Linda Saukko-Raudan piirustus EduFuturan moninaisista verkoistoista

Kärkialat

Kärkialoilla merkittävää osaamista kotimaassa ja kansainvälisesti

EduFuturassa on tunnistettu kärkialat, jotka muodostavat Jyväskylään merkittäviä oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen kansainvälisiä ja kansallisia osaamiskeskittymiä.  Osaamiskeskittymät ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja.

EduFutura Jyväskylän kärkialat ovat

Kansainvälisesti merkittävät:

Kansallisesti merkittävät:

Kärkialoista muodostuvat EduFuturan kärkitiimit ja niiden alatiimit. Tiimien työskentelyyn osallistuu EduFutura-oppilaitosten asiantuntijoita sekä useimmissa tiimeissä myös opiskelijoiden edustaja. 

EduFuturan koordinaatioryhmä koostuu kärkitiimien puheenjohtajista, valmistelutyöryhmästä Hannu Ikonen, Jarkko Pirkkalainen, Anu Tokila sekä EduFuturan edustajina Niina Helin ja Outi Ruusuvirta-Uuksulainen.