Linda Saukko-Raudan piirustus EduFuturan moninaisista verkoistoista

Info

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän ammattikorkeakoulunJyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Oppilaitokset muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja. 

Luomme opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. EduFuturan ristiinopiskelun tarjonta, yli 200 opintojaksoa, on koottu opintotarjottimelle.

Uudistamme tavoitteellisesti ja tutkimusperusteisesti osaamista ja oppimista; sen sisältöjä, menetelmiä ja rakenteita kaikilla asteilla sekä jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Uudistamme alueellista elinkeinorakennetta tulevaisuuslähtöisellä osaamisella ja osaamisperusteisella uudella yrittäjyydellä.

Jatkuvan oppimisen tiimissä rakennetaan jatkuvan oppimisen osaamistarpeiden yhteinen ennakointimalli. Toimivan ennakointimallin ja palvelumuotoilun avulla rakennetaan yhteistä tarjontaa tunnistettujen tarpeiden ja työelämän pilottien pohjalta.

EduFutura Jyväskylän kärkialat ovat

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Yksiköitämme ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoimintayksikkö sekä teknologiayksikkö. Toimipisteemme sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja Saarijärven Tarvaalassa. JAMKissa on 8500 opiskelijaa ja henkilöstöä 800.

Jyväskylän yliopistossa on kuusi tiedekuntaa: humanistis-yhteiskuntatieteellinen, informaatioteknologia, kasvatustieteet ja psykologia, matemaattis-luonnontieteellinen, kauppakorkeakoulu sekä useita erillislaitoksia. Opiskelijoita on 14 500 ja henkilöstöä 2500. Myös Jyväskylän Normaalikoulun lukio kuuluu EduFutura-yhteisöön.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppilaitokset ovat Gradia-lukiot Jyväskylän lyseon lukio, Schildtin lukio, Jyväskylän aikuislukio sekä ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä. Gradia uudistaa oppimista ja työelämää luomalla kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opiskelijoita on 23 000 ja henkilöstöä 1100.

EduFutura Jyväskylä on vetovoimainen toisen ja korkea-asteen opiskelijoille. Oppijan yksilöllinen polku on eheä ja hyvinvointia tukeva, ja koulutuksemme varmistaa opiskelijoillemme kilpailukykyisen osaamisen. Opiskelijat saavat vahvat verkostot ja intohimon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Oppilaitokset muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja. Uudistamme tavoitteellisesti ja tutkimusperusteisesti osaamista ja oppimista; sen sisältöjä, menetelmiä ja rakenteita kaikilla asteilla.

Opiskelijalupaus:

Yksilölliset ja joustavat opintopolut

Yhteiskunnallinen lupaus:

Kilpailukykyä ja elinvoimaa tulevaisuuslähtöisellä osaamisella ja työelämäpalveluilla

Vastuullisen resurssin lupaus:

Laadukkaat ja kustannustehokkaat yhteiset rakenteet

EduFuturan tausta

Ensimmäinen EduFutura-koulutusorganisaatioiden yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä sopivat syvennetystä yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä EduFutura Jyväskylä. EduFutura vahvistaa Jyväskylän vetovoimaa henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden parissa.

EduFutura opetusyhteistyön verkostosopimus hyväksyttiin EduFutura-johtoryhmässä 8.6.2020. Tässä yhteistyösopimuksessa EduFutura-oppilaitokset sopivat ristiinopiskelun kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä. Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelma-yhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet EduFutura-oppilaitoksissa vahvistettiin EduFutura-johtoryhmässä 8.4.2020, ja ne tulivat voimaan 1.8.2020. EduFutura Jyväskylä on rekisteröity tavaramerkki.

EduFuturan strategioita päivitettiin vuoden 2020 aikana. Tutustu tarkemmin EduFuturan strategia 2020 – 2024 ja EduFuturan Yrittäjyysstrategia 2021 – 2024.

Lataa esite -kuvake
Lataa EduFutura strategia 2020 - 2024
Lataa esite -kuvake
Lataa EduFuturan yrittäjyysstrategia 2021-2024
Lataa esite -kuvake
Lataa EduFutura Magazine

Mitä edua EduFuturasta? Johto vastaa!

Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen keltainen EduFutura-huppari harteilla.

EduFutura-yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Millaiset tavoitteet EduFuturalle asetettiin? Vastajaana Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtorina tuolloin toiminut, nykyinen emeritus-rehtori Jussi Halttunen.

Joustavat opintopolut toiselta asteelta korkeakouluihin ja korkeakoulujen välille, paremmat ristiinopiskelumahdollisuudet opiskelijoille, strategisen vuoropuhelun lisääminen sekä oppilaitospohjaisen yrittäjyyden vahvistaminen.

Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen iskee nyrkkiä päällä keltainen EduFutura-huppari.

Mitä ainulaatuista EduFutura tuo opiskelijoille, Jyväskylän yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen?

Ristiinopiskelu tulee mahdolliseksi oppilaitosten yhdessä tehtävän opetussuunnitelmatyön kautta, jossa rakennetaan yhteisiä opintokokonaisuuksia ja lisätään mahdollisuuksia suorittaa opintoja muissa EduFutura-oppilaitoksissa. Opiskelijalle tämä näkyy entistä laajempana ja joustavampana opintotarjontana. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti kehittämistyöhön ja antavat palautetta ja kehittämisehdotuksia EduFuturalle.

Kuntayhtyhtymän johtaja Vesa Saarikoski keltainen EduFutura-huppari päällä.

EduFutura-yhteistyö on myös yhteisiä tilaratkaisuja, kuten Suomalainen musiikkikampus. Millaista etua näistä on oppilaitoksille, henkilökunnalle ja opiskelijoille, JAMKin rehtori Vesa Saarikoski?

Yhteiset tila- ja kampusratkaisut ovat ennen muuta toiminnallisia. Esimerkiksi musiikkikampus kokoaa yhteen merkittävän alan keskittymän, joka on luova ja monipuolinen kokonaisuus. Mahdollisuudet tehdä musiikkia, tanssia ja muuta kulttuuria paranevat. Musiikkikampuksen toiminnassa toteutuu myös opiskelun yhdistäminen korkeatasoiseen tutkimukseen.