Linda Saukko-Raudan piirustus EduFuturan moninaisista verkoistoista

Kärkialat ja kehittämisohjelmat

Kärkialoilla merkittävää osaamista kotimaassa ja kansainvälisesti

EduFuturassa on tunnistettu kärkialat, jotka muodostavat Jyväskylään merkittäviä oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen kansainvälisiä ja kansallisia osaamiskeskittymiä. Osaamiskeskittymät ovat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja.

EduFutura Jyväskylän kärkialat ovat

Oppimisen uudistaminen

Oppimisen uudistamisen kärkiala koordinoi EduFutura-oppilaitosten yhteistä opetussuunnitelmatyötä ja mahdollistaa ristiinopiskelua sekä yksilöllisiä, laadukkaita ja joustavia opintopolkuja. Oppimisen uudistamisen alalla konkretisoidaan EduFutura-johtoryhmän linjaamat strategiset tavoitteet ja yhteistyön toimenpiteet. EduFuturan ristiinopiskelun opintotarjottimelle koottu EF-oppilaitosten ristiinopiskelun tarjonta, lähes 200 opintojaksoa toisen asteen ja korkea-asteen opiskelijoille. Ristiinopiskelulle on luotu prosessit ja ohjeet. EduFutura on luonut malleja sujuviin siirtymiin toiselta asteelta korkea-asteelle.

Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta

Terveys, kuntoutus, liikunta ja hyvinvointi -kärkialan tehtävä ja tavoite on edistää EduFutura-oppilaitosten yhteistyötä terveyden, kuntoutuksen, hyvinvoinnin ja liikunnan aloilla osaamisen ja koulutuksen kehittämisessä sekä TKI-toiminnassa. Kärkiala tekee vahvaa yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Kärkialan painopisteenä on liikunnan ja kuntoutuksen tärkeys osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koulutus- ja TKI-toiminnassa. Kärkiala on laatinut EduFutura sote-yhteistyön strategiset tavoitteet.

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaamisen edistäminen

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen kärkiala edistää alojen yhteistä opintotarjontaa ja opintopolkuja, EduFuturan palveluita elinkeinoelämälle sekä yrittäjyysyhteistyön strategisia tavoitteita. Ne toimivat työkaluna oppilaitosten yhteisten yrittäjyyttä laajasti edistävien toimenpiteiden kehittämisessä ja vaikuttavuuden lisäämisessä. Oppilaitokset ovat sitoutuneet toimimaan aktiivisesti uusien yritysten ja työpaikkojen luomiseksi Keski-Suomeen. Samalla yhteistyön avulla edistetään yrittäjyydestä kiinnostuneiden opiskelijoiden saumattomampia siirtymiä toiselta asteelta korkea-asteelle ja korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuuksia valita ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia. Opiskelijalle avautuu monipuolisempia ja yksilöllisempiä polkuja jatkaa ja syventää opintojaan yrittäjyyden parissa.

Suomalainen musiikkikampus

Suomalainen musiikkikampus on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian muodostama musiikin, tanssin ja soveltavan taiteen kehittämisyhteisö. Opintopolun voi aloittaa jo vauvana muskarissa ja taiteen perusopetuksessa ja edetä Schildtin musiikkilukion ja Gradian muusikon ammattitutkinnon kautta korkeakouluopintoihin. Jyväskylän ammattikorkeakoululla ja Jyväskylän yliopistolla voi opiskella musiikkipedagogiksi, musiikin opettajaksi tai kulttuurialan asiantuntijaksi. Musiikkikampus tarjoaa myös jatko-opintomahdollisuuksia aina tohtorinkoulutukseen asti. Musiikkialan ammattilaisille Suomalainen musiikkikampus tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan alan musiikin pedagogiikkaan, tutkimukseen ja kehittämiseen. EduFutura Jyväskylän kautta asiantuntijuutta voidaan hyödyntää yli oppilaitosrajojen. Suomalaisen musiikkikampuksen laajennus valmistui vuoden 2021 alussa, nyt saman katon alla on JAMKin ja Gradian musiikin toiminnot sekä taiteen perusopetus. Uudet tilat tukevat Suomalaisen musiikkikampuksen asemaa johtavana musiikin ja soveltavan taiteen kehittämisyhteisönä.

ICT ja sovellettu kyberturvallisuus

ICT ja sovellettu kyberturvallisuus-kärkiala edistää ICT-alan monipuolista ristiinopiskelutarjontaa sekä kehittää kyberturvallisuuden yhteistyötä EF-oppilaitosten kesken. ICT:n ja kyberturvallisuuden teemoja tarkastellaan eri näkökulmista kuunnellen opettajien ja opiskelijoiden sekä sidosryhmien tarpeita. Kärkialalla on tehty OPS-yhteistyötä mm. ohjemoinnin ja SQL-tietokannat -opintojaksojen puitteissa kartoittamalla oppilaitosten tarjonnan päällekkäisyyksiä ja pilotoimalla opintopolkuja toiselta asteelta korkea-asteelle.

Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous

EduFuturan Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous -kärkialan toiminta pohjautuu Polku 2.0 -hankkeseen, jossa ovat mukana kaikki EduFutura-koulutusorganisaatiot Gradia, Jamk ja JYU sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke. POLKU 2.0 -hankkeella parannetaan bio- ja kiertotalouden jatkuvan oppimisen tarjontaa, laatua ja osuvuutta Keski-Suomessa. Se pohjautuu uuteen tapaan tehdä ilmiö- ja oppijalähtöistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja yritysten/työelämän välillä. Hanke auttaa vastamaan bio- ja kiertotalouden rakennemuutokseen. Kestävyysosaamista tarvitaan kaikilla aloilla. POLKU 2.0 -hanke yhdistää eri koulutuslaitosten osaamisen ja käsittelee kestävyyttä eri näkökulmista yhtä aikaa; opinnoissa huomioidaan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja niiden yhteensovittaminen. Hanke liittyy vahvasti Keski-Suomen strategiaan 2050 (lue lisää Keski-Suomen liiton sivuilta). Kestävyysosaamisesta Keski-Suomi saa uuden valtin maakunnan elivoimaisuuden kehittämiseksi ja ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin tueksi. Hankkeen päärahoittaja on Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Myös Jyväskylän, Jämsän, Äänekosken ja Saarijärven kunnat sekä UPM-Kymmene Oyj rahoittavat hanketta.   

Koulutusvienti

Koulutusviennin pioneerina tunnetun EduCluster Finlandin tarina alkoi, kun Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia yhdistivät voimansa menestyneen suomalaisen koulutuksen tunnetuksi tekemiseksi maailmalla. Syntyi EduCluster Finland (ECF), koulutusviennin osaamiskeskus. Jyväskyläläisestä koulutusosaajien keskuksesta on kasvanut maailmanlaajuisesti operoiva koulutusviennin pioneeri. Projekteja, hankkeita ja yhteistyökumppaneita on yli 200 maassa, ja laaja asiantuntijaverkosto kattaa erityisosaajia koko koulutuksen alalta. 

Kärkialojen lisäksi Jatkuva oppiminen on yksi EduFuturan läpileikkaavista prosesseista.

EduFuturan kärkialat ovat rahoittaneet kehittämishankkeita. Lue lisää kehittämisrahoituksen tuloksista

Kärkialoilla tehty työ on ollut pohjana EduFutura Jyväskylän kehittämiselle 2023 alkaen.

Kehittämisohjelmat