Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: Englanti

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisia. JAMK-opiskelija, käytä JAMKin ristiinopiskelulomaketta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan nettisivujen linkistä. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelun maksuttomuus: Opintojen suorittaminen on maksutonta. 

Englannin tuki- ja kertauskurssi (ENA14)

Kuvaus: Englannin kielen tuki- ja kertauskurssilla kertaat itsenäisesti omien tarpeidesi mukaisesti englannin kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa. Harjoittelet rakenteita (kielioppia), kirjoittamista ja luetun sekä kuullun ymmärtämistä. Rakenteita opiskelet digitaalisen kielioppikirjan Grammar Capital – Englannin kielioppi (e-Oppi) avulla. Muilla osa-alueilla tehtäviä on kolmella eri vaikeustasolla: peruskielitaito, itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito ja taitavan kielenkäyttäjän kielitaito, jotka noudattavat kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kielitaidon tasoja. Voit itse valita, minkä osa-alueen tehtäviin keskityt, kunhan teet vähintään kolme tehtävää jokaiselta osa-alueelta. Kurssilla ei ole koetta, vaan saat kurssista suoritusmerkinnän (S), kun olet palauttanut yhteensä kaksikymmentä (20) tehtävää. Kurssi suoritetaan Peda.netissä. 

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (paikkoja 20 kpl)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen laajuus: 2 op
Opintojen suoritustapa: Ohjattu verkko-opiskelu
Opintojakson aikataulu: 1.2.-12.5.2021
Ilmoittautuminen 1.4.2021 mennessä: ilmoittautumislomake Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Kirsi Ylätalo, kirsi.ylatalo@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia-lukiot/Jyväskylän aikuislukio

Viestintää englanniksi (ENA11)

Kuvaus: Kurssilla kohennat kirjallista kielitaitoasi harjoittelemalla erilaisia viestintätilanteita: mielipiteenvaihto, yleisönosastokirjoitus, kirje jne. Suoritusmerkinnän saa, kun kurssiin liittyvät tehtävät on tehty ja sähköinen koe (verkkokoe) on suoritettu. Kurssi suoritetaan Peda.net-oppimisympäristössä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (paikkoja 20 kpl)
Vaadittava aiempi osaaminen: Ei ole
Opintojen laajuus: 2 op
Opintojen suoritustapa: Ohjattu verkko-opiskelu
Opintojakson aikataulu: 1.2.-12.5.2021
Ilmoittautuminen: 1.4.2021 mennessä: ilmoittautumislomake Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Ilkka Hytti, ilkka.hytti@gradia.fi
Järjestäjä: Gradia-lukiot/Jyväskylän aikuislukio