• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Säveltämisen pedagogiikka

Ilmoittautumisaika 31.7.2021–9.1.2022. Säveltämisen ja musiikin luovan tuottamisen pedagogisia menetelmiä sekä työkaluja. Työelämävalmiuksia kehittävä yhteistyö, dialogia lähiseudun kouluihin. JAMKin opiskelijoille vain luennot.

Kurssi: MKAS2003

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Sexual Health Promotion

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. In this course you are able to consider sexuality in human lifecycle. Course is implemented online in English.

Kurssi: SZ00BB68

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Sexual Health Promotion and Human Rights (Master’s level)

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Diversity of the human rights and sexuality in regard to sexual orientation, age and preferences; scope of sexuality in society including myths, norms, laws, cultural aspects and social policies and institutions.

Kurssi: YSZY0820

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Sivuinstrumentti 1

Tarkoitettu JAMKin Harjoitusmusiikkiopistoon valittaville Schildtin lukiolaisille. Ilmoittautuminen Niko Nyqvistin kautta: niko.nyqvist(at)jamk.fi

Kurssi: KMOM0451

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle

Soiton alkeisopetus ja yhteismusisointi

Ilmoittautuminen 01.11.2021 - 30.11.2021. Opintojakso sisältää soiton ryhmäopetusta, demonstraatioita ja workshop-työskentelyä. Opit perustaidot käyttää viisikielistä kanteletta, laattasoittimia ja ukulelea ohjatessasi lapsiryhmiä. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n varhaiskasvatuksen opiskelijat sekä JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Kurssi: KP00BA92

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Korkeakoulupolkuopinnot

Sote-alan korkeakoulupolkuopinnot

Rakenna polku korkeakouluun suorittamalla korkeakouluopintoja jo ammatillisen 2. asteen perustutkinnon aikana. Kysy lisää HOKS-ohjaajaltasi.

Laajuus: 30 - 40 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Soveltava taidetoiminta

Ilmoittautumisaika syksyn toteutukseen 27.9.–26.10.2021 ja 1.5.2021 –31.7.2022 itsenäisen työskentelyn toteutukseen. Soveltava taidetoiminta tutkimuskohteena ja palvelumuotoiluna.

Kurssi: MUTA1101

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Soveltavan liikunnan moduuli

Soveltavan liikunnan perusteet

Ilmoittautumisaika 16.8.–3.10.2021, jälki-ilmoittautuminen päättyy 30.11.2021.

Kurssi: ELIP1002 (JYU) ja SZ00BB87-3001 (JAMK)

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Liikuntatieteellinen tiedekunta (Jyväskylän yliopisto) Hyvinvointiyksikkö (JAMK)

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Special Issues in Game Studies – Esport Cultures

Registration 1.8.–5.11.2021. The course gives an overview of the quickly developing field of competitive gaming, covering various forms of games, and the main concepts used. The main actors and their roles will discussed, with special emphasis on audiences and audience practices, both in online streams and LAN events. The course also looks at the historical development of competitive gaming since the first Arcade Game tournaments. Other topics include sportification and the relation of esports to traditional sports and physical exercise, esport transmediality, and esports as business and profession. The course consists of lectures, selection of research literature, and assignments.

Kurssi: NKTA1091

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Suullinen ilmaisu 1

Ilmoittautumisaika 12.8.–29.8.2021. Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa. Kurssillä perehdytään italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssi: ITAP122

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taide tapahtumana

Ilmoittautumisaika syksyn toteutukseen 1.5.–26.8.2021 ja itsenäisen työskentelyn toteutukseen 1.5.2021–31.7.2022. Taide toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä; taiteen harrastaminen aktiivisena ja vastavuoroisena prosessina; taide maailman ja itsen hahmottamisen ja tutkimisen välineenä; kontekstit, keskustelut, harrastuneisuus jne. taiteen koettuihin arvoihin ja merkityksiin vaikuttavina tekijöinä.

Kurssi: TAIA1107

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taidekasvatuksen monialainen opintojakso

Ilmoittautumisaika 16.8.–30.9.2021. Taidekasvatuksen oppimiskokonaisuus oppimisen ohjaamiseen ja reflektointiin. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat, JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat ja myöhemmin tarkemmin määriteltävät Gradian ammatilliset opiskelijat.

Kurssi: OPIV5200

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taito- ja taideaineiden integrointi

JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat hakevat tälle opintojaksolle täyttämällä lomakkeen https://link.webropolsurveys.com/S/54A4914B599E4346 23.8.2021 mennessä. Kuvataiteen, musiikin, liikunnan, draaman ja kirjallisuuden merkitys, integrointi ja soveltaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ja JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Kurssi: VAAM1450

Laajuus: 4 - 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli, Projektiosaamisen moduuli

Team&Client Project Course

Registration for the course taught in English 31.5.2021–30.1.2022. During the Team and Client –project course students will practice project and teamwork skills and network with students in other fields. Students will implement a development project providing new ideas and knowledge for a real client in multicultural and multidisciplinary teams. Opintojakso on tarjolla myös suomeksi kesällä 2022.

Kurssi: URAA1001

Laajuus: 3 - 6 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yliopistopalvelut

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Korkeakoulupolkuopinnot

Tekniikan korkeakoulupolkuopinnot

Rakenna polku korkeakouluun suorittamalla korkeakouluopintoja jo ammatillisen 2. asteen perustutkinnon aikana. Kysy lisää HOKS-ohjaajaltasi.

Laajuus: 30 - 40 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle

Tekstinkäsittelyn tehokäyttö

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tämän opintojakson jälkeen tunnet tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia ja pystyt hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.

Kurssi: HBT20400

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle