You find EduFutura´s online course catalogue by choosing English version of the site.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

FF Hyvinvointia musiikista

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Osallistut kontaktiopetukseen, joka sisältää luentoja sekä demonstraatioita. Toteutat yhdessä tiimisi kanssa toiminnallisen musiikkiprojektin, joka toteutetaan erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien. Käytännön kautta ymmärrät projektin hallinnan prosessit ja kykenet ottamaan prosessin hallinnan käyttöön aidossa projektissa.

Kurssi: KP00BB00-3003

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Gradia Big Band

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 15.8.-2.9.2022. Aika: Maanantaisin klo 18.15-20.00 alkaen 5.9.2022. Paikka: Siltasali, Suomalainen musiikkikampus. Gradia big band soittaa monipuolisesti koti- ja ulkomaista big band -musiikkia. Kokoonpanossa on komppiryhmän (rummut, basso, kitara, piano) lisäksi puhallinsektiot, jotka muodostuvat trumpeteista, pasuunoista ja saksofoneista, mutta myös muut puhallinsoittajat ovat tervetulleita mukaan! Opettaja Antti Kettunen. Laajuus: 15 osp. Yhtyeen, kuoron tai orkesterin jäsenenä toimiminen, tutkinnon osa.

Järjestäjä: GRADIA Gradia musiikki

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Suunnattu yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Gradian musiikin opiskelijoille, Gradian musiikin taiteen perusopetuksen syventävien opintojen opiskelijoille

JAMK InnoFlash

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja. Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle. Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota.

Kurssi: ZZPP0740

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Hallintoyksikkö, Liiketalouden ala

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Kuoronjohto 1

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opit aloittamaan ja lopettamaan kappaleita. Osaat antaa ääniraudasta alkuäänet, osaat harjoituttaa haasteelliset paikat. Opit johtamaan yhteen, kahteen, kolmeen ja neljään. Opit hahmottamaan kuoropartituureja. Pystyt toimimaan eri-ikäisten ja eri kulttuurista tulevien laulajien kanssa. Pystyt ohjaamaan yhtyeitä ja kuoroja. Pystyt tallentamaan harjoituksia ja konsertteja ja analysoimaan niitä. Osaat hyödyntää musiikillista ammattitaitoasi erilaisissa tehtävissä, esiintymistilanteissa ja kokoonpanoissa.

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille.

Läheisväkivallan ennaltaehkäisy

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Läheisväkivalta ilmiönä, sen tunnistaminen, puheeksiottaminen ja voimavarakeskeinen neuvonta-/ohjauskeskustelu; Suositukset, ohjeistukset, lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä; Turvataidot ja turvakeskustelu; Seksuaalisesta väkivallasta vapaa elämä; Oma ammatillinen kehittyminen

Kurssi: SZZZ1538-3020

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Laulunkirjoittaminen

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 15.8.2022-3.10.2022. Aika: 13.2.-10.4.2023 (maanantaisin klo 8.15-11.30). Kurssilla sävelletään ja sanoitetaan lauluja esitettäväksi ja tallennettavaksi. Tavoitteena on ymmärtää laulunkirjoittamisen perusasiat ja löytää omat vahvuudet biisintekijänä. Kurssilla tehdään ja analysoidaan biisejä. Kurssin oppimateriaalin sisältönä rakenne, melodia, harmonia, rytmiikka, sanoitus ja soundit/tuotanto. Opintojakso on suunnattu musiikin alan opiskelijoille. Opettaja Antti Kleemola. Laajuus: 15 osp tutkinnon osa, Laulunkirjoittaminen.

Järjestäjä: GRADIA Gradia musiikki

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Suunnattu yliopiston, ammattikorkeakoulun ja Gradian musiikin opiskelijoille.

Soveltavan liikunnan moduuli

Liikunnan ohjaus ja opetus tukea tarvitsevalle henkilölle

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavia asioita: Tukea tarvitsevan liikkujan ja hänen perheensä kohtaaminen. Soveltavan liikunnan harrastusmahdollisuudet ja palvelutarjonta. Avustaminen soveltavassa liikunnassa. Soveltavan liikunnan suunnittelun periaatteet. Opetusviestintä ja vuorovaikutus soveltavassa liikunnassa. Oppimisympäristön selkiyttäminen, välineiden hyödyntäminen. Soveltavan liikunnan opetus- ja ohjausmenetelmät sekä opetuksen eriyttäminen. Liikkumisen apuvälineet ja tukimuodot. Tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren liikuntaharrastuksen tukena toimiminen (Valtti- ohjelmaan osallistuminen).

Kurssi: ELIP1005 (JYU) ja SZ00BB88-3001 (JAMK)

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Hyvinvointiyksikkö (JAMK)

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen), Musiikin historia ja musiikkianalyysi

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Musiikin historia 1: länsimaisen taidemusiikin ilmiöt osana kulttuurihistoriallista muutosta antiikista 1800-luvun alkuun. Musiikin tyylipiirteet säveltäjineen ja keskeiset lajit sävellysmuotoineen. Musiikkianalyysi 1: länsimaisen musiikin sävellysmuodot gregorianiikasta klassismiin. Jakautuu kolmeen osaan: a) vanhan musiikin sävellysmuodot, b) barokin sävellysmuodot ja c) klassismin sävellysmuodot.

Laajuus: 6 - 6 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille.

Musiikin hahmottaminen 1 (klassinen), Säveltapailu

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Säveltapailu 1: kunkin tyylikauden keskeisimmät ilmiöt laulaen, kuunnellen ja kirjoittaen. Keskiaika: kirkkosävellajit melodisena ilmiönä, gregoriaaninen laulu, muu laulutaide, moniäänisyyden alkuvaiheet ja kehittyminen, tanssimusiikki. Renessanssi: vokaalipolyfonia, kirkkosävellajinen soinnutus, soitinmusiikki. Edellä mainitut ilmiöt myöhemmin sävelletyssä populaarimusiikissa. Barokki: tonaalisuus, homofonia, polyfonia ja tyypilliset sävellysmuodot.

Laajuus: 3 - 3 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille.

Musiikin kirjoittaminen 1 (klassinen)

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin.

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille.

Musiikin kuuleminen 1 (pop/jazz)

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Rytmiset yksiköt ja metriikan hahmottaminen, synkopointi, tasajakoinen ja kolmimuunteinen fraseeraus. Rytmin luku- ja kirjoitusharjoitukset tavallisimmissa tahtilajeissa. Muotorakenteet ja tonaalisessa musiikissa esiintyvät sointusoundit sekä sointukulut. Melodian horisontaalinen aspekti: kanta-asteikot ja duurin moodit. Melodian, harmonian ja bassolinjan luku- ja kirjoitusharjoitukset tavallisissa duuri- ja mollisävellajeissa. Transkriptioiden tekeminen ja lead sheet- nuottikuvan kirjoittaminen.

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille.

Musiikin lukeminen 1 (pop/jazz)

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. MUSIIKIN TEORIA: Musiikin teorian perusteet, HARMONIAOPPI JA MUSIIKKIANALYYSI: Duuri–mollitonaliteetti, VARIOINTI JA IMPROVISOINTI: Uudelleenharmonisointi

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille.

Musiikkikasvatuksen perusteet

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin.

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille.

Ohjaus oppimisprosessissa

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tällä opintojaksolla sinulla on mahdollisuus syventää osaamistasi oppimisen ohjauksessa. Opintojaksossa käsitellään erilaisia ohjauksellisia lähestymistapoja oppimisprosessin eri vaiheissa sekä syvennetään osallistavia ohjausmenetelmiä. Sinulla on mahdollisuus kokeilla omassa opetustyössäsi (esim. oppimisen ohjaamisen opintojaksossa) erilaisiin ohjauksellisiin lähestymistapoihin perustuvia, oppijoita aktivoivia ja osallistavia ohjausmenetelmiä.

Kurssi: AJ00BP41

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: APO-opiskelijoille

Oppilaitosturvallisuus ja hyvinvointi

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tämän opintojakson tavoitteena on, että opettaja osaa tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia oppilaitoksessa, toimia monialaisen opiskelijahuoltoryhmän tai opiskelijoiden hyvinvointiryhmän jäsenenä ja tuoda oman asiantuntemuksensa opiskelijan tukemiseen. Tavoitteena on lisäksi, että opettaja edistää turvallisia oppimisympäristöjä ja yhteisöjä. Opintojakso jakautuu kolmeen teemaan: ympäristön hyvinvoinnin edistäminen, oman hyvinvoinnin edistäminen ja opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen. Toteutus: verkkototeutus

Kurssi: AJ00BP53

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: APO-opiskelijoille

Orkesterinjohto 1

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Johtamis- ja harjoituttamistekniikka, Partituurianalyysi, Transponointi ja soitintuntemus, Ryhmänhallinta, Orkesterinjohtajan sanallinen ja sanaton kommunikaatio, Alustava perehtyminen orkesteriohjelmistoon

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Ilmoittautuminen vain Gradian ammatillisille opiskelijoille ja Schildtin lukiolaisille.

Projektityön ABC

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opiskelija tietää projektitoiminnan periaatteet ja tuntee projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheet. Opiskelija osaa soveltaa yhteistoiminnallisia projektin suunnittelumenetelmiä käytäntöön ja valmistella toteuttamiskelpoisen projektisuunnitelman. Opiskelija osaa arvioida ryhmän toisen opiskelijan valmistelemaa projektisuunnitelma projektien laadun arviointikriteereitä soveltaen. Toteutus: verkkototeutus

Kurssi: AJOOBP49

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: APO-opiskelijoille

Säveltäminen

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 15.8.-2.9.2022. Aika: Torstaisin klo 12.30-15.45 alkaen 5.9.2022. Paikka: Suomalainen musiikkikampus, luokka 218. Säveltämisen perusteissa tutustutaan sävellyksen muotoon, rajauksiin, sävellystekniikoihin oppimistehtävin. Lisäksi tutustutaan esimerkkiteoksiin, notaatiokäytäntöihin, soitinryhmien erityispiirteisiin ja soitinnukseen, keskittyen säveltämään eheät teokset. Partituurit viimeistellään notaatio-ohjelmistoja käyttämällä. Säveltämisen syventävässä osuudessa henkilökohtaista ohjausta. Suunnattu musiikin alan opiskelijoille. Opettaja Aurora Hentunen. Laajuus 15 osp tutkinnon osa, Säveltäminen.

Järjestäjä: GRADIA Gradia musiikki

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Suunnattu musiikin ammattikorkeakouluopiskelijalle, musiikin yliopisto-opiskelijalle ja Gradian musiikin taiteen perusopetuksen syventävien opintojen opiskelijoille

Seksuaaliterveyden edistäminen

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Seksuaalisuuden ulottuvuudet; Seksuaaliterveys ja seksuaalioikeudet; Seksuaalisuuteen liittyvät arvot, normit, tabut ja myytit; Seksuaalikehitys; Seksuaalisuus elämänkulussa; Seksuaalisuuden moninaisuus; Rakkaus, parisuhde ja perhesuunnittelu; PLISSIT-malli; Seksuaalinen häirintä, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta ja seksuaalirikoslainsäädäntö

Kurssi: SZ00BB68-3013

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Sivuinstrumentti 1

Tarkoitettu JAMKin Harjoitusmusiikkiopistoon valittaville Schildtin lukiolaisille. Ilmoittautuminen Niko Nyqvistin kautta: niko.nyqvist(at)jamk.fi

Kurssi: KMOM0451

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle

Uraohjausvalmiudet opettajan työssä

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla syvennetään osaamista toimia yhteistyössä opiskelijan kanssa hänen koulutuksellisten ja ammatillisten valintojensa ja päätöstensä selkiyttämiseksi. Opintojaksolla edistetään erityisesti kohtaamisosaamista, reflektio-osaamista ja tulevaisuusosaamista. Opintojakson keskeiset sisällöt ovat ohjauksen arvolähtökohdat ja periaatteet, urasuunnittelutaidot ja uraohjaus, päätöksentekotaidot urasuunnittelun tukena sekä uraohjauksen menetelmät. Toteutus: verkko- ja lähitoteutus.

Kurssi: AJ00BP40

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: APO-opiskelijoille

Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla perehdyt opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun moninaisuuteen: opiskelijan yksilöllisiin tuen tarpeisiin, kulttuurin ja kielen merkitykseen sekä sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen. Perehdyt myös ohjauksen ja tuen yhteistyöverkostoihin oppilaitoksessa. Opintojaksolla edistät valmiuksiasi saavutettavan opiskelun ja opetuksen kehittäjänä yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Kurssi: AJ00BP39

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan työssä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä. Kun käyt tämän opintojakson, ymmärrät mitä yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan ja miten opettajana voit pedagogisilla ratkaisuillasi edistää sen arvojen toteutumista omassa opetuksessasi. Opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössäsi. Toteutus: verkkototeutus

Kurssi: AJ00BA23

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle