UKK

EduFutura yleisesti

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä.

Ensimmäinen EduFutura-koulutusorganisaatioiden yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä sopivat syvennetystä yhteistyöstä, jonka tarkoituksena on muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä EduFutura Jyväskylä. EduFutura vahvistaa Jyväskylän vetovoimaa henkilöstön, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden parissa.

EduFutura opetusyhteistyön verkostosopimus hyväksyttiin EduFutura-johtoryhmässä 8.6.2020. Tässä yhteistyösopimuksessa EduFutura-oppilaitokset sopivat ristiinopiskelun kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä. Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelma-yhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet EduFutura-oppilaitoksissa vahvistettiin EduFutura-johtoryhmässä 8.4.2020, ja ne tulivat voimaan 1.8.2020. EduFutura Jyväskylä on rekisteröity tavaramerkki.

EduFuturassa on tunnistettu seitsemän kärkialaa: Oppimisen uudistaminen, Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta, Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen edistäminen, Suomalainen musiikkikampus, ICT ja soveltava kyberturvallisuus, Resurssiviisas biotalous, Koulutusvienti. Lisäksi Jatkuva oppiminen on kaikkia kärkialoja läpileikkaava ala.

EduFuturalla on kolme strategista lupausta.
Opiskelijalupaus: Yksilölliset ja joustavat opintopolut
Yhteiskunnallinen lupaus: Kilpailukykyä ja elinvoimaa tulevaisuuslähtöisellä osaamisella ja työelämäpalveluilla
Vastuullisen resurssin lupaus: Laadukkaat ja kustannustehokkaat rakenteet

EduFutura Jyväskylän strategia, EduFuturan-yrittäjyysstrategia ja EduFutura-soteyhteistyön painopisteet ovat EduFuturan verkkosivuilla. Lue lisää tästä linkistä EduFuturan strategiat 

EduFuturan johtoryhmä tehtävänä on mm. seurata koulutus- ja tiedepoliittista kehitystä, määrittää EduFutura-yhteistyölle strategisia tavoitteita, vahvistaa talousarvio ja koordinoida osallistumista laajoihin hankkeisiin. Lisätietoja EduFuturan johtoryhmästä.

EduFutura Jyväskylän konsepti uudistuu 2023. Pohjana ovat kehittämisohjelmat ja niiden alla kehittämisprojektit. Lue lisää EduFuturan verkkosivuilta.

EduFutura-ristiinopiskelu

Ensimmäinen EduFutura-koulutusorganisaatioiden yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. EduFutura opetusyhteistyön verkostosopimus hyväksyttiin EduFutura-johtoryhmässä 8.6.2020. Tässä yhteistyösopimuksessa EduFutura-oppilaitokset sopivat ristiinopiskelun kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä. Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelma-yhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä. Verkostosopimuksessa ristiinopiskelulla EduFutura-oppilaitoksissa tarkoitetaan sitä, että yhdessä EduFutura-oppilaitoksessa opiskelevalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös toisessa EduFutura-oppilaitoksessa.

EduFuturassa on kolme ristiinopiskelun malliaRistiinopiskelun kolme mallia EduFuturassa

 

Korkeakouluopintojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Opintojen opintopistemäärä määräytyy niiden edellyttämän työmäärän mukaan. Laskennallisesti yhden opintopisteen suorittaminen vaatii opiskelijalta keskimäärin 27 tunnin työpanosta. Tämä voi sisältää esimerkiksi lähi- tai verkko-opetusta (esim. luentoja, seminaareja, harjoituksia, verkkokurssille osallistumista) sekä itsenäistä työskentelyä (esim. tenttiin valmistautumista ja oppimistehtävien tekemistä).

Ammatillisen tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä. Ammatilliseen perustutkintoon (180 osaamispistettä, osp) kuuluu ammatillisia tutkinnon osia (145 osp) ja yhteisiä tutkinnon osia (35 osp). Opintoviikko kuvasi opiskelijan 40 tunnin työtä, osaamispistettä ei ole sidottu tunteihin, mutta oppilaitokset resurssoivat 15 – 20 tuntia opetusta ja ohjausta yhteen osaamispisteeseen.

Jos opiskelijalla on omassa EduFutura-oppilaitoksessa todettu erityisen tuen tarve, mikä edellyttää henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, niin EduFutura-ristiinopiskelussa riittää, että opiskelija näyttää omasta oppilaitoksesta saamansa asiakirjan (lausunnon, päätöksen tai suosituksen) sen EduFutura-oppilaitoksen opettajalle, jonka opetukseen hän osallistuu. Tämän asiakirjan perusteella opiskelija saa tarvitsemansa järjestelyt yksilöllisiksi tukitoimiksi.

Ristiinopiskelu on maksutonta EduFutura-oppilaitosten opiskelijoille ja jotta voimme todentaa maksuttomuuden, käytä
opiskelijasähköpostiasi. Jos ilmoittauduit väärällä sähköpostilla, ota yhteys JAMKilla avoinamk@jamk.fi ja Jyväskylän yliopistossa help.jyu.fi -kautta. 

Miten EduFuturan opintotarjotin toimii?

Ristiinopiskelun tarjonnan näet EduFuturan nettisivujen opintotarjottimelta: www.edufutura.fi/opintotarjotin. Englanninkielinen opintotarjonta on koottu omaksi opintotarjottimeksi www.edufutura.fi/coursecatalogue. Suodata sieltä opintojaksot, jotka sopivat kohderyhmällesi, eli lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle tai korkeakouluopiskelijalle ja näet, millaisia opintoja on tarjolla. Voit suodattaa opintojaksoja painikkeista myös alan mukaan, etsiä kesäopintoja tai englanninkielisiä opintojaksoja. Opintokokonaisuudet eli moduulit löydät pudotusvalikosta ja voit hakea myös yksittäistä opintojaksoa nimellä. Mikäli teet useampia hakuja, muista painaa välillä Tyhjennä valinnat -painiketta, jotta hakuehdot nollaantuvat. Opintotarjottimella ei ole erillistä hae-painiketta, vaan hakutulokset tulevat esille automaattisesti. 

Tämä ratkaistaan oppilaitostasolla, ja koska kyseessä on EduFutura-yhteistyö, voivat toimijat sopia näistä keskenään koordinoiden normaalin opetusohjelman/toimintasuunnitelman puitteissa.

Tiedot EduFutura-ristiinopiskelusta kerätään oppilaitosten järjestelmistä (Sisu, Peppi, Gradialla erillinen lomake) ja viedään opintotarjottimelle EduFuturan toimesta.  

Pääsääntöisesti ilmoittaudutaan kohdeoppilaitoksen opintojärjestelmään, jonne opiskelija myös ohjataan EduFuturan opintotarjottimelta. Poikkeuksena on EduFutura-yrittäjyysopinnot (DreamUp, Luo oma kesäduunisi, Unelmat+Inspiraatio, Vuosi yrittäjänä korkea-aste), jossa ilmoittaudutaan omaan oppilaitokseen. Jyväskylän Yritystehtaan järjestämiin valmennuksiin ilmoittaudutaan Yritystehtaan nettisivujen lomakkeella. Yritystehdas toimittaa ilmoittautumistiedot oppilaitoksille.

Ilmoittautumisprosessiin on hyvä varata aikaa noin kaksi viikkoa.

EduFuturan nettisivuilla www.edufutura.fi/opintotarjotin on lomake, jolla voit ehdottaa sinua kiinnostavaa opintojaksoa.

Voit ottaa yhteyttä EduFuturan tekniseen avustajaan Maria Hämäläiseen: maria.e.hamalainen@jyu.fi, puh. 050 442 6556.

 

Mistä löydän EduFuturan ristiinopiskeluohjeet? Where do I find Instructions for cross-institutional studies?