Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisi. JAMK-opiskelija, käytä JAMKin ristiinopiskelulomaketta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan nettisivujen linkin kautta. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi: Osallistuminen koulutuspäivään ja hyväksytysti suoritettu testi. 

Opiskelun maksuttomuus: Opintojen suorittaminen on maksutonta. 

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

Opiskelija osaa toimia hygieniaosaamisen periaatteiden mukaan. 
Perustiedot mikrobiologiasta 
Ruokamyrkytykset 
Hygieeniset työtavat 
Henkilökohtainen hygienia 
Puhtaanapito
Omavalvonta 
Lainsäädäntö 

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikealan työntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa. Elintarvikealan toimijan velvollisuus on varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi henkilöillä, jotka elintarvikehuoneistoissa käsittelevät työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniapassi. Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että hygieniapassilla osoitettuja tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja noudatetaan jokapäiväisessä työssä.
Tutustu ennakkoon Ruokaviraston opiskelumateriaaliin: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/opiskelukoulutus-ennen-hygieniapassitestia/

Ruokaviraston hygieniapassin esite (pdf)

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (enint. 5/toteutus)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen suoritustapa: Kontaktiopetus
Arviointi: Hyväksytty testi
Opintojakson aikataulut (3 toteutusta): 8.4.2021, 28.4.2021, 11.5.2021
Ilmoittautuminen: 7 vrk ennen alkamista. Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Toteutus 8.4. ilmoittautuminen tästä linkistä
Toteutus 28.4. ilmoittautuminen tästä linkistä
Toteutus 11.5. ilmoittautuminen tästä linkistä
Lisätietoja: Maija Tervakari, maija.tervakari@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä

Alkoholilainsäädännön osaamiskoulutus ja -testi

Opiskelija hallitsee anniskelua koskevan alkoholilainsäädännön. 
Anniskelutoiminta 
Anniskeluluvan hakeminen 
Alkoholijuomien markkinointi ravintolassa 
Valvonta ja seuraamukset 
Lupa ja valvontamaksut 
Anniskelun omavalvonta 

Seuraava opiskelumateriaali kannattaa lukea ennen koulutusta: Valviran Alkoholijuomien anniskelu -ohje 20/2018 

Anniskelupaikassa yksintyöskentelevällä on oltava hyväksytysti suoritettu alkoholilainsäädäntötesti (anniskelupassi). Useimmat anniskelupaikat vaativat sen työnhakutilanteessa.  Samoin mikäli olet yrittäjä tai aiot ryhtyä ravintola-alan yrittäjäksi, anniskelupassi on tärkeä lisä osaamiseesi.  Alkoholilainsäädäntötestillä todistat, että hallitset voimassa olevan alkoholilainsäädännön.  

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (enint. 5/toteutus)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen suoritustapa: Kontaktiopetus, itsenäinen työ
Opintojakson aikataulu (2 toteutusta): 7.4.2021, 12.5.2021
Ilmoittautuminen: 7 vrk ennen kurssin alkua. Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Toteutus 7.4. ilmoittautuminen tästä linkistä
Toteutus 12.5. ilmoittautuminen tästä linkistä
Lisätietoja: Elina Jokela, elina.jokela@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä