nonstop)

Enrolment period: 2.8.2021-17.6.2022. Prerequisites: Basic knowledge of Technical drawing and CAD. Course information: 3D modelling methods. Model structure and the use of structure tree. The hierarchy of features and assemblies. Creating drawings on a model and an assembly parts list on an assembly drawing. Parametrisation at model level.

Kurssi: TKKP0550AC

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet 1 Inventor (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. 3D-mallinnustavat. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta.

Kurssi: TKKP0550AI

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet 2 Inventor (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. 3D-mallinnustavat. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista ja osaluettelon luominen kokoonpanopiirustuksesta. Parametrisointi sekä malli että kokoonpanotasolla.

Kurssi: TKKP0550BI

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-mallinnus perusteet Vertex

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. 3D-mallinnustavat Vertex G4:llä. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. Opintojakson sisältö: Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Piirteiden hierarkia ja kokoonpanojen hierarkia. Piirustusten luominen mallista. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin.

Kurssi: TK00BD37

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

3D-tulostuksen mahdollisuudet yritystoiminnassa, YAMK (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opiskelija hallitsee mallintamisen. Pystyy mallintamaan Solid-malleja sekä ymmärtää 3D-tulostuksen mahdollisuudet valmistusmenetelmänä.

Kurssi: TKKVS0200Y

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Advanced Software Business / Ohjelmistoliiketoiminnan erityisaiheita

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course contains following themes related to work of a development director or a non-technical project manager in a software enterprise: Economics and organisation of project business, service business and product firms; Management structures and internal operation in a software enterprise in general and in software development (including traditional, lean and kanban); Business models in software firms; Processes of a software firm (e.g. product roadmapping and product strategies, licensing, IPR and legal issues, international operations); and Strategy and positioning themes (e.g. platforms, components, multi-sided market theories, modularity of software offering, positioning firm value creation in networks/ecosystems). This course assumes that you have already completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies.

Kurssi: TJTS5701

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Alkoholilainsäädännön osaamiskoulutus ja -testi

Hallitset anniskelua koskevan alkoholilainsäädännön. Lukuvuoden 21-22 aikana järjestetään useampi toteutus. Ilmoittautuminen viimeistään 7 vrk aiemmin.

Järjestäjä: GRADIA Hotelli-, ravintola-, cateringala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojakson jälkeen osaat käyttää ja soveltaa musiikkikasvatuksen työtapoja (laulu, soitto, liike, tanssi, kuuntelu sekä taideaineiden integraatio) ja -menetelmiä suunnitellessasi ja toteuttaessasi elämyksellistä musiikkitoimintaa odottavien äitien sekä pienten lasten ja vanhempien ryhmissä. Kiintiö: 4 paikkaa yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoille (VAKA-ristiinopiskelu), 2 paikkaa muille yliopiston opiskelijoille (EduFutura).

Kurssi: KP00BA90

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä

Osaat toimia ammatillisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa, huolehtia työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista ja asettaa itsellesi kehittämistavoitteita. Opintoihin kuuluu mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa, ammatillista työskentelyä asiakkaan kanssa, palveluohjausta sekä perus- ja lääkehoitoa. Seuraava toteutus alkaa elokuussa 2022.

Järjestäjä: GRADIA Sosiaali- ja terveysala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Android Application Development

Enrolment period 11.04.-01.05.2022. Prerequisites: Basics of IT and object-oriented programming. Course information: Android platform and architecture, interface implementation, intents ja notifications, themes and styles, use of threads, utilization of media and camera, downloading and saving information on an Android device, applications for home screen of Android device, creating and using one’s own background processes, utilization of map services, handling of sensors, design and implementation of developed interfaces, application release.

Kurssi: TTOW0625

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Arts and Wellbeing / Taide ja hyvinvointi

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. The course focuses on the wellbeing potential of arts from psychological, physiological and social quality perspectives. The course includes lectures on practical applications of arts for wellbeing as well as the latest research in the field.

Kurssi: MUTS1101

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Osaat arvioida autismin kirjon asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja tuen tarpeita sekä tukea ja ohjata autismin kirjon asiakasta oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikoinnissa ja aistikokemuksissa sekä hyödyntää toiminnanohjauksen keinoja ohjauksessa.

Järjestäjä: GRADIA Sosiaali- ja terveysala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD 3D-mallinnus

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: AutoCAD perusteiden hallinta. Opintojakson sisältö: EA-EE EUR-ACE: Tekninen suunnittelu. Opiskelija osaa tuottaa 3D CAD-järjestelmällä malleja ja 2D-piirustuksia.

Kurssi: TKKP0300D

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD Mechanical (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: AutoCADin perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija pystyy hyödyntämään AutoCAD Mechanical ohjelman valmiita komponentteja suunnitelluissa, sekä käyttämään mitoitus komentoja laatiessaan 2D-piirustuksia, jotka sisältävät mitta- ja geometrisia toleransseja, pintamerkkejä, hitsausmerkkejä sekä osaluetteloita.

Kurssi: TKKP0300C

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD Plant 3D-putkistosuunnittelu (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: Tekninen piirustus ja CAD. Opintojakson sisältö: Opiskelija tuntee putkistosuunnittelun perusteet ja pystyy mallintamaan putkistoja AutoCAD Plant 3D ohjelmalla.

Kurssi: TERP0160A

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD Plant PI-kaavioiden piirtäminen (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: Tekninen piirustus ja CAD, matematiikan, fysiikan ja kemian perusosaaminen. Opintojakson sisältö: Opiskelija osaa piirtää PI-kaavion ja ymmärtää prosessin toiminnallisuuden.

Kurssi: TERP0120A

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

AutoCAD-perusteet 2 (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: AutoCAD:in alkeet. Opintojakson sisältö: Opiskelija tuntee koneenpiirustuksen perusteet. Opiskelija osaa piirtää tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot. Hallitsee bockien ja atribuuttien käytön, osaa tehdä osasuurennoksen ja ymmärtää tyylien merkityksen työn organisoinnissa sekä tekemään piirustukseen standardien mukaiset mitoitukset.

Kurssi: TKKP0300B

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Basics of Purchasing (nonstop)

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. You will understand the role and importance of procurement in organizations and networks. You will be familiar with the key features of the procurement process and the different sectors. You understand the main features related to purchasing management. You will gain an overview of the opportunities in purchasing development.

Kurssi: TLLY2500

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Biologian sovellukset

Opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla tutustutaan biologian erilaisiin sovelluksiin mm. lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Perehdytään erityisesti geenitekniikan ja mikrobiologian perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin.

Kurssi: BI05

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: GRADIA Gradia-lukiot/aikuislukio

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Biologinen kemia

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-25.2.2022. Tämän jakson suorittaminen edellyttää edeltäviä opintoja/esitietoja. Esitietoina sinulla tulee olla suoritettuna vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot.

Kurssi: KEMP1165

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kemian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduuli

Biomekaniikan perusteet

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla tutustutaan voimantuoton biomekaanisiin perusteisiin, ja opitaan kuvailemaan ja tulkitsemaan kehon liikkeitä kinematiikan ja kinetiikan avulla.

Kurssi: LBIP1000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Blender Modeling

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Prerequisites: Knowledge of 2D image processing and working with layers. Course information: The student is familiarized with the user interface of Blender 2.8+ and can create optimized content for different platforms. The student is able to utilize different modeling techniques and styles to achieve visually appealing results.

Kurssi: HTG414W1

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Budjetointi

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Budjettijärjestelmä, budjetin tehtävät, budjettikausi, budjettien laatiminen ja tarkkailu sekä budjetoinnin kehittämisvaihtoehdot.

Kurssi: HTLL2001

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle