Ohjeet

Tässä linkit ristiinopiskelun ohjeisiin. Opintotarjotinta päivitetään elokuun puolivälin jälkeen. JYU:n opinto-oikeuden hakulomake avautuu elokuun aikana.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Metodiopinnot

Tiedot, taidot ja metodit

Kurssi on johdanto eri koulutusyksiköitä yhdistävään metodiopetukseen ottamalla tarkastelun kohteeksi metodisen ajattelun eroja ja yhtäläisyyksiä työ- ja tutkimusmenetelmien kehityksessä ja kehittämisessä.

Kurssi: LTKY1013

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Projektiosaamisen moduuli

Tiimi&Työnantaja -projektikurssi

Toteutetaan toimeksiantoprojekti oikealle asiakkalle ja opetellaan projektityöskentelyä käytännössä.

Kurssi: URAA1001

Laajuus: 3 - 6 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yliopistopalvelut

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Projektiosaamisen moduuli

Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka

Näkökulmia tiimi- ja ryhmätyön organisointiin ja johtamiseen

Kurssi: YJOA2190

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduuli

Toiminnallinen anatomia

Opintojakso perehdyttää tuki- ja liikuntaelimistön anatomiaan, liikkeen syntyyn ja voimantuoton perusteisiin.

Kurssi: LTKP1000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Toimintakyvyn arviointi

Toteutuu keväällä 2021. Ilmoittautuminen kaikkiin Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin opintojaksoihin yhtä aikaa.

Kurssi: SZ00BB84-3001

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Metodiopinnot

Tutkiva kehittäminen

Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tutkivan otteen merkityksen työelämän kehittämisessä ja saat koottua itsellesi oman työkalupakin työelämän kehittämismenetelmistä.

Kurssi: YZZZ0110-3005

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Unelmat+Inspiraatio!

Osallistujat pääsevät hahmottelemaan omaa tulevaisuuttaan vuorovaikutteisen kurssin aikana. Ilmoittautuminen tälle EduFutura työelämä ja yrittäjyys –moduulin opintojaksolle muista EF-opintotarjottimen opinnoista poiketen kunkin oppilaitoksen omassa opintohallintojärjestelmässä (Gradian opiskelijat Wilmassa, JAMKin Pepissä ja JYU:n Sisussa). Opintojaksolla on eri koodi eri oppilaitoksissa.

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: EduFutura-oppilaitokset

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Urheilijan hyvinvointi

Ajankäytön hallinta, opintojen suunnittelu ja opiskelijan hyvinvointi. Fyysisen kuormituksen ja palautumisen mittaaminen. Hyvinvointi- ja tukipalvelut. Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy elokuussa 2020.

Kurssi: HTLMS001-3001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Urheilijan urasuunnittelu

Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen. Henkilökohtaisen portfolion ja työnhakusuunnitelman rakentaminen. Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy elokuussa 2020.

Kurssi: HTLMS003-3001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Urheilijan yhteistyösuhteet

Keväällä 2021: Urheilijan talouden suunnittelun perusteet, viestintä ja yhteistyösuhteet. Tutustuminen Suomen huippu-urheilujärjestelmään, urheilumanagerointiin ja sponsoriyhteistyöhön. Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy elokuussa 2020.

Kurssi: HTLMS002-3001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Varhaisiän tanssikasvatus

Kurssi: EDFM1053

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: GRADIA

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Vesijalanjälki

Ymmärrät makean veden käytön haasteet. Osaat verrata eri tuotteiden ja maiden vesijalanjälkiä. Opit keinoja vedenkulutuksen ja vesijalanjäljen pienentämiseksi. Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy elokuussa 2020.

Kurssi: LM00BC04-3001

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Biotalousinstituutti

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitalisaation moduuli

Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

Kurssi: ITKP2004

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Visualisointi ja graafinen ilme 3D-malleissa (nonstop)

Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy elokuussa 2020.

Kurssi: TKKP0550FI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle