EduFutura-professorit

EduFutura-yhteistyöllä on Jyväskylään perustettu kaksi työelämäprofessuuria.

LitT Sami Kalaja aloitti liikunnan työelämäprofessorina helmikuussa 2019. Sami Kalaja on kansainvälinen huippuasiantuntija urheilun ja liikunnan sekä eri koulutusasteiden opetuksen ja oppimisen alueilla. Hän on yksi Suomen suosituimmista valmentajakouluttajista ja luennoitsijoista taidon oppimisen ja urheilijaksi kasvamisen teemoissa. Sami Kalaja on ollut myös rakentamassa perusopetuksen valtakunnallista liikunnan opetussuunnitelmaa sekä urheiluyläkoulujen valmennuksen opetussuunnitelmaa ja toiminut pitkään perusopetuksen johto- ja kehittämistehtävissä. EduFuturassa Sami Kalaja on erityisesti osallistunut EduFutura Sport Path -mallin rakentamiseen yhteistyössä Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän Urheiluakatemian ja EduFutura-oppilaitosten kanssa.

Professori emeritus Jouni Välijärvi toimi EduFutura koulutuksen työelämäprofessorina 2017 – 2019. Jouni Välijärvi tunnetaan erityisesti PISA-arviointiin liittyvistä ansioistaan. Koulutusjärjestelmien tutkijana ja aktiivisena keskustelijana hän on vaikuttanut peruskoulun ja lukion sekä suomalaisen opettajankoulutuksen kehittämiseen. EduFutura-professuurissa Jouni Välijärvi kehitti ja suunnitteli oppimisen uudistamista kärkitiimin tukena sekä teki selvityksen EduFutura ohjausjärjestelyn kehittämiseksi.

EduFutura professori Sami Kalaja
EduFutura liikunnan työelämäprofessori Sami Kalaja.
EduFutura professori Jouni Välijärvi
EduFutura koulutuksen työelämäprofessori, emeritus Jouni Välijärvi.