• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Opiskelijan digityökalupakki

Ilmoittautuminen: 16.8.–6.9.2021 (periodi 1, syksy), 16.8.–31.10.2021 (periodi 2, syksy), 16.8.2021–16.1.2022 (periodi 3, kevät), 16.8.2021–27.3.2022 (periodi 4, kevät) ja 16.8.2021–5.6.2022 (kesä).

Kurssi: ITKP0004

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orkesterinjohto 1

Tälle opintojaksolle voivat ilmoittautua 03.08.2021 - 26.08.2021: Gradian musiikin ammatillisen koulutuksen ja JAMKin musiikkialan opiskelijat, sekä Schildtin musiikkilinjan opiskelijat. Sisältö: Johtamis- ja harjoituttamistekniikka, partituurianalyysi, transponointi ja soitintuntemus, ryhmänhallinta sekä orkesterinjohtajan sanallinen ja sanaton kommunikaatio. Alustava perehtyminen orkesteriohjelmistoon.

Kurssi: KMZP0703

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Korkeakoulupolkuopinnot

Palveluliiketoiminnan korkeakoulupolkuopinnot

Rakenna polku korkeakouluun suorittamalla korkeakouluopintoja jo ammatillisen 2. asteen perustutkinnon aikana. Kysy lisää HOKS-ohjaajaltasi.

Laajuus: 30 - 40 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle

Palvelumuotoiluprojekti

Ilmoittautumisaika 16.8.-23.9.2021. Digitaalisten palveluiden määrittelyssä ja muotoilussa yhdistyvät teknologia, palveluiden sisältö ja palveluiden käyttäjien tarpeet. Tällä opintojaksolla toteutetaan pienimuotoinen projektityö, jossa muotoillaan, analysoidaan ja esitetään ideoita digitaalisiksi palveluiksi. Kurssilla esitellään nousevia teknologioita ja tekniikoita digitaalisten palveluiden muotoiluun ja määrittelyyn. Opiskelijat soveltavat kurssilla digitaalisen palvelun määrittelyprosessia ja tekniikoita.

Kurssi: TJTP1120

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Pankki- ja vakuutustoiminta

Ilmoittautuminen 16.08.2021 - 05.09.2021. Finanssimarkkinat, toimialaa ohjaava lainsäädäntö, hyvä pankkitapa, pankin talous ja kannattavuus, pankkipalvelujen myyntityö, maksuvälineet ja järjestelmät, rahoitus sekä omaisuudenhoito- ja sijoituspalvelut. Vakuuttaminen liiketoimintana, vakuutussopimusten merkitys, hyvä vakuutustapa ja vakuuttamisen eettiset periaatteet, vakuuttamiseen liittyvä lainsäädäntö, vakuutuslaitostyypit, vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu sekä vakuutustuotteet ja sopimukset.

Kurssi: HL00BD30

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot, Planetaarisen hyvinvoinnin perusteet

Planetaarinen hyvinvointi 1 (Johdatus planetaariseen hyvinvointiin)

Ilmoittautuminen 1.8.2021 - 20.3.2022. Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen. JAMKin ja Gradian henkilökunta: ilmoittaudu "JAMK-opiskelija jatka tästä" -napista. JYU:n henkilökunta: ilmoittaudu osoitteessa https://avoin.korppi.jyu.fi/kotka/course/student/generalCourseInfo.jsp?course=249413, valitse maksuvaihtoehdoksi lasku ja ota heti ilmoittautumisesi jälkeen yhteyttä Avoimeen yliopistoon henkilökunta-alennuslomakkeella.

Kurssi: BENY2021

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Planetaarisen hyvinvoinnin perusteet

Planetary well-being 1 (Introduction to planetary well-being)

Registration 1.8.2021 - 20.3.2022. The course explores the global environmental crises of climate change and biodiversity loss, their causes and historical development pathways. The course will also explore international agreements on sustainable development and environmental and nature conservation, the global challenges in achieving sustainable development, and the concept of planetary well-being.

