EduFutura Sport Path

EduFuturan Sport Path yhdistää opiskelun, urheiluharjoittelun ja arjen sujuvuuden. Opiskelijalle se tarkoittaa menestymistä niin opiskelussa kuin ammattimaisessa urheilussa.

EduFuturan Sport Path on teoreettinen viitekehys, joka yhdistää opiskelun ja urheiluharjoittelun. Sport Path käsittää opiskelevan urheilijan kaikki ikävaiheet varhaiskasvatuksesta työelämään. Yksilön kannalta EduFutura Sport Path tarkoittaa opiskelun ja valmentautumisen laatua, kasvatusta ja arjen sujuvuutta. Viitekehyksen työnimi ”varhaiskasvatuksesta urheilun ammattilaiseksi” kuvastaa oivallisesti EduFutura Sport Pathin idean.

Sport Pathin ydin nojautuu voimakkaasti tutkimustietoon

Jyväskylän liikunta- ja urheilualan osaamiskeskittymä on kansainvälisestikin tarkasteltuna poikkeuksellisen vahva. Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta on maamme ainoa tehden korkeatasoista liikunta-alan tutkimusta. Liikuntatieteellinen tiedekunta myös vastaa liikunnanopettajien ja valmentajien koulutuksesta. Liikuntatieteellisen ohella Jyväskylän yliopistossa on liikuntaan ja valmennukseen liittyvää osaamista muun muassa kasvatustieteiden, opettajankoulutuksen, psykologian ja informaatioteknologian laitoksilla.

Huippu-urheilun instituutti (KIHU) sekä LIKES-tutkimuskeskus sijaitsevat Jyväskylässä Nämä tutkimuskeskukset tekevät tieteellisen tutkimuksen ohella vahvaa käytännön kehittämistyötä. Huipputason urheilijat (Olympiakomitean apurahaurheilijat) muun muassa saavat veloituksetta KIHUn testaus- ja asiantuntijapalveluja. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on yksi hyvinvoinnin edelläkävijöistä Suomessa. Etenkin liikunnallisessa kuntoutuksessa Jamkin osaaminen on huippuluokkaa.

Jyväskylän kaupunki on julistautunut Suomen liikuntapääkaupungiksi, ja Jyväskylän kaupunkistrategiassa liikunta ja urheilu ovat yksi strategian kärjistä. Tämä ilmenee vahvana panostuksena liikunta- ja urheilualan infrastruktuuriin sekä osaamiskeskittymän rakentamiseen.

”Parhaat parhaiden kanssa parhaassa valmennuksessa.”

Suomalaiselle huippu-urheilujärjestelmälle on tunnusomaista valmennustoiminnan keskittäminen osaamiskeskuksiin. Toimintaa kuvaava tunnuslause on: ”Parhaat parhaiden kanssa parhaassa valmennuksessa.”

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö on valinnut kuusi valtakunnallista valmennuskeskusta ja painopisteurheiluakatemiaa keskeisimmiksi toimintaympäristöikseen. Suomalaisen huippu-urheilun kuusi kotipesää ovat Helsinki, Turku, Tampere, Vuokatti, Kuortane ja Jyväskylän Urheiluakatemia. Urheiluvalmennuksesta vastaavat yleensä urheiluseurat ja opinnoista oppilaitokset. Urheiluakatemiajärjestelmä toimii linkkinä näiden kahden välillä. Eri urheilulajeista toimintaansa Jyväskylään ovat keskittäneet uinti, koripallo, voimistelu, jalkapallo/futsal, yleisurheilu, salibandy, suunnistus, freestyle-hiihto sekä maastohiihto.

Jyväskylä mahdollistaa erinomaiset valmentautumisprosessit eri lajien urheilijoille. EduFutura puolestaan tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia opintopolkuja. Sport Pathin perusajatus on yhdistää sujuvasti urheilijan ja opiskelijan polut. Tämä ei tarkoita urheilijoille myönnettäviä ohituskaistoja tai eri vapauksia, vaan lukuisia tukitoimia ja opintojärjestelyjä.

Jyväskylässä on hyviä ratkaisuja urheiluharjoittelun ja opiskelun yhdistämiseksi

Suomen olympiakomitea valitsi Kilpisen yläkoulun vuonna 2012 Vuoden urheiluoppilaitokseksi Suomessa. Kilpisen koulun urheiluluokka on toiminut uranuurtajana ja suunnannäyttäjänä suomalaiselle urheiluyläkoulujärjestelmälle.

Tänä vuonna Jyväskylän ammattikorkeakoululle sai Suomen Olympiakomitean kunniamaininnan myönteisestä suhtautumisesta urheilijoiden kaksoisuran (opiskelu + urheilu) toteuttamiseen tarjoamalla urheilijoille henkilökohtaista opintojen suunnittelua sekä räätälöimällä joustavia opintojen suorittamistapoja. Kunniamaininnan perusteluissa mainittiin myös se, että JAMK on tuottanut 15 opintopisteen urheiluakatemiaopinnot, joiden tavoitteena on yhdistää sekä opinnoissa että urheilu-uralla saatua tietotaitoa ja kehittää urheilijaopiskelijan osaamista tulevaisuutta palvelevaksi kokonaisuudeksi.

Näiden lisäksi Jyväskylässä on urheilun näkökulmasta hyvin toimivat käytänteet sekä toisella asteella että yliopistossa. Kaikki edellytykset ovat siis jo olemassa, mutta töitä pitää vielä tehdä sen eteen, että nämä erinomaiset ratkaisut ja toimintatavat muodostavat eheän kokonaisuuden.

EduFuturan Sport Path on se liima, joka liittää yhteen eri oppilaitosten ja koulutusasteiden käytänteet ja muodostaa sujuvan urheilijan polun läpi koko koulutustarjonnan. Käytännössä tämä tarkoittaa kitkattomia siirtymiä koulutusasteelta toiselle, ristiinopiskelumahdollisuuksia, osaamisen todentamista ja opintojen hyväksilukemista.