Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: Biologia

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisi. JAMK-opiskelija, käytä JAMKin ristiinopiskelulomaketta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan nettisivujen linkin kautta. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Opiskelun maksuttomuus: Opintojen suorittaminen on maksutonta. 

Biologian sovellukset (BI05)

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla tutustutaan biologian erilaisiin sovelluksiin mm. lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Kurssilla perehdytään erityisesti geenitekniikan ja mikrobiologian perusteisiin ja sovellusmahdollisuuksiin. Kurssi arvioidaan arvosanoin 4-10. Kurssiarvosanaan vaikuttavat tehdyt tehtävät ja välikokeet. Kurssi toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä.

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (paikkoja 20 kpl)
Vaadittava aiempi osaaminen: Perustiedot solujen rakenteesta ja toiminnasta.
Opintojen laajuus: 2 op
Opintojen suoritustapa: Ohjattu verkko-opiskelu
Opintojakson aikataulu: 1.2.-12.5.2021
Ilmoittautuminen 30.4.2021 mennessä: ilmoittautumislomake Olethan muistanut tehdä ennakoivan hyväksiluvun (kts. ohje yläpuolella).
Lisätietoja: Katariina Wickström, katariina.wickstrom@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia-lukiot/Jyväskylän aikuislukio