Kurssi: BENY2021

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Planetaarisen hyvinvoinnin perusteet

Planetary well-being 2 (Systems for planetary well-being)

Registration for this course opens on 15.1.2022. The course introduces the properties and interactions of ecosystems, climate and social systems from a systemic perspective, emphasising sustainability issues. Please note that this course is taught only in English. Information on registration for the academic year 2021-22 will be available later.

Kurssi: BENY2022

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Planetaarisen hyvinvoinnin perusteet

Planetary well-being 3 (Values for planetary well-being)

Registration for this course opens in April 2022. The course introduces philosophical thinking relevant for considering environmental questions and explores how societal norms, cultural conceptions and values relate to achieving sustainability and planetary well-being. Individual values, choices and responsibilities are discussed in relation to broader cultural values. Please note that this course is taught only in English. Information on registration for the academic year 2021-22 will be available later.

Kurssi: BENY2023

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Planetaarisen hyvinvoinnin perusteet

Planetary well-being 4 (Solutions for planetary well-being)

Registration for this course opens in April 2022. The course introduces the changes in social systems that are required for solving environmental problems and achieving sustainability, as well as the conditions, opportunities and problem areas for implementing these changes. Please note that this course is taught only in English. Information on registration for the academic year 2021-22 will be available later.

Kurssi: BENY2024

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Professional Ethics

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. In this course you strengthen your ethical knowledge and skills by reflecting, analyzing and understanding ethical dilemmas occurring in a professional practice. Another purpose is that you examine general ethical principles and a set of standards adopted by professional communities review their effect on opinion and decision-making of professionals.

Kurssi: YSZY0210

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Projektiosaamisen moduuli

Projektin hallinta

Ilmoittautumisaika 9.8.–23.8.2021. Perusymmärrystä projekteista työn muotona ja organisoitumisen tapana.

Kurssi: JSBA7140

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Projektissa toimiminen

Ilmoittautuminen 10.9. mennessä. Opintojaksolla perehdytään projektimaiseen työskentelyyn ja opitaan projektin hallintaan liittyviä taitoja. Aiempaa osaamista ei vaadita, mutta osallistujalla tulisi olla joku käytännön tehtävä, jota toteuttaa projektimaisesti. Opintojaksolla on yhteinen aloituskerta, jonka opettaja ilmoittaa osallistujille. Opintoja työstetään verkko-oppimisympäristössä ja toteuttamalla käytännön projektia. Opintojen aikataulu määräytyy käytännön projektin mukaan ja sovitaan tarkemmin opintojakson opettajan kanssa. Keväällä 2022 tulossa toinen toteutus. Opintojen laajuus 15osp. Opettaja Minna Paavilainen.

Järjestäjä: GRADIA Gradia, liiketoiminta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Ravitsemus osana hyvinvointia

Ilmoittautuminen 30.09.2021 mennessä. Opintojakso on tarkoitettu niille JAMKin ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille, jotka on hyväksytty suorittamaan Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen (20 op) moduulia.

Kurssi: SZ00BB83

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Säveltäminen

Opintojakson opiskelijamäärä on täynnä lukuvuodelle 2021-2022. Säveltämisen perusteissa tutustutaan sävellyksen muotoon, rajauksiin, sävellystekniikoihin oppimistehtävin. Lisäksi tutustutaan esimerkkiteoksiin, notaatiokäytäntöihin, soitinryhmien erityispiirteisiin ja soitinnukseen, keskittyen säveltämään eheät teokset. Partituurit viimeistellään notaatio-ohjelmistoja käyttämällä. Säveltämisen syventävässä osuudessa henkilökohtaista ohjausta. Suunnatttu musiikin alan opiskelijoille. Laajuus 15 osp. Gradian opiskelija: ilmoittaudu HOKS- tai opinto-ohjaajan kautta. Torstaisin 7.10.2021 - 2.6.2022 klo 12.30-14.00. Lisäksi Sävellysvastaanotto torstaisin klo 14-15.30. Opettaja Aurora Hentunen.

Järjestäjä: GRADIA Gradia musiikki

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle