Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: Englanti

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisia. JAMK-opiskelija, käytä JAMKin ristiinopiskelulomaketta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan nettisivujen linkistä. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelun maksuttomuus: Opintojen suorittaminen on maksutonta. 

Opintosuorituksen jälkeen siirrät Gradialla tehdyn suorituksen oman oppilaitoksesi järjestelmään
Opintosuoritus siirretään valtakunnallisen Koski-palvelun kautta https://koski.opintopolku.fi/koski/

Ohje opintojen jakamiseen: 
Paina “Kirjaudu sisään” ja tunnistaudu palveluun haluamallasi tavalla.
Paina ”Jatka palveluun”.
Valitse ”Jaa suoritustietoja”. 
Laita rasti ruutuun haluamasi opintojen kohdalle ja paina ”Jaa valitsemasi opinnot.”
Palvelu muodostaa jakolinkin, paina ”Kopioi linkki” (tarvittaessa:  ”Allow access”.)
Linkki kopioituu tietokoneesi leikepöydälle, josta voit liittää sen sähköpostiin ja lähettäää omaan oppilaitokseesi.

JAMKissa lähetät linkin henkilölle (esim. opettajatutor), jolle olet aiemmin lähettänyt ristiinopiskelulomakkeen hyväksyttäväksi.

JYUssa täytät ensin Muulla tavoin hankitun osaamisen hyväksilukeminen –AHOT-lomakkeen ja lisää lomakkeelle linkki, jonka olet saanut Koski-palvelun kautta.

Lv 2021-2022

Englannin tuki- ja kertauskurssi (ENA14)

Kuvaus: Englannin kielen tuki- ja kertauskurssilla kertaat itsenäisesti omien tarpeidesi mukaisesti englannin kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa. Harjoittelet rakenteita (kielioppia), kirjoittamista ja luetun sekä kuullun ymmärtämistä. Rakenteita opiskelet digitaalisen kielioppikirjan Grammar Capital – Englannin kielioppi (e-Oppi) avulla. Muilla osa-alueilla tehtäviä on kolmella eri vaikeustasolla: peruskielitaito, itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito ja taitavan kielenkäyttäjän kielitaito, jotka noudattavat kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kielitaidon tasoja. Voit itse valita, minkä osa-alueen tehtäviin keskityt, kunhan teet vähintään kolme tehtävää jokaiselta osa-alueelta. Kurssilla ei ole koetta, vaan saat kurssista suoritusmerkinnän (S), kun olet palauttanut yhteensä kaksikymmentä (20) tehtävää. Kurssi suoritetaan Peda.netissä. 

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (paikkoja 20 kpl)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen laajuus: 2 op
Opintojen suoritustapa: Ohjattu verkko-opiskelu
Opintojakson aikataulu: 31.8.-13.5.2022
Ilmoittautuminen 30.4.2022 mennessä: ilmoittautumislomake / Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Kirsi Ylätalo, kirsi.ylatalo@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia-lukiot/Jyväskylän aikuislukio

Viestintää englanniksi (ENA11)

Kuvaus: Kurssilla kohennat kirjallista kielitaitoasi harjoittelemalla erilaisia viestintätilanteita: mielipiteenvaihto, yleisönosastokirjoitus, kirje jne. Suoritusmerkinnän saa, kun kurssiin liittyvät tehtävät on tehty ja sähköinen koe (verkkokoe) on suoritettu. Kurssi suoritetaan Peda.net-oppimisympäristössä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (paikkoja 20 kpl)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen laajuus: 2 op
Opintojen suoritustapa: Ohjattu verkko-opiskelu
Opintojakson aikataulu: 31.8.-13.5.2022
Ilmoittautuminen: 30.4.2022 mennessä: ilmoittautumislomake /Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Ilkka Hytti, ilkka.hytti@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia-lukiot/Jyväskylän aikuislukio