Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisi. JAMK-opiskelija, käytä JAMKin ristiinopiskelulomaketta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan nettisivujen linkin kautta. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi: Osallistuminen koulutuspäivään ja hyväksytysti suoritettu testi.

Opiskelun maksuttomuus: Opintojen suorittaminen on maksutonta.

Opintosuorituksen jälkeen siirrät Gradialla tehdyn suorituksen oman oppilaitoksesi järjestelmään
Opintosuoritus siirretään valtakunnallisen Koski-palvelun kautta https://koski.opintopolku.fi/koski/

Ohje opintojen jakamiseen: 
Paina “Kirjaudu sisään” ja tunnistaudu palveluun haluamallasi tavalla.
Paina ”Jatka palveluun”.
Valitse ”Jaa suoritustietoja”. 
Laita rasti ruutuun haluamasi opintojen kohdalle ja paina ”Jaa valitsemasi opinnot.”
Palvelu muodostaa jakolinkin, paina ”Kopioi linkki” (tarvittaessa:  ”Allow access”.)
Linkki kopioituu tietokoneesi leikepöydälle, josta voit liittää sen sähköpostiin ja lähettäää omaan oppilaitokseesi.

JAMKissa lähetät linkin henkilölle (esim. opettajatutor), jolle olet aiemmin lähettänyt ristiinopiskelulomakkeen hyväksyttäväksi.

JYUssa täytät ensin Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen –AHOT-lomakkeen ja lisää lomakkeelle linkki, jonka olet saanut Koski-palvelun kautta.

Opintojaksot lv 2021-2022

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

Opiskelija osaa toimia hygieniaosaamisen periaatteiden mukaan. 
Perustiedot mikrobiologiasta 
Ruokamyrkytykset 
Hygieeniset työtavat 
Henkilökohtainen hygienia 
Puhtaanapito
Omavalvonta 
Lainsäädäntö 

Elintarvikehygieenisellä osaamisella tarkoitetaan elintarvikealan työntekijöiden jatkuvaa tietojen ja taitojen päivittämistä sekä ajankohtaisten alaa koskevien muutosten huomioimista osana yrityksen omavalvontaa. Elintarvikealan toimijan velvollisuus on varmistaa, että elintarvikkeita käsitteleviä työntekijöitä koulutetaan ja ohjataan heidän työtehtäviensä edellyttämällä tavalla. Lisäksi henkilöillä, jotka elintarvikehuoneistoissa käsittelevät työkseen pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita, on oltava elintarvikehygieenistä osaamista osoittava hygieniapassi. Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että hygieniapassilla osoitettuja tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja noudatetaan jokapäiväisessä työssä.
Tutustu ennakkoon Ruokaviraston opiskelumateriaaliin: https://www.ruokavirasto.fi/henkiloasiakkaat/hygieniapassi/opiskelukoulutus-ennen-hygieniapassitestia/

Ruokaviraston hygieniapassin esite (pdf)

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (enint. 5/toteutus)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen suoritustapa: Kontaktiopetus
Arviointi: Hyväksytty testi
Opintojakson aikataulut: Useita toteutuksia syksyllä 2021. Kevään aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.
Ilmoittautuminen: 7 vrk ennen alkamista. Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Hygieniapassitesti 15.9.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Hygieniapassitesti 14.10.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Hygieniaosaamiskoulutus 14.10.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä 
Selkeäkielinen hygieniapassikoulutus ja – testi 2.11.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Selkeäkielinen hygieniapassitesti 4.11.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä 
Hygieniaosaamiskoulutus 10.11.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Hygieniapassitesti 10.11.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Hygieniaosaamiskoulutus ja testi 1.12.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Hygieniapassitesti 1.12.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä

Lisätietoja: Maija Tervakari, maija.tervakari@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia, Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Alkoholilainsäädännön osaamiskoulutus ja -testi

Opiskelija hallitsee anniskelua koskevan alkoholilainsäädännön. 
Anniskelutoiminta 
Anniskeluluvan hakeminen 
Alkoholijuomien markkinointi ravintolassa 
Valvonta ja seuraamukset 
Lupa ja valvontamaksut 
Anniskelun omavalvonta 

Seuraava opiskelumateriaali kannattaa lukea ennen koulutusta: Valviran Alkoholijuomien anniskelu -ohje 20/2018 

Anniskelupaikassa yksintyöskentelevällä on oltava hyväksytysti suoritettu alkoholilainsäädäntötesti (anniskelupassi). Useimmat anniskelupaikat vaativat sen työnhakutilanteessa.  Samoin mikäli olet yrittäjä tai aiot ryhtyä ravintola-alan yrittäjäksi, anniskelupassi on tärkeä lisä osaamiseesi.  Alkoholilainsäädäntötestillä todistat, että hallitset voimassa olevan alkoholilainsäädännön.  

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (enint. 5/toteutus)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen suoritustapa: Kontaktiopetus, itsenäinen työ
Opintojakson aikataulu: Useita toteutuksia syksyllä 2021. Kevään aikataulu ilmoitetaan myöhemmin. 
Ilmoittautuminen: 7 vrk ennen kurssin alkua. Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Alkolilainsäädännön koulutus ja testi 16.9.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Anniskelupassitesti 16.9.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Alkoholilainsäädännönkoulutus ja testi 7.10.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Anniskelupassitesti 7.10.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Selkeäkielinen alkoholilainsäädännönkoulutus ja testi 15.11.2021: ilmoittautuminen tästä linkistä
Lisätietoja: Elina Jokela, elina.jokela@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia, Hotelli-, ravintola- ja cateringala

 

Juomien myynti- ja tarjoilu

Juomien myynti ja tarjoilu -osaan liittyvät opinnot antavat hyvän peruspohjatiedon ravintolan juomavalikoimasta. Hyvä tuotetietousosaaminen on hyödynnettävissä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa suosittelevassa myyntityössä. Opintojen sisältö: oluet makutyypeittäin, siiderit, long drink -juomat sekä miedot ja väkevät viinit, väkevät alkoholijuomat ja menekkijuomasekoitukset. Juomaryhmistä opiskellaan teoriaosuutta, minkä jälkeen ko. juoman tastingit oluista, siidereistä ja viineistä. Opit baarityöstä baarin avaamisen ja juomasekoitusten valmistustekniikat. Opit valmistamaan menekkijuomasekoituksia ja juomasekoitusten trendikkäitä klassikkoja. Juomasekoitusten makupareissa opit eri sesonkien raaka-aineet, mitä voit hyödyntää trendikkäiden mocktailien valmistuksessa. Opinnoissa voi suorittaa myös alkoholilainsäädännön, mikäli sitä ei ole aiemmin suoritettu. Alkoholilainsäädäntöosaamisen täydennykseksi opinnoissa tarjotaan myös anniskelun omavalvontaan liittyvä aihekokonaisuus. Opettajat Aino Humalamäki/Raisa Cantos.

Suunnattu: JAMKin restonomiopiskelijat (10 opiskelijaa)
Laajuus: 25 osaamispistettä
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei vaadita
Opintojen suoritustapa: Lähi- ja itsenäinen opiskelu sekä työpaikalla tapahtuvana oppiminen. Käytössä opiskelun tukena Moodle-verkko-oppimistyötila. Muuta huomioitavaa: baariluokassa työskentely edellyttää salityövaatetusta ja työkenkiä, opettajalta tarkemmat ohjeet.
Arviointi: Osaaminen osoitetaan ammattiosaamisen näytöllä työtehtävissä. 
Opintojakson aikataulu: Opinnot alkavat 1.10.2021- opintojen päättyminen on sidottu henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Ensimmäinen kontaktijakso 11.-12.10. Väkevät alkoholijuomat, kevään päivämäärät tarketuvat ja ne sovitaan opettajan kanssa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen voidaan liittää opiskelijan omiin opintoihin liittyvään harjoitteluun tai työhön.
Ilmoittautuminen: 30.8.-17.9.2021 tästä linkistä.
Lisätietoja: Raisa Cantos, raisa.cantos@gradia.fi ja Aino Humalamäki, aino.humalamaki@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia, Hotelli-, ravintola- ja cateringala

Ruoanvalmistus ravintola-/suurtalouskeittiössä

Opinnoissa opitaan työskentelemään hygieenisesti ja taloudellisesti erilaisissa ammattikeittiöissä. Opetellaan käyttämään keittiön koneita ja laitteita sekä valmistamaan ruokaa erilaisilla valmistusmenetelmillä. Lisäksi käsitellään erilaisia raaka-aineita ja niistä valmistetaan erilaisia ruokalajeja. Tutustutaan erityisruokavalioihin ja terveelliseen ravitsemukseen. Opintoihin sisältyy myös asiakaspalvelua ja tarjoilun perusteita sekä puhtaanapitoa ja astiahuoltoa. Koulutuksessa opetellaan oman työn ajoitusta ja organisointia. Samalla tutustutaan myös Jamix-tuotannonohjausjärjestelmään.

Suunnattu: JAMKin restonomiopiskelijat (15 opiskelijaa)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei vaadita
Opintojen laajuus: 15 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Opetus on kontaktiopetusta opetuskeittiössä sekä itsenäistä työskentelyä ja verkko-opetusta.
Arviointi
Opintojakson aikataulu:
Ilmoittautuminen
Lisätietoja: Jarmo Suomalainen, jarmo.suomalainen@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia, Hotelli-, ravintola- ja cateringala