Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisi. Jamk-opiskelija, käytä ristiinopiskelulomaketta, jonka löydät Opiskelijaintra Elmosta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan nettisivujen linkin kautta. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi: Osallistuminen koulutuspäivään ja hyväksytysti suoritettu testi.

Opiskelun maksuttomuus: Opintojen suorittaminen on maksutonta.

Opintosuorituksen jälkeen siirrät Gradialla tehdyn suorituksen oman oppilaitoksesi järjestelmään
Opintosuoritus siirretään valtakunnallisen Oma opintopolku -palvelun kautta. 

  1. Mene osoitteeseen: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/  
  2. Valitse ”Omat opintosuoritukseni” ja ”Siirry opintosuorituksiin (vaatii tunnistautumisen)”
  3. Tunnistaudu oman pankkisi tunnuksilla/Varmennekortilla/Mobiilivarmenteella.
  4. ”Jatka palveluun”, minkä jälkeen näet tekemäsi opinnot.
  5. ”Jaa suoritustietoja” ja valitse opinnot jotka haluat jakaa.
  6. ”Jaa valitsemasi opinnot”, minkä jälkeen sinulle luodaan jakolinkki. Jos haluat, voit vaihtaa päivämäärän, jolloin linkin voimassaoloaika päättyy. Kannattaa kuitenkin pitää se voimassa ainakin toukokuun muutaman viikon ajan.
  7. ”Kopioi linkki”, jolloin suorituslinkki kopioituu koneesi leikepöydälle

Jamkissa kirjaudu  turvasähköpostiin https://securemail.jamk.fi/ ja tee siellä uusi viesti, johon liität leikepöydältä kopioimasi linkin ja osoita sähköposti sille opettajatutorille/ohjaajalle, joka hyväksyy suorituksen Jamkissa. Paina lopuksi ”Send” – sen jälkeen voit poistua napista ”Exit” ja sulkea selaimen.

JYUssa hae ahotointia Sisun kautta, ja liitä siihen Opintopolusta saatu opintosuorituksesi ja suorituksen linkki. Lisätietoja ja ohjeita omalta laitokseltasi.

Opintojaksot lv 2021-2022

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

Opiskelija osaa toimia hygieniaosaamisen periaatteiden mukaan. 
Perustiedot mikrobiologiasta 
Ruokamyrkytykset 
Hygieeniset työtavat 
Henkilökohtainen hygienia 
Puhtaanapito
Omavalvonta 
Lainsäädäntö 

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikealan työntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa. Elintarvikealan toimijan velvollisuus on varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi henkilöillä, jotka elintarvikehuoneistoissa käsittelevät työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniapassi. Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että hygieniapassilla osoitettuja tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja noudatetaan jokapäiväisessä työssä.
Tutustu ennakkoon Ruokaviraston opiskelumateriaaliin: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/opiskelukoulutus-ennen-hygieniapassitestia/

Ruokaviraston hygieniapassin esite (pdf)

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (enint. 5/toteutus)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen suoritustapa: Kontaktiopetus
Arviointi: Hyväksytty testi
Opintojakson aikataulut: Useita toteutuksia keväällä 2022. 
Ilmoittautuminen: 7 vrk ennen alkamista. Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Hygieniapassikoulutus ja -testi:
20.4.2022
25.5.2022
Hygieniapassitesti:
20.4.2022
25.5.2022
Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutuksen opettajalle: Maija Tervakari, maija.tervakari@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia, Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Alkoholilainsäädännön osaamiskoulutus ja -testi

Opiskelija hallitsee anniskelua koskevan alkoholilainsäädännön. 
Anniskelutoiminta 
Anniskeluluvan hakeminen 
Alkoholijuomien markkinointi ravintolassa 
Valvonta ja seuraamukset 
Lupa ja valvontamaksut 
Anniskelun omavalvonta 

Seuraava opiskelumateriaali kannattaa lukea ennen koulutusta: Valviran Alkoholijuomien anniskelu -ohje 20/2018 

Anniskelupaikassa yksintyöskentelevällä on oltava hyväksytysti suoritettu alkoholilainsäädäntötesti (anniskelupassi). Useimmat anniskelupaikat vaativat sen työnhakutilanteessa.  Samoin mikäli olet yrittäjä tai aiot ryhtyä ravintola-alan yrittäjäksi, anniskelupassi on tärkeä lisä osaamiseesi.  Alkoholilainsäädäntötestillä todistat, että hallitset voimassa olevan alkoholilainsäädännön.  

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (enint. 5/toteutus)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen suoritustapa: Kontaktiopetus, itsenäinen työ
Opintojakson aikataulu: Useita toteutuksia keväällä 2022. 
Ilmoittautuminen: 7 vrk ennen kurssin alkua. Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Alkoholilainsäädäntö ja -testi:
24.5.2022
Selkeäkielinen alkoholilainsäädännönkoulutus ja testi:
22.4.2022

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutuksen opettajalle: Elina Jokela, elina.jokela@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia, Hotelli-, ravintola- ja cateringala

 

Juomien myynti ja tarjoilu

Juomien myynti ja tarjoilu -osaan liittyvät opinnot antavat hyvän peruspohjatiedon ravintolan juomavalikoimasta. Hyvä tuotetietousosaaminen on tärkeä taito hotelli- ja ravintola-alan eri palvelutehtävissä toimiessa. Opintojen sisältö: oluet makutyypeittäin, siiderit, long drink -juomat sekä miedot ja väkevät viinit, väkevät alkoholijuomat ja menekkijuomasekoitukset. Juomaryhmistä opiskellaan teoriaosuutta, minkä jälkeen ko. juoman tastingit oluista, siidereistä ja viineistä. Opit baarityöstä baarin avaamisen ja juomasekoitusten valmistustekniikat. Opit valmistamaan menekkijuomasekoituksia ja juomasekoitusten trendikkäitä klassikkoja. Juomasekoitusten makupareissa opit eri sesonkien raaka-aineet, mitä voit hyödyntää trendikkäiden mocktailien valmistuksessa. Opinnoissa voi suorittaa myös alkoholilainsäädännön, mikäli sitä ei ole aiemmin suoritettu. Alkoholilainsäädäntöosaamisen täydennykseksi opinnoissa tarjotaan myös anniskelun omavalvontaan liittyvä aihekokonaisuus. Opettajat Aino Humalamäki/Raisa Cantos.

Suunnattu: JAMKin restonomiopiskelijat (10 opiskelijaa)
Laajuus: 25 osaamispistettä
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei vaadita
Opintojen suoritustapa: Lähi- ja itsenäinen opiskelu sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen. Käytössä opiskelun tukena Moodle-verkko-oppimistyötila. Muuta huomioitavaa: baariluokassa työskentely edellyttää salityövaatetusta ja työkenkiä, opettajalta tarkemmat ohjeet.
Arviointi: Osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöllä työtehtävissä. 
Opintojakson aikataulu: Opinnot toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2022 – opintojen päättyminen on sidottu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan liittää opiskelijan omiin opintoihin liittyvään harjoitteluun tai työhön.
Ilmoittautuminen: tieto päivittyy
Lisätietoja: Raisa Cantos, raisa.cantos@gradia.fi ja Aino Humalamäki, aino.humalamaki@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia, Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Ruoanvalmistus ravintola-/suurtalouskeittiössä

Opinnoissa opitaan työskentelemään hygieenisesti ja taloudellisesti erilaisissa ammattikeittiöissä. Opetellaan käyttämään keittiön koneita ja laitteita sekä valmistamaan ruokaa erilaisilla valmistusmenetelmillä. Lisäksi käsitellään erilaisia raaka-aineita ja niistä valmistetaan erilaisia ruokalajeja. Tutustutaan erityisruokavalioihin ja terveelliseen ravitsemukseen. Opintoihin sisältyy myös asiakaspalvelua ja tarjoilun perusteita sekä puhtaanapitoa ja astiahuoltoa. Koulutuksessa opetellaan oman työn ajoitusta ja organisointia. Samalla tutustutaan myös Jamix-tuotannonohjausjärjestelmään.

Suunnattu: JAMKin restonomiopiskelijat (15 opiskelijaa)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei vaadita
Opintojen laajuus: 15 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Opetus on kontaktiopetusta opetuskeittiössä sekä itsenäistä työskentelyä ja verkko-opetusta.
Arviointi
Opintojakson aikataulu: Seuraava toteutus mahdollisesti syksyllä 2022.
Ilmoittautuminen: tieto päivittyy
Lisätietoja: Jarmo Suomalainen, jarmo.suomalainen@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia, Hotelli-, ravintola- ja cateringala