• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Musiikillinen luovuus

Opintojaksossa perehdytään musiikillisen luovuuden eri ilmenemismuotoihin tutkimuksellisesta näkökulmasta ja tutustutaan luovuustutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja suuntauksiin. Kurssin lähtökohtana on antaa osallistujille monipuolinen kokonaiskuva musiikillista luovuutta koskevista ajatuksista, teorioista ja tutkimustuloksista sekä musiikillisen luovuuden suhteesta muihin luovan toiminnan muotoihin esimerkiksi tieteessä tai muilla taiteen aloilla. Opintojakso on maisteriopintojen syventävä opintojakso. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: MUSS057

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen)

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua 03.08.2021 - 26.08.2021: Gradian ammatillisen koulutuksen ja JAMKin musiikkialan opiskelijat, sekä Schildtin musiikkilinjan opiskelijat.

Kurssi: KP00BA53

Laajuus: 9 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen)

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua 03.08.2021 - 26.08.2021: Gradian ammatillisen koulutuksen ja JAMKin musiikkialan opiskelijat, sekä Schildtin musiikkilinjan opiskelijat.

Kurssi: KP00BA57

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Korkeakoulupolkuopinnot

Musiikin korkeakoulupolkuopinnot

Rakenna polku korkeakouluun suorittamalla korkeakouluopintoja jo ammatillisen 2. asteen perustutkinnon aikana. Kysy lisää HOKS-ohjaajaltasi.

Laajuus: 30 - 40 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: ammattiin opiskelevalle

Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz)

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua 03.08.2021 - 26.08.2021: Gradian ammatillisen koulutuksen ja JAMKin musiikkialan opiskelijat, sekä Schildtin musiikkilinjan opiskelijat.

Kurssi: KP00BA47

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz)

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua 03.08.2021 - 26.08.2021: Gradian ammatillisen koulutuksen ja JAMKin musiikkialan opiskelijat, sekä Schildtin musiikkilinjan opiskelijat.

Kurssi: KP00BA49

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Musiikkikasvatuksen perusteet

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua 03.08.2021 - 26.08.2021: Gradian ammatillisen koulutuksen ja JAMKin musiikkialan opiskelijat, sekä Schildtin musiikkilinjan opiskelijat.

Kurssi: KP00BA74

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Musiikkikulttuurit-moduuli

Musiikkikulttuurit 1: Taidemusiikki

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: MUPP2003

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Musiikkikulttuurit-moduuli

Musiikkikulttuurit 2: Populaarimusiikki

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: MUPA2001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Musiikkikulttuurit-moduuli

Musiikkikulttuurit 3: Monikulttuurinen maailmanmusiikki

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: MUPA2002

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Muutoksen johtaminen

Muutos organisaation ja johtamisen ilmiönä. Organisaatiomuutoksen luonne, pääkoulukunnat ja lähestymistavat. Muutosprosessit ja niiden johtaminen; muutosstrategioita ja kehittämisen viitekehyksiä (OD), kriisien ja konfliktien johtaminen. Muutoksen toimijat ja niiden roolit. Muutoksen diskurssit. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: YJOS4160

Laajuus: 6 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Opintojakso luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja antaa valmiuksia työskennellä monenlaisissa myynnin ja markkinoinnin työtehtävissä. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 30.4.2021 asti. Huomaa myös tämän opintojakson kesätoteutus!

Kurssi: JSBY5300

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Opintojakso luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja antaa valmiuksia työskennellä monenlaisissa myynnin ja markkinoinnin työtehtävissä. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 1.5.-31.8.2021.

Kurssi: JSBY5300

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Digitalisaation moduuli

Näkökulmia digitalisaatioon

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa ihmisten arkeen ja yhteiskuntaan, sekä millaisia muutoksia digitalisaatio aiheuttaa työn tekemiseen eri aloilla. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: ITKP0001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen

Ilmoittautuminen kaikkiin Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin opintojaksoihin yhtä aikaa.

Kurssi: LTKH1000 (JYU) ja SZ00BB80-3001 (JAMK)

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Liikuntatieteellinen tiedekunta (Jyväskylän yliopisto) Hyvinvointiyksikkö (JAMK)

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Näkökulmia musiikkiterapiaan

Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikki terapian välineenä. Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä. Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: MUTA2001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle