Opiskelijat mukana EduFuturan kehittämisessä – haastattelussa Niki Niemelä ja Miikael Saksman

Kasvokuva Niki NIemelästä ja Miikael Saksmanista

Opiskelijat mukana EduFuturan kehittämisessä – haastattelussa Niki Niemelä ja Miikael Saksman

Opiskelijat ovat vahvasti mukana EduFutura Jyväskylän toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Niki Niemelä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta (opiskelijakunta JAMKO) sekä Miikael Saksman Jyväskylän yliopistosta (ylioppilaskunta JYY) edustavat opiskelijoita opetussuunnitelmatyössä ja ovat tuoneet käyttäjänäkökulmaa EduFuturan nettisivujen kehittämiseen.

Niki ja Miikael, olette olleet tiiviisti mukana EduFutura-yhteisössä, erityisesti korkeakoulujen opetussuunnitelmiin liittyvässä työssä. Kuinka lähditte mukaan EduFuturaan alun perin?

Niki: Aloitin vuoden alussa JAMKOn hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana ja laadunhallinta kuuluu työnkuvaani opiskelijaedustajana. Opiskelijan näkökulma uusien opetussuunnitelmien ja opiskeluun liittyvien kehityskohteiden parissa on mahdollisuus vaikuttaa opintojen kehittymiseen. Se antaa suunnitteluryhmille opiskelijoiden näkemyksiä ideoinnin tueksi. Olen myös kiinnostunut siitä, millaista työtä opiskelun taustalla tehdään.
Miksu: Tulin valituksi JYYn hallitukseen koulutuspoliittiseksi vastaavaksi, ja kun hallituksessa mietittiin mihin työryhmään kukakin menee, niin tulin valituksi JYYn edustajaksi EduFuturan OPS-tiimiin. Olin innoissani tästä mahdollisuudesta, sillä mitä EduFuturasta olin kuullut, pidin sitä hyvin kiinnostavana.

Tuotte EduFuturaan opiskelijan toiveet ja kehitysideat. Millaista EduFuturan kehittäminen on ollut ja oletteko saaneet äänenne kuuluviin?

Niki: EduFuturan toiminta on ollut tähän asti motivoitunutta ja opiskelijan asialla. Tavoite tuoda uusia mahdollisuuksia oppimiseen on hyvä asia, ja olen päässyt tiiviiksi osaksi työryhmää. Suunnitteluryhmissä kaivataan opiskelijan näkökulmaa työn tueksi, ja olen mielelläni avustanut tiedon annossa mahdollisuuksien mukaan. Suunta on mielestäni oikea ja arvostan tavoitetta luoda opiskelijalle joustavan opiskelun mahdollistava ympäristö.
Miksu: EduFuturan kehittäminen on ollut opettavaista, kun saa oppia koulutusasioita myös duaalimallin toiselta puolelta sekä toiselta asteelta. Oman kädenjäljen jättäminen tähän aidosti monia mahdollisuuksia sisältävään konseptiin on huikea kokemus. Myös verkostoituminen on ollut hauskaa. OPS-työssä mukanaolo on kehittänyt minua korkeakoulupolitiikan osaajana. Näin olen saanut lisää eväitä ja valmiuksia edunvalvontaan. Lisäksi olen saanut harjoitella palvelumuotoilua käytännössä, josta teemasta olen käynyt muutaman workshopin.

Nyt kun EduFuturan OPS-työ on loppusuoralla (korkeakoulujen uudet opintosuunnitelmat otettu käyttöön 1.8.2020), miltä tuntuu lopputulos ja mitä hyötyä EduFuturan ristiinopiskelumahdollisuuksista on opiskelijalle?

Niki: Lopputulos avaa ehdottomasti uusia reittejä opiskelijalle kehittyä. Hyvä esimerkki on toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuus saada tukeva pohja tulevaisuuden korkeakouluopintoihin. Pidän myös järkevänä resurssien käyttönä joustavaa liikkumista kolmannen asteen koulujen välillä, jolloin voidaan hyödyntää paljon laajemmin kurssitoteutuksia, joita ei välttämättä omasta korkeakoulusta löydy.
Miksu: Lopputulos on yllättävän monipuolinen ja kiinnostava. Saa tutkintoonsa kiinnostavaa ja työelämää hyödyntävää osaamista, minkä duaalimallin toinen puoli osaa antaa. Tämä lisää Jyväskylän kiinnostavuutta opiskelijakaupunkina, jolloin myös kaupungin tarjoamat palvelut ja yritykset kehittyvät entistä opiskelijaystävällisemmäksi.

Mitä toivoisitte EduFuturassa vielä tehtävän?

Niki: Nyt ei tule mieleen mitään erityistä, mutta EduFuturan työ on arvokasta ja suunta on oikea, joten ideoita kannattaa tietysti aina heitellä.
Miksu: Koen, että meitä opiskelijoita kuunnellaan todella herkästi, erityisesti käyttäjäpolkujen suhteen. Myös käyttäjäkokemuksia pitää kuulla todella herkästi, jotta EF-opinnot ovat mahdollisimman sujuvia. Jalkautukseen pitää panostaa. Toivoisin, että kun EduFutura on alkanut pyörimään hyvin ja asemansa vakauttaen, niin EduFuturaa voisi laajentaa jatkuvan oppisen suuntaan. Jos ja kun saamme luotua EduFuturassa kiinnostavia temaattisia moduuleita niin, että moduuleissa hyödynnetään JAMKin ja JYUn paras ydinosaaminen, EduFuturasta tulee myös Jyväskylän kaupungin kannalta iso vetovoimatekijä, josta koko Keski-Suomi saa olla ylpeä.

Aiotteko itse hyödyntää ristiinopiskelua korkeakoulujen välillä?

Niki: Olen jo jonkin verran tullut hyödyntäneeksi, mm. kielikeskuksen kautta yliopiston puolella tapahtuvaa kielten opiskelua sekä esihautomotoimintaa Yritystehtaassa. Ehdottomasti jatkossakin – jos löydän omaan HOPSiini sopivia kursseja EduFuturan tarjottimelta, aion käyttää ne hyödyksi.
Miksu: Hyvä kysymys, täytyy myöntää, että tilastotiedettä opiskelevana koen, ettei tarjonnassa ole oikein omiin opintoihin istuvia kursseja. Kaikesta huolimatta aion aktiivisesti seurata miten EduFutura tulee kehittymään vuosien saatossa.

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö. EduFutura-yhteistyöllä luomme opiskelijoille joustavat ja yksilölliset opintopolut sekä mahdollisuuden ristiinopiskeluun EduFutura-oppilaitosten välillä. Tutustu EduFuturan ristiinopiskelun tarjontaan www.edufutura.fi/opintotarjotin.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp