Linda Saukko-Raudan piirustus EduFuturan moninaisista verkoistoista

Info

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän ammattikorkeakoulunJyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Oppilaitokset muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja. 

Luomme opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. EduFuturan ristiinopiskelun tarjonta, lähes 200 opintojaksoa, on koottu suomenkieliselle opintotarjottimelle ja englanninkieliselle opintotarjottimelle.

Uudistamme tavoitteellisesti ja tutkimusperusteisesti osaamista ja oppimista; sen sisältöjä, menetelmiä ja rakenteita kaikilla asteilla sekä jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Uudistamme alueellista elinkeinorakennetta tulevaisuuslähtöisellä osaamisella ja osaamisperusteisella uudella yrittäjyydellä.

EduFutura Jyväskylän kärkialat

Kansainvälisesti merkittävät

  • Oppimisen uudistaminen
  • Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta
  • Koulutusvienti
  • ICT ja sovellettu kyberturvallisuus

Kansallisesti merkittävät

  • Suomalainen musiikkikampus
  • Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen edistäminen
  • Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous

EduFuturan konsepti uudistuu 2023

EduFutura Jyväskylä yhteistyön konsepti pohjautuu 2023 lähtien kehittämisohjelmapohjaiseen malliin ja entistä vahvemmmin EduFuturan strategiaan. Kehittämisohjelmat muodostuvat EduFutura-strategian lupauksista, jotka ovat

  • Yksilölliset, joustavat ja laadukkaat opintopolut
  • Kilpailukykyä ja elinvoimaa tulevaisuuden osaamisella ja työelämäpalveluilla

Kehittämisohjelmat konkretisoituvat EduFutura-tasoisilla yhdestä kolmen vuoden mittaisilla projekteilla sekä pitkän tähtäyksen uusilla avauksilla.EF-puheenjohtajuuskausi on jatkossa 2-vuotinen. Ensi vuonna puheenjohtajuus siirtyy Gradialta Jamkille.Suomalaisen musiikkikampuksen johtajan tehtävä on syksystä 2022 lähtien kiertävä EduFutura-koulutusorganisaatioiden välillä. Ensimmäisen kolmivuotiskauden johtajana toimii koulutuspäällikkö Jarmo Kivelä Gradiasta.EduFutura-yhteistyölle säilyy edelleen yhteinen budjetti. Yhteistä henkilöstöä on jatkossa kaksi: uusi avautuva tehtävä EduFuturan kehittämisen tukena ja Suomalaisen musiikkikampuksen tuottaja. Yhteisestä budjetista maksetaan muun muassa kehittämisprojektien kustannukset, henkilöstökuluja sekä yhteisten tapahtumien kuluja. EduFutura-viestinnän vetovastuu on puheenjohtajaorganisaation viestinnällä. EduFuturan verkkosivut ja opintotarjotin säilyvät.

EduFutura-yhteistyömme antaa opiskelijalle mahdollisuuden entistä joustavampiin ja laadukkaampiin opintopolkuihin. Koulutuksemme varmistaa opiskelijoillemme kilpailukykyisen osaamisen ja polkuja yrittäjyyteen. Opiskelijat voivat luoda vahvat verkostot ja intohimon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Yhdessä veto- ja pitovoimainen opiskelijakaupunki

EduFutura-yhteistyömme antaa opiskelijalle mahdollisuuden entistä joustavampiin ja laadukkaampiin opintopolkuihin. Koulutuksemme varmistaa opiskelijoillemme kilpailukykyisen osaamisen ja polkuja yrittäjyyteen. Opiskelijat voivat luoda vahvat verkostot ja intohimon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Meidän kaikkien yhteinen tavoitteemme ja tahtotilamme on elinvoimainen, kansainvälinen opiskelijakaupunki Jyväskylä, joka on opiskelijalle niin houkutteleva, että opintojen päättymisen jälkeen hän haluaa jäädä Jyväskylään ja saa täältä koulutustaan vastaavan työpaikan.

Lue lisää EduFuturan strategiat -sivulta

EduFutura Jyväskylä on vetovoimainen toisen ja korkea-asteen opiskelijoille. Oppijan yksilöllinen polku on eheä ja hyvinvointia tukeva, ja koulutuksemme varmistaa opiskelijoillemme kilpailukykyisen osaamisen. Opiskelijat saavat vahvat verkostot ja intohimon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Oppilaitokset muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja. Uudistamme tavoitteellisesti ja tutkimusperusteisesti osaamista ja oppimista; sen sisältöjä, menetelmiä ja rakenteita kaikilla asteilla.

EduFuturan tausta

Ensimmäinen EduFutura-koulutusorganisaatioiden yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä sopivat syvennetystä yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä EduFutura Jyväskylä. EduFutura vahvistaa Jyväskylän vetovoimaa henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden parissa.

EduFutura opetusyhteistyön verkostosopimus hyväksyttiin EduFutura-johtoryhmässä 8.6.2020. Tässä yhteistyösopimuksessa EduFutura-oppilaitokset sopivat ristiinopiskelun kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä. Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelma-yhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet EduFutura-oppilaitoksissa vahvistettiin EduFutura-johtoryhmässä 8.4.2020, ja ne tulivat voimaan 1.8.2020. EduFutura Jyväskylä on rekisteröity tavaramerkki.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Yksiköitämme ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoimintayksikkö sekä teknologiayksikkö. Toimipisteemme sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja Saarijärven Tarvaalassa. JAMKissa on 8500 opiskelijaa ja henkilöstöä 900.

Jyväskylän yliopistossa on kuusi tiedekuntaa: humanistis-yhteiskuntatieteellinen, informaatioteknologia, kasvatustieteet ja psykologia, matemaattis-luonnontieteellinen, kauppakorkeakoulu sekä useita erillislaitoksia. Opiskelijoita on 14 500 ja henkilöstöä 2600. Myös Jyväskylän Normaalikoulun lukio kuuluu EduFutura-yhteisöön.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppilaitokset ovat Gradia-lukiot Jyväskylän lyseon lukio, Schildtin lukio, Jyväskylän aikuislukio sekä ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä. Gradia uudistaa oppimista ja työelämää luomalla kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Opiskelijoita on 23 000 ja henkilöstöä 1000.

EduFutura-hankkeet

EduFutura-yhteistyö on ollut pohjana kahdelle laajalle kehittämishankkeelle sekä kansainväliselle koulutuksen konferenssille.

Koulutusjohtaminen

KAJO-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kärkihanke, jota toteuttaa EduFutura Jyväskylä -osaamiskeskittymä. KAJO-hankkeessa tavoitteena on uudistaa ja vahvistaa kasvatus- ja koulutusalan opetushenkilöstön ja esihenkilöiden johtajuusosaamista.

Hankkeen tehtävänä on luoda yhdessä lukuisten kasvatus- ja koulutusalan toimijoiden kanssa valtakunnallisesti eheä, mutta samalla monimuotoinen ja joustava kokonaisratkaisu kasvatus- ja koulutusalan johtajuusosaamisen peruskoulutuksen, perehdytystoiminnan ja jatkuvan oppimisen järjestelmäksi. Kokonaisratkaisua luodessa pyritään huomioimaan kaikki koulutusasteet sekä kasvatus- ja koulutusalan erilaiset johtajuudet.

KAJO-hanke on tutkimusperustainen kehittämishanke, jonka aikana toteutetaan lisäksi konkreettisia koulutus- ja kehittämiskokeiluja sekä keskitytään yhteiskunnallisesti vaikuttavaan keskusteluun ja tiedottamiseen. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutusjohtamisen instituutti. Muina päätoteuttajana toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu sekä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia. Hanke toteutetaan vuosina 2018–2021. Lue lisää KAJO-hankkeesta.

Astetta korkeammalle – EduFutura-yhteistyöllä kohti uutta lukiota

Astetta korkeammalle -hanke pilotoi Gradian lukio-opiskelijoille virtuaalisesti järjestetyt Innoviikon ja Korkeakouluviikon 19. – 23.4.2021. Korkeakouluviikolla yli 800 lukion 2. vuosikurssilaista ja neloselle jatkavaa pääsi tutustumaan ja tekemään korkeakouluopintoja mm. Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa. Lukion 1-luokkalaiset, noin 800 opiskelijaa, osallistuivat Innoviikkoon, jonka teemana on kiertotalous. Innoviikkoon kuului myös työelämään tutustuminen kahtena päivänä. Korkeakouluviikosta tulee pysyvä toimintamalli Gradia-lukioissa osana syksyllä 2021 voimaan tulevaa uutta lukion opetussuunnitelmaa. Lue lisää Astetta korkeammalle -hankkeesta

EduFutura Forum in November 2019 – Experience Finnish Education in Three Days

EduFutura Jyväskylä offered a conference package you had never experienced before. During the three extensive days, you will understand why Finland’s education system is consistently ranked among the best in the world. See more www.edufuturaforum.fi