• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Urheiluakatemiaopinnot

Urheilijan urasuunnittelu

Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen. Henkilökohtaisen portfolion ja työnhakusuunnitelman rakentaminen. Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy syksyllä 2020.

Kurssi: HTLMS003-3001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, lukiolaiselle, yliopisto-opiskelijalle

Urheiluakatemiaopinnot

Urheilijan yhteistyösuhteet

Keväällä 2021: Urheilijan talouden suunnittelun perusteet, viestintä ja yhteistyösuhteet. Tutustuminen Suomen huippu-urheilujärjestelmään, urheilumanagerointiin ja sponsoriyhteistyöhön. Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy syksyllä 2020.

Kurssi: HTLMS002-3001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, lukiolaiselle, yliopisto-opiskelijalle

Vanha musiikki

9.12.2020-7.4.2021 keskiviikkoisin klo 12:30-14. Opettaja Maritta Heliö. Lisätietoja ilmoittautumisesta tulossa syksyllä 2020.

Järjestäjä: GRADIA

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka

Lapsen kehityksen ja oppimisen haasteet ja tuki; kolmiportainen tuki; yksilöllistä tukea varhaiskasvatuksessa säätelevät asiakirjat; inklusiivinen pedagogiikka. Opintojakso saatavilla JAMKin musiikkipedagogiopiskelijoille ja JYU:n varhaiskasvatuksen opiskelijoille. JAMKin opiskelijat hakevat opintojaksolle lomakkeella osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/4280665AC1EBE5A7 18.9.2020 mennessä. JYU:n opiskelijat hakevat opintojaksolle Sisussa.

Kurssi: VKTA1015

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Varhaisiän tanssikasvatus

Opinnoissa keskitytään pohtimaan tanssin merkitystä varhaisikäisen lapsen kehityksessä. Opiskelija saa ko. opinnoista avaimia lasten tanssitunnin suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat, JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat ja myöhemmin tarkemmin määriteltävät Gradian ammatilliset opiskelijat. Lisätietoja (ml. ilmoittautumisohje) tulossa syksyllä 2020

Kurssi: EDFM1053

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: GRADIA

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Vesijalanjälki

Ymmärrät makean veden käytön haasteet. Osaat verrata eri tuotteiden ja maiden vesijalanjälkiä. Opit keinoja vedenkulutuksen ja vesijalanjäljen pienentämiseksi. Opintojakso järjestetään keväällä 2021 ja ilmoittautumislinkki päivittyy syksyllä 2020.

Kurssi: LM00BC04

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Biotalousinstituutti

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, lukiolaiselle, yliopisto-opiskelijalle

Digitalisaation moduuli

Viestintä ja vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

Kurssilla tutustumme sosiaalinen media -ilmiöön ensin teoreettisella tasolla ja sitten etenemme konkreettisiin tapoihin tarkastella teknologisia viestintäympäristöjä sekä niissä tapahtuvaa viestintää ja vuorovaikutusta. Kurssi pyrkii tarjoamaan valmiuksia opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet esimerkiksi verkkoviestinnän sisältöjen suunnittelusta tai sosiaalisen median toimintaympäristöjen suunnittelusta ja kehittämisestä, sekä edellisiin liittyvästä tutkimuksesta.

Kurssi: ITKP2004

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Web-julkaiseminen

Perehdytään WWW-sivujen julkaisemisen perusteisiin sekä WWW-sivuston suunnitteluun ja ylläpitoon. Toinen pääaihe ovat komentorivikäyttöliittymät. Ennakkotietona suositellaan kursseja ITKP101 tai ITK1010.

Kurssi: ITKP1011

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, lukiolaiselle, yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli, Yritystehdas-moduuli

Yrittäjävalmennus

Yrittäjävalmennus on vuoden kestävä henkilökohtainen valmennus perustetuille yrityksille. Pääset kehittämään yrityksesi liiketoimintaa ja itseäsi oman yritysvalmentajan opastuksella juuri niissä asioissa, joissa sinulla on haasteita.

Järjestäjä: Yritystehdas

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, lukiolaiselle, yliopisto-opiskelijalle

Yrittäjyys-moduuli

Yrittäjyyden perusteet

Yrittäjyys on mahdollisuuksien arviointia ja niiden toteuttamista!

Kurssi: YTTP1140

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle