Strategiat

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän ammattikorkeakoulunJyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä. Oppilaitokset muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja. Uudistamme tavoitteellisesti ja tutkimusperusteisesti osaamista ja oppimista; sen sisältöjä, menetelmiä ja rakenteita kaikilla asteilla. Mahdollistamme alueellisen elinkeinorakenteen uudistamisen syntyvän yrittäjyyden kautta. 

Opiskelijalupaus
Yhteiskunnallinen lupaus
Vastuullisen resurssin lupaus

EduFutura Jyväskylän strategia 2020 - 2024

EduFutura luo merkityksellistä osaamista ja kestävää kilpailukykyä

 • EduFutura Jyväskylä on vetovoimainen toisen- ja korkea-asteen opiskelijoille. Oppijan yksilöllinen polku on eheä ja hyvinvointia tukeva, ja koulutuksemme varmistaa opiskelijoillemme kilpailukykyisen osaamisen. Opiskelijat saavat vahvat verkostot ja intohimon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.
 • Oppilaitokset muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja.
 • Uudistamme tavoitteellisesti ja tutkimusperusteisesti osaamista ja oppimista; sen sisältöjä, menetelmiä ja rakenteita kaikilla asteilla.
 • Mahdollistamme alueellisen elinkeinorakenteen uudistamisen syntyvän yrittäjyyden kautta.
 • Luomme kansainvälisiä ja kansallisia osaamiskeskittymiä, rationalisoimme koulutuksen, tutkimuksen ja kehittämisen toteutusta ja resurssien käyttöä sekä edistämme kansallista työnjakoa. Yhdessä muodostamme kärkialoilla Jyväskylään Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymiä.

EduFutura Jyväskylän yrittäjyysstrategia 2021 - 2024

EduFuturan opiskelijoilla ja henkilökunnalla on yrittäjämäinen asenne ja Suomen parhaat mahdollisuudet innovointiin ja yrittäjyyteen

 • Strategia auttaa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun sekä Jyväskylän yliopiston koulutusaloja, yksiköitä ja tiedekuntia EduFutura-tasoisen strategian linjausten käytännön toteuttamisessa, niiden tavoitteellisessa johtamisessa ja oman toiminnan sisäisessä kehittämisessä.
 • Strategia toimii työkaluna oppilaitosten yhteisten yrittäjyyttä laajasti edistävien toimenpiteiden edelleen kehittämisessä, vuosittaisessa kohdentamisessa ja vaikuttavuuden lisäämisessä.
 • Uudistamme työelämää tuottamalla vahvaa yrittäjämäistä asennetta, yrittäjyysosaamista ja luomalla uutta yrittäjyyttä.
 • Luomme uusia yrittäjyyden opintopolkuja ja valmentamisen malleja.
 • Yrittäjyysekosysteemissä ja siihen kuuluvissa organisaatioissa on kokeileva, rajat ylittävä ja yhteisesti tunnistettava vahvasti yrittäjyyttä tukeva organisaatiokulttuuri.

EduFutura Jyväskylän sote-yhteistyön päätavoitteet

Monialainen ja monitieteinen yhteistyö on edellytyksenä menestymiselle

Kehittämisohjelma 1: Vetovoimaiset ja tarvelähtöiset koulutus- ja urapolut sekä innovatiiviset tulevaisuuden osaamiset

 • EduFutura-oppilaitosten sosiaali- ja terveysalan joustavat ja modulaariset koulutusohjelmat ja koulutuspolut ovat vetovoimaisia.
 • EduFutura-oppilaitosten sosiaali- ja terveysalan jatkuvan oppimisen ratkaisuilla vastataan sote-alan uudistuviin osaamistarpeisiin.

Kehittämisohjelma 2: Monimuotoiset tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja innovaatiorakenteet

 • EduFutura-oppilaitosten monitieteinen ja -alainen sote-koulutus, oppilaitosten välinen yhteistyö ja TKI-toiminta syvenevät.
 • TKI-yhteistyö laajenee elinkeinoelämään ja yrityksiin, alueellisiin ekosysteemeihin sekä vaikuttavaan TKKI-yhteistyöhön hyvinvointialueella.

EduFutura Jyväskylän kehittämisohjelmat 2023 ->

EduFutura kehittämisohjelmat 2023