• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Lohkoketjuteknologia päivittäisessä liiketoiminnassa

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojakson käytyäsi omaat peruskäsityksen lohkoketjuteknologian teoriasta sekä tunnet sen soveltamismahdollisuuksia liiketalouden kontekstissa.

Kurssi: HL00BD68

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Luo oma kesäduunisi

Opitaan käytännössä vuorovaikutteisella kurssilla idean kehittämisen prosessista jopa liiketoiminnaksi asti. Ilmoittautuminen tälle EduFutura työelämä ja yrittäjyys –moduulin opintojaksolle muista EF-opintotarjottimen opinnoista poiketen kunkin oppilaitoksen omassa opintohallintojärjestelmässä (Gradian opiskelijat Wilmassa, JAMKin Pepissä ja JYU:n Sisussa). Opintojaksolla on eri koodi eri oppilaitoksissa.

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: EduFutura-oppilaitokset

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Me, maailma ja jäätynyt konflikti: Kylmä sota meillä ja muualla

Kurssilla tarkastellaan kylmän sodan aikaa eri näkökulmista. Kurssi antaa valmiuksia ymmärtää mitä kylmä sota oli, sen kauaskantoisia ja moninaisia vaikutuksia. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22  opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: HISY1001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Historian ja etnologian laitos

Kenelle: lukiolaiselle

Mediamateriaalin tekeminen

Näissä opinnoissa opit perusasiat valokuvauksesta ja videokuvauksesta. Laajuus 15 osaamispistettä. Opit kameratekniikkaa, valotuksen hallintaa, värihallintaa, sommittelua, kuvakoot ja kameran liikkeet. Lisäksi opit käsittelemään valokuvia ja leikkaamaan videoita. Kurssiin sisältyy paljon käytännönläheisiä harjoitustöitä, joita voit osin suorittaa itsellesi sopivaan aikaan. Toteutus alkaa 1.2.2022, ilmoittautuminen 1.12.2021 - 31.1.2022.

Järjestäjä: GRADIA Gradia, Media ja kuva

Kenelle: lukiolaiselle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Tässä tutkinnon osassa edistät mielenterveyttä ja päihteettömyyttä, ehkäiset mielenterveys- ja päihdehäiriöitä, toimit tutkimus, hoito- ja kuntoutusprosessissa, käytät mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä, toimit moniammatillisessa yhteistyössä oman alan asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana ja käytät ammatillista viestintää.

Järjestäjä: GRADIA Gradia, sosiaali- ja terveysala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen

Opiskelet alasi säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita toimien mielenterveys- ja päihdetyön eettisten periaatteiden mukaisesti. Keskeisiä sisältöjä ovat etiikka, palvelujärjestelmä ja palvelujen saatavuus, tietoperusta, turvallisuus sekä itsemääräämisoikeus ja osallisuus. 

Järjestäjä: GRADIA Gradia, sosiaali- ja terveysala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Mind the Gap

Kurssilla tutustutaan korkea-asteella tarvittaviin akateemisiin lukemisen ja kirjoittamisen tarpeisiin ja erilaisiin akateemisissa maailmassa käytettäviin tekstilajeihin. Kurssilla tutustutaan myös korkea-asteen koulutuksen (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) toimintaympäristöihin ja siihen, minkälaista korkea-asteella opiskeleminen on. Lisäksi kurssin aikana vahvistetaan valmiuksia osallistua englannin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22  opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: XYHU1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Monikielisen akateemisen viestinnän keskus

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Mind the Gap

HUOM! Tämä toteutus (pienryhmäopetus 12.4.–28.5.2021) on suunnattu vain ammatillisen toisen asteen opiskelijoille. Kurssilla tutustutaan korkea-asteella tarvittaviin akateemisiin lukemisen ja kirjoittamisen tarpeisiin ja erilaisiin akateemisissa maailmassa käytettäviin tekstilajeihin. Kurssilla tutustutaan myös korkea-asteen koulutuksen (ammattikorkeakoulu ja yliopisto) toimintaympäristöihin ja siihen, minkälaista korkea-asteella opiskeleminen on. Lisäksi kurssin aikana vahvistetaan valmiuksia osallistua englannin sekä äidinkielen ja kirjallisuuden ylioppilaskokeeseen (lukiolaiset) tai valintakokeisiin (ammattikoululaiset). Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: XYHU1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Monikielisen akateemisen viestinnän keskus

Kenelle: ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?

Eettisyys kasvatusalalla, kasvatusalan tiedeperusta, kasvatusalan asiantuntijatehtävät, henkilökohtainen suuntautuneisuus kasvatusalalle. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 31.5.2021 asti

Kurssi: KTK00001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Monitieteinen musiikintutkimus

Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22  opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: MUPP2001L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Monitieteinen musiikintutkimus

Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: MUPP2001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Muotoilun perusteet ja pintamallinnus

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Opiskelija ymmärtää muotoilun keskeiset käsitteet ja muotoilun perusteet sekä osaa pintamallinnuksen perusteet ja periaatteet. Opiskelija oppii hyödyntämään kurssilla opittuja käsitteitä sekä menetelmiä perustasolla omassa työssään. Tämän lisäksi hän oppii tunnistamaan muotoilijan työnkuvan ja muotoilun vaatimukset koneensuunnittelussa.

Kurssi: TKKP0550EI

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Music and Sound for Games

Enrolment has ended for 2020-21. More information about next enrolment will be announced later. The student will learn the basic terminology and the general mindset of music and sound design in games. The student will also become acquainted with the tools and conventions to make game sounds and music in practice.

Kurssi: KDMP0410

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle