Uusi lukukausi alkaa - EduFuturan opintotarjotin päivitetty 11.8.2022.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Orientoivat opinnot

Ihmismielen salat

Ilmoittautuminen 1.11.2022 tai 22.1.2023 saakka. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt psykologian sisältöihin yliopisto-opintojen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät.

Kurssi: PSYY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Immateriaalioikeus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.

Kurssi: KAOA1140

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Integration into the Finnish Society

Enrolment period 15.8.-28.8.2022. By completing this informative course you will gain information about living in Finland, its culture, habits and practices in order to be able to integrate to the society. You will understand how Finnish society functions and you will be capable of acting as a part of the society.

Kurssi: ZW00BS75-3001

Laajuus: 2 - 2 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

International Business Speaking

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course will help you compose and deliver effective--compelling, ethical and well-organized--extemporaneous oral presentations appropriate for a variety of professional contexts. Through frequent guided practice, you will learn to analyze audiences and effectively adapt your oral communication for different organizational stakeholders.

Kurssi: YHGS1006-3004

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Introduction to planetary well-being

Registration by 22.1.2023. The course explores the global environmental crises of climate change and biodiversity loss, their causes and historical development pathways. The course will also explore international agreements on sustainable development and environmental and nature conservation, the global challenges in achieving sustainable development, and the concept of planetary well-being.

Kurssi: BENY2021

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Inttikuntoon

Opintojakson tavoitteena on hankkia valmiuksia asevelvollisuuden tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen tai erikoisjoukkokoulutukseen. Opintojaksolla tutustutaan asevelvollisuusympäristöön mm. maastopäivän ja muun käytännön harjoittelun kautta. Lisäksi saadