• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Musiikillinen luovuus

Opintojaksossa perehdytään musiikillisen luovuuden eri ilmenemismuotoihin tutkimuksellisesta näkökulmasta ja tutustutaan luovuustutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja suuntauksiin. Kurssin lähtökohtana on antaa osallistujille monipuolinen kokonaiskuva musiikillista luovuutta koskevista ajatuksista, teorioista ja tutkimustuloksista sekä musiikillisen luovuuden suhteesta muihin luovan toiminnan muotoihin esimerkiksi tieteessä tai muilla taiteen aloilla. Opintojakso on maisteriopintojen syventävä opintojakso.

Kurssi: MUSS057

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Korkeakoulupolkuopinnot

Musiikin korkeakoulupolkuopinnot

Rakenna polku korkeakouluun suorittamalla korkeakouluopintoja jo ammatillisen 2. asteen perustutkinnon aikana. Kysy lisää HOKS-ohjaajaltasi.

Laajuus: 30 - 40 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: ammattiin opiskelevalle

Muutoksen johtaminen

Muutos organisaation ja johtamisen ilmiönä. Organisaatiomuutoksen luonne, pääkoulukunnat ja lähestymistavat. Muutosprosessit ja niiden johtaminen; muutosstrategioita ja kehittämisen viitekehyksiä (OD), kriisien ja konfliktien johtaminen. Muutoksen toimijat ja niiden roolit. Muutoksen diskurssit.

Kurssi: YJOS4160

Laajuus: 6 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat menestyvän liiketoiminnan kulmakiviä. Opintojakso luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja antaa valmiuksia työskennellä monenlaisissa myynnin ja markkinoinnin työtehtävissä.

Kurssi: JSBY5300

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, lukiolaiselle

Digitalisaation moduuli

Näkökulmia digitalisaatioon

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa ihmisten arkeen ja yhteiskuntaan, sekä millaisia muutoksia digitalisaatio aiheuttaa työn tekemiseen eri aloilla.

Kurssi: ITKP0001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, lukiolaiselle, yliopisto-opiskelijalle

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointivalmennukseen

Ilmoittautuminen kaikkiin Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin opintojaksoihin yhtä aikaa.

Kurssi: LTKH1000 (JYU) ja SZ00BB80-3001 (JAMK)

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Liikuntatieteellinen tiedekunta (Jyväskylän yliopisto) Hyvinvointiyksikkö (JAMK)

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Näkökulmia musiikkiterapiaan

Musiikkiterapiakoulutus Suomessa. Musiikki terapian välineenä. Kliinisiä esimerkkejä, jotka havainnollistavat musiikkiterapian lähestymistapoja ja menetelmiä. Ajankohtaisen musiikkiterapiatutkimuksen esittelyä.

Kurssi: MUTA2001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Näkökulmia työllistymiseen

Vierailevia luennoitsijoita erilaisista työelämään liittyvistä aiheista kuten LinkedIn, CV, työnhaku

Kurssi: URAP001

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yliopistopalvelut

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Ohjelmoinnin matematiikkaa

Tällä opintojaksolla tutustutaan koodaamisessa ja muussakin tietotekniikan opiskelussa hyödyllisiin matematiikan osa-alueisiin logiikkaan, joukko-oppiin ja funktioihin sekä opetellaan matemaattista ajattelua, päättelyä ja matemaattisen notaation lukemista.

Kurssi: MATY1050

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: lukiolaiselle

Ohjelmointi 1

Tämä opintojakso on vain toisen asteen opiskelijoille suunnattu 3 op:n versio Ohjelmointi 1 –opintojaksosta. Toisen asteen opiskelijat tekevät opintojaksoa yhdessä laajempaa kokonaisuutta suorittavien korkeakouluopiskelijoiden kanssa suorittamalla siitä ensimmäisen puolikkaan. Ilmoittaudu 6 op:n ITKP102 Ohjelmointi 1 -opintojaksolle ja kerro opettajalle opintojakson alussa, että suoritat 3 op:ta. Sisältö: Rakenteisen ohjelmoinnin perusteet. Tietokoneohjelman tekeminen C#-kielellä ja virheiden jäljittäminen. Johdatus algoritmeihin ja ongelmanratkaisuun.

Kurssi: ITKP102

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, lukiolaiselle