Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: sosiaali- ja terveysala

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisi. Jamk-opiskelija, käytä ristiinopiskelulomaketta, jonka löydät Opiskelijaintra Elmosta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan nettisivujen linkin kautta. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi: Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan pääsääntöisesti käytännön työtehtävissä. Voit yhdistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näytön oman oppilaitoksesi harjoitteluun. Osaamisen osoittaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Lue tarkemmin osaamisen osoittamisesta ja arvioinneista.

Opiskelun maksuttomuus:  Opintojen suorittaminen on maksutonta. 

Opintosuorituksen jälkeen siirrät Gradialla tehdyn suorituksen oman oppilaitoksesi järjestelmään
Opintosuoritus siirretään valtakunnallisen Oma opintopolku -palvelun kautta. 

  1. Mene osoitteeseen: https://opintopolku.fi/oma-opintopolku/  
  2. Valitse ”Omat opintosuoritukseni” ja ”Siirry opintosuorituksiin (vaatii tunnistautumisen)”
  3. Tunnistaudu oman pankkisi tunnuksilla/Varmennekortilla/Mobiilivarmenteella.
  4. ”Jatka palveluun”, minkä jälkeen näet tekemäsi opinnot.
  5. ”Jaa suoritustietoja” ja valitse opinnot jotka haluat jakaa.
  6. ”Jaa valitsemasi opinnot”, minkä jälkeen sinulle luodaan jakolinkki. Jos haluat, voit vaihtaa päivämäärän, jolloin linkin voimassaoloaika päättyy. Kannattaa kuitenkin pitää se voimassa ainakin toukokuun muutaman viikon ajan.
  7. ”Kopioi linkki”, jolloin suorituslinkki kopioituu koneesi leikepöydälle

Jamkissa kirjaudu turvasähköpostiin https://securemail.jamk.fi/ ja tee siellä uusi viesti, johon liität leikepöydältä kopioimasi linkin ja osoita sähköposti sille opettajatutorille/ohjaajalle, joka hyväksyy suorituksen Jamkissa. Paina lopuksi ”Send” – sen jälkeen voit poistua napista ”Exit” ja sulkea selaimen.

JYUssa hae ahotointia Sisun kautta, ja liitä siihen Opintopolusta saatu opintosuorituksesi ja suorituksen linkki. Lisätietoja ja ohjeita omalta laitokseltasi.

Opintojaksot lv 2021-2022

Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen/kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa arvioida autismin kirjon asiakkaan yksilöllisiä voimavaroja ja tuen tarpeita. Opiskelija osaa tukea ja ohjata autismin kirjon asiakasta oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kommunikoinnissa ja aistikokemuksissa sekä hän osaa hyödyntää toiminnanohjauksen keinoja ohjauksessa.  Opiskelija osaa toimia vaativissa tilanteissa ja hän osaa kehittää omaa ja työyhteisön ammatillista osaamista. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla autismin kirjon asiakkaiden  toimintaympäristöissä ja palvelujärjestelmässä, esim. autismin kirjon päivähoito, opetus, asuminen tai päivätoiminta. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näytön opiskelija voi yhdistää oman työelämäharjoittelun yhteyteen. Osaamisen osoittaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Lue tarkemmin opintojakson tutkinnonosan kuvaus tästä linkistä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU
Vaadittava aiempi osaaminen: Opiskelijalla tulee olla aikaisempaa koulutusta ja/tai työkokemusta autismin kirjon henkilöiden kanssa toimimisesta.
Opintojen laajuus: 40 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Monimuoto: 5 lähipäivää, itsenäinen ja verkko-oppiminen, tehtävät sekä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö.
Opintojakson aikataulu: Kevät 2022: Viisi lähiopetuspäivää 21.2., 8.3., 28.3., 13.4. ja 3.5.2022, lisäksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso ja näyttö alan työpaikalla. Ilmoittautuminen: 1.8.2021 – 31.1.2022: ilmoittautumislomake Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Leena Elomaa, leena.elomaa@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä

Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto/mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa

Opiskelija hyödyntää ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa ammatillisessa toiminnassaan, vahvistaa ikääntyneen voimavaroja, tunnistaa sosiaalisia ongelmia ja osaa varhaisen puuttumisen, toteuttaa ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa ja kuntoutusta, edistää muistisairaan ikääntyneen hyvinvointia, hyödyntää työssään palvelujärjestelmää sekä arvioi ja kehittää omaa toimintaansa. Voit suorittaa tutkinnon osan näytön erilaisissa työpaikoissa, joissa on ikääntyneitä mielenterveys- ja päihdeasiakkaita. Osaamisen osoittaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Lue tarkemmin opintojakson tutkinnonosan kuvaus tästä linkistä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU
Vaadittava aiempi osaaminen: Voit hakea opintoihin, jos sinulla on soveltuva ammatillinen tutkinto (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosionomi) sekä työkokemusta ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyöstä.
Opintojen laajuus: 40 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Monimuoto-opiskelu, verkko-opetus, lähipäivät, kontaktiopetus, itsenäinen työ, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö, oppimistehtävät, kehittämistehtävä. Opiskelija voi työpaikalla tapahtuvan oppimisen näyttöineen liittää oman koulutusalan työelämäharjoitteluun.
Opintojakson aikataulu: 1.1. – 30.6.2022
Ilmoittautuminen kuukautta ennen aloitusta: ilmoittautumislomake Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Arja Hytönen, arja.hytonen@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä

Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen/mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon tutkinnonosa

Tässä tutkinnon osassa opiskelet alasi säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita toimien mielenterveys- ja päihdetyön eettisten periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä sisältöjä ovat etiikka, palvelujärjestelmä ja palvelujen saatavuus, tietoperusta, turvallisuus sekä itsemääräämisoikeus ja osallisuus. Näiden avulla saat valmiuksia toimia työyhteisösi asiantuntijana ja kehittäjänä. Osaamisen osoittaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Lue tarkemmin opintojakson tutkinnonosan kuvaus tästä linkistä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU
Vaadittava aiempi osaaminen: Voit hakea opintoihin, jos sinulla on soveltuva ammatillinen tutkinto (esim. sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosionomi) sekä työkokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä.
Opintojen laajuus: 40 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Verkko-opetus tehtävineen ja verkkotapaamisia.
Opintojakson aikataulu: Verkkototeutus
Ilmoittautuminen: jatkuva ilmoittautuminen elokuusta 2021 alkaen: ilmoittautumislomake Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Arja Hytönen, arja.hytonen@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä

Vuorovaikutus ja kommunikointi/vammaisalan ammattitutkinnon tutkinnon osa

Opiskelija osaa soveltaa tietoa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehitysvaiheista, edistää vammaisen henkilön yksilöllistä vuorovaikutusta ja kommunikointia, käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä (AAC) sekä selkokieltä, soveltaa tietoa aistien merkityksestä vammaisen henkilön vuorovaikutuksen tukemisessa, edistää työhyvinvointia ja turvallisuutta ja arvioida ja kehittää ammatillista toimintaansa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemisessa. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä toimimalla sellaisissa ympäristöissä, joissa tuetaan monipuolisesti asiakkaiden kommunikointia ja vuorovaikutusta, esim. päiväkoti, koulu, asuminen ja työtoiminta. Opiskelija voi yhdistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen omien opintojensa työelämässä tapahtuvaan harjoitteluun. Osaamisen osoittaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Lue tarkemmin opintojakson tutkinnonosan kuvaus tästä linkistä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen laajuus: 30 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Monimuoto: 5 lähipäivää, itsenäistä ja verkko-oppimista, oppimistehtävät, työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö työpaikalla.
Opintojakson aikataulu: Viisi lähiopetuspäivää: 16.2., 9.3., 23.3., 13.4. ja 4.5.2022, lisäksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen jakso ja näyttö alan työpaikalla.
Ilmoittautuminen 1.8.2021 – 31.1.2022: ilmoittautumislomake Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Niina Mäkelä, niina.makela@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä

Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä/mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon tutkinnon osa

Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia ammatillisesti mielenterveys- ja päihdeasiakkaan kanssa, huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan ja asettaa itselleen kehittämistavoitteita. Opinnot pitävät sisällään mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa, ammatillista työskentelyä asiakkaan kanssa, palveluohjausta sekä perus- ja lääkehoitoa. Osaamisen voi osoittaa  ehkäisevää, hoidollista, kuntouttavaa, asumispalvelua tukevaa, toipumista edistävää tai haittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä tekevässä ympäristössä. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen voi mahdollisesti yhdistää oman oppilaitoksesi harjoitteluun. Osaamisen osoittaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Lue tarkemmin opintojakson tutkinnonosan kuvaus tästä linkistä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU
Vaadittava aiempi osaaminen: Opintoihin hakeutuvalta edellytetään aikaisempia sosiaali- ja terveysalan opintoja, työkokemusta alalta tai muulla tavoin hankittua osaamista, esim. vapaaehtoistyöstä.
Opintojen laajuus: 50 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Monimuoto-opetus: kontaktiopetus 6 päivää, EA1:n suorittaminen, verkko-opetus, itsenäinen opiskelu ja työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näyttö.
Opintojakson aikataulu: syksy 2022
Ilmoittautuminen: Tieto päivittyy. Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Päivi Koskela, paivi.koskela@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen/mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon tutkinnon osa

Tässä tutkinnon osassa edistät mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäiset mielenterveys- ja päihdehäiriöitä, toimit tutkimus, hoito- ja kuntoutusprosessissa, käytät mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä, toimit moniammatillisessa yhteistyössä oman alan asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana ja käytät ammatillista viestintää. Osaamisen osoittaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Lue tarkemmin opintojakson tutkinnonosan kuvaus tästä linkistä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU
Vaadittava aiempi osaaminen: Työ- ja / tai koulutustausta mielenterveys- ja päihdetyössä.
Opintojen laajuus: 60 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Kontaktiopetusta lähipäivillä, verkko-opetusta. Ammatillinen osaaminen osoitetaan näytössä alan työpaikalla. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näytön opiskelija voi liittää oman työelämä harjoittelun yhteyteen.
Opintojakson aikataulu: syksy 2022
Ilmoittautuminen: Tieto päivittyy. Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Arja Hytönen, arja.hytonen@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä