Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: liiketoiminta

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisi. JAMK-opiskelija, käytä JAMKin ristiinopiskelulomaketta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan nettisivujen linkin kautta. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelun maksuttomuus: Opintojen suorittaminen on maksutonta. 

Opintosuorituksen jälkeen siirrät Gradialla tehdyn suorituksen oman oppilaitoksesi järjestelmään
Opintosuoritus siirretään valtakunnallisen Koski-palvelun kautta https://koski.opintopolku.fi/koski/

Ohje opintojen jakamiseen: 
Paina “Kirjaudu sisään” ja tunnistaudu palveluun haluamallasi tavalla.
Paina ”Jatka palveluun”.
Valitse ”Jaa suoritustietoja”. 
Laita rasti ruutuun haluamasi opintojen kohdalle ja paina ”Jaa valitsemasi opinnot.”
Palvelu muodostaa jakolinkin, paina ”Kopioi linkki” (tarvittaessa:  ”Allow access”.)
Linkki kopioituu tietokoneesi leikepöydälle, josta voit liittää sen sähköpostiin ja lähettäää omaan oppilaitokseesi.

JAMKissa lähetät linkin henkilölle (esim. opettajatutor), jolle olet aiemmin lähettänyt ristiinopiskelulomakkeen hyväksyttäväksi.

JYUssa täytät ensin Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminenAHOT-lomakkeen ja lisää lomakkeelle linkki, jonka olet saanut Koski-palvelun kautta.

Myyntiosaaminen

Mitä on myyntiosaaminen ja kuinka tulla hyväksi myyjäksi? Käytännönläheisissä opinnoissa opit myyntityön perusteita, perehdyt myyntiprosessin eri vaiheisiin ja kehität omaa myyntiosaamistasi ennalta sovittujen yhteistyöyritysten tai työpaikkasi kanssa. Kurssilla opit myös luomaan visuaalisia elämyksiä: visuaalinen myyntityö on yhä merkittävämpi tekijä kaupan menestymisen kannalta. Houkuttelevat ja kaupalliset esillepanot herättävät ostohalua, lisäävät myyntiä ja vahvistavat haluttua myymälämielikuvaa. Myyntiosaamisen opintojen aikana opit myös perusasioita tuotteiden esillepanoista sekä viihtyisästä myymälämiljööstä. Opettajina Minna Paavilainen ja Eliina Hartojoki.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU, myös lukio-opiskelija (15 opiskelijaa)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei vaadita.
Opintojen laajuus: 15 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Yhteinen aloitus, teoria verkko-opintoina Moodle työtilassa, oppimispäiväkirja sekä käytännön harjoitustyö ja sen esittely.
Opintojakson aikataulu: kevät 2022, alkaa 3.2.2022
Ilmoittautuminen: 1.-21.1.2022 / ilmoittautumislomake
Korkeakouluopiskelija, olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Minna Paavilainen, minna.paavilainen@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia, liiketoiminta

Projektissa toimiminen

Opintoja työstetään verkko-oppimisympäristössä ja toteuttamalla käytännön projektia. Aiempaa osaamista ei vaadita, mutta osallistujalla tulisi olla  käytännön tehtävä, jota toteuttaa projektimaisesti. 

Opintojaksolla on yhteinen aloituskerta, jonka opettaja ilmoittaa osallistujille. Opintojen aikataulu määräytyy käytännön projektin mukaan ja sovitaan tarkemmin opintojakson opettajan kanssa.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU sekä Gradia-lukioiden ja Norssin lukion opiskelijat
Vaadittava aiempi osaaminen: Aiempaa osaamista ei vaadita, mutta osallistujalla tulisi olla joku käytännön tehtävä, jota toteuttaa projektimaisesti.
Opintojen laajuus: 15 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa
Opintojakson aikataulu: Kevät 2022
Ilmoittautuminen: Kevään toteutukseen 1.-31.1.2022 ilmoittautumislomake /Korkeakouluopiskelija; olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Minna Paavilainen, minna.paavilainen@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia liiketoiminta