At the moment, the online course catalogue is only available in Finnish. Anyway, you can click on the link “Course taught in English”, which gives you a list of courses with English as the language of instruction.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

EduFutura-urheilijaopinnot

Urheilijan ajanhallinta, kuormittuminen ja palautuminen

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 12.6.2022 mennessä. Opintojakso on tarkoitettu Jyväskylän Urheiluakatemian toisen asteen urheilijaopiskelijoille. Urheilija perehtyy ajankäytön hallintaan sekä kuormituksen ja palautumisen tasapainoon erilaisten luentojen ja tehtävien avulla.

Kurssi: HT00BP11

Laajuus: 2 -   OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Jyväskylän Urheiluakatemian toisen asteen urheilijaopiskelijoille.

EduFutura-urheilijaopinnot

Urheilijan hyvinvointi

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 12.6.2022 mennessä. Ajankäytön hallinta, opintojen suunnittelu ja urheilijan hyvinvointiin laajemmin liittyvät teemat. Fyysisen kuormituksen tason mittaaminen ja palautumisen arviointi. Urheiluravitsemus, psyykkinen valmennus ja urheilufysioterapia.

Kurssi: HTLMS001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: JAMKin, JYUn ja Gradian urheilijaopiskelijoille.

EduFutura-urheilijaopinnot

Urheilijan ravinto ja psyykkinen valmennus

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 12.6.2022 mennessä. Opintojakso on tarkoitettu Jyväskylän Urheiluakatemian toisen asteen urheilijaopiskelijoille. Opintojaksossa perehdytään urheilijan ravitsemukseen ja psyykkiseen valmennukseen luentojen ja tehtävien avulla. Urheilija saa tietoa sekä urheiluravitsemuksesta että psyykkisestä valmennuksesta ja niiden roolista urheilijan arjessa.

Kurssi: HT00BP12

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Jyväskylän Urheiluakatemian toisen asteen urheilijaopiskelijoille.

EduFutura-urheilijaopinnot

Urheilijan urasuunnittelu

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 12.6.2022 mennessä, verkkototeutus. Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen. Henkilökohtaisen portfolion ja työnhakusuunnitelman rakentaminen. Opinnot voi aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa, mutta suositeltavaa on kuitenkin aloittaa ensimmäinen opintojakso mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opinnoista voi suorittaa 1-3 opintojaksoa ja ne on hyvä suorittaa suunnitellussa järjestyksessä. Urheilija voi suorittaa opintojaksot myös kesällä.

Kurssi: HTLMS003

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: JAMKin, JYUn ja Gradian urheilijaopiskelijoille.

EduFutura-urheilijaopinnot

Urheilijan yhteistyösuhteet

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 12.6.2022 mennessä, verkkototeutus. Urheilijan talouden suunnittelun perusteet, viestintä ja yhteistyösuhteet. Tutustuminen Suomen huippu-urheilujärjestelmään, urheilumanagerointiin ja sponsoriyhteistyöhön. Opinnot voi aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa, mutta suositeltavaa on kuitenkin aloittaa ensimmäinen opintojakso mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Opinnoista voi suorittaa 1-3 opintojaksoa ja ne on hyvä suorittaa suunnitellussa järjestyksessä. Urheilija voi suorittaa opintojaksot myös kesällä.

Kurssi: HTLMS002

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: JAMKin, JYUn ja Gradian urheilijaopiskelijoille.

EduFutura-urheilijaopinnot

Urheilumarkkinointi ja sosiaalinen media

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen 12.6.2022 mennessä. Opintojakso on tarkoitettu Jyväskylän Urheiluakatemian toisen asteen urheilijaopiskelijoille. Opintojaksolla käydään läpi urheilumarkkinointia, sponsorisopimuksia ja sosiaalisen median työvälineitä ja niiden käyttöä. Tehtävissä urheilija pohtii sponsoriyhteistyön perusteita ja sosiaalisen median hyödyntämistä urheilussa.

Kurssi: HT00BP13

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Rajattu: Jyväskylän Urheiluakatemian toisen asteen urheilijaopiskelijoille.

Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Lapsen kehityksen ja oppimisen haasteet ja tuki; kolmiportainen tuki; yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksessa säätelevät asiakirjat; inklusiivinen pedagogiikka.

Kurssi: VKTA1015

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Opintojakso saatavilla JAMKin musiikkipedagogiopiskelijoille ja JYU:n varhaiskasvatuksen opiskelijoille.

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Varhaisiän tanssikasvatus

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opinnoissa keskitytään pohtimaan tanssin merkitystä varhaisikäisen lapsen kehityksessä. Opiskelija saa ko. opinnoista avaimia lasten tanssitunnin suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojakso toteutaan Gradian, JAMK:n ja JYUn kanssa. Yhteyshenkilöt: Anniina Rinne (Gradia) ja Leena Pantsu (JAMK).

Kurssi: EDFM1053

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Lukuvuonna 2021-22 opintojakso on tarjolla Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, Opettajankoulutuslaitoksen sekä Kasvatustieteiden laitoksen varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Lisätietoja JAMKin ja Gradian opiskelijoiden mahdollisuudesta osallistua opintojaksolle lv. 2022-23 tulossa myöhemmin.

Venäjän kulttuuri ja kieli

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua venäjän kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti.

Kurssi: BI00BB46

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Kielikeskus

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitalisaation moduuli

Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

Ilmoittautumisaika 16.8.2021–25.7.2022. Kurssilla tutustumme sosiaalinen media -ilmiöön ensin teoreettisella tasolla ja sitten etenemme konkreettisiin tapoihin tarkastella teknologisia viestintäympäristöjä sekä niissä tapahtuvaa viestintää ja vuorovaikutusta. Kurssi pyrkii tarjoamaan valmiuksia opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet esimerkiksi verkkoviestinnän sisältöjen suunnittelusta tai sosiaalisen median toimintaympäristöjen suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä edellisiin liittyvästä tutkimuksesta.

Kurssi: ITKP2004

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Viestintää englanniksi

Tarkista kohderyhmä!

Kohennat kirjallista kielitaitoasi harjoittelemalla erilaisia viestintätilanteita: mielipiteenvaihto, yleisönosastokirjoitus, kirje jne. Opinnot voi suorittaa joustavasti. Ilmoittautuminen viim. 30.4.2022 mennessä.

Kurssi: ENA11

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: GRADIA Gradia-lukiot/aikuislukio

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Suunnattu yliopiston, ammattikorkaeakoulun ja Gradian musiikin opiskelijoille.

Visualisointi ja graafinen ilme 3D-malleissa (nonstop)

Ilmoittautuminen: 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot. 3D-mallinnuksen ja pintamallinnuksen perusteet. Opintojakson sisältö: Valot, varjot, pintamateriaalit ja textuurit malleissa, sekä mallin istuttaminen tausta kuvaan.

Kurssi: TKKP0550FI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Vuorovaikutus ja kommunikointi, vammaisalan ammattitutkinnon tutkinnon osa

Osaat soveltaa tietoa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin kehitysvaiheista, edistää vammaisen henkilön yksilöllistä vuorovaikutusta ja kommunikointia, käyttää puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä (AAC) sekä selkokieltä, soveltaa tietoa aistien merkityksestä vammaisen henkilön vuorovaikutuksen tukemisessa, edistää työhyvinvointia ja turvallisuutta ja arvioida ja kehittää ammatillista toimintaansa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukemisessa.

Järjestäjä: GRADIA Gradia, sosiaali- ja terveysala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Web-julkaiseminen

Ilmoittautuminen kesän toteutukseen 1.3.–12.6.2022. Perehdytään WWW-sivujen julkaisemisen perusteisiin sekä WWW-sivuston suunnitteluun ja ylläpitoon. Toinen pääaihe ovat komentorivikäyttöliittymät. Ennakkotietona suositellaan kursseja ITKP101 tai ITK1010. Tämä opintojakso on myös osa JYU:n Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylän vaatimuksia 2020-2022. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa#autotoc-item-autotoc-1

Kurssi: ITKP1011

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Yhdenvertaisuus opetuksessa ja ohjauksessa

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla perehdyt opiskelijoiden oppimisen ja opiskelun moninaisuuteen: opiskelijan yksilöllisiin tuen tarpeisiin, kulttuurin ja kielen merkitykseen sekä sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen. Perehdyt myös ohjauksen ja tuen yhteistyöverkostoihin oppilaitoksessa. Opintojaksolla edistät valmiuksiasi saavutettavan opiskelun ja opetuksen kehittäjänä yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Kurssi: AJ00BP39

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli, Yritystehdas-moduuli

Yrittäjävalmennus

Yrittäjävalmennukseen voi hakea jatkuvasti. Yrittäjävalmennus on vuoden kestävä henkilökohtainen valmennus perustetuille yrityksille. Pääset kehittämään yrityksesi liiketoimintaa ja itseäsi oman yritysvalmentajan opastuksella juuri niissä asioissa, joissa sinulla on haasteita.

Järjestäjä: Yritystehdas

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Yrittäjyys-moduuli

Yrittäjyyden perusteet

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla käsitelllään mm. seuraavia asioita: yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta, yrittäjyyden eri käsitteet ja ilmenemismuodot, yrittäjyysprosessin vaiheet ja yrittäjänä epäonnistuminen, erilaiset käsitykset uuden yritystoiminnan käynnistämisprosessista, yritystoiminnan kasvustrategiat, sosiaalinen yrittäjyys, eettisyys ja kestävä kehitys yrittäjyydessä sekä exit-strategiat.

Kurssi: YTTP1140

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Yrittäjyyskasvatus opettajan osaamisena

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tavoitteena on uudistaa käsitystä yrittäjyyskasvatuksesta opettajan työssä sekä korostaa sen merkitystä yhteiskunnassa ja osana kaikkien kouluttajien työtä. Kun käyt tämän opintojakson, ymmärrät mitä yrittäjyyskasvatuksella tarkoitetaan ja miten opettajana voit pedagogisilla ratkaisuillasi edistää sen arvojen toteutumista omassa opetuksessasi. Opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja kehittää yrittäjyyskasvatusta omassa toimintaympäristössäsi. Toteutus: verkkototeutus

Kurssi: AJ00BA23

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Yrittäjyys-moduuli

Yrittäjyystarinoita

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojakson tavoitteena on herättää opiskelijat pohtimaan oman osaamisen ja asiantuntijuuden hyödyntämistä ja antaa tietoa yrittäjyydestä - myös kulissien takaa. Mitä kaikkea yrityksen toimintaan voi kuulua? Millaista on työskennellä yrityksessä? Voiko yrittäjyys olla vaihtoehto minulle? Samalla tutustutaan siihen, minkälaisia asioita pitää ottaa huomioon yritystä perustettaessa ja yritysmuotoa valittaessa. Kurssin tematiikkaa lähestytään yrittäjien uratarinoilla, joista voi ammentaa tietoa niin yrittäjänä kuin työntekijänä toimimiseen.

Kurssi: URAS001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Yritysrahoitus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Ymmärrät rahoituksen merkityksen yritykselle ja opit tuntemaan tavanomaisimmat rahoituksen käsitteet ja menetelmät. Osaat laskea yrityksen rahoituksen tarpeen, käyttää eri rahoitusmuotoja ja sovittaa edellä mainittuja yhteen.

Kurssi: HBF20310

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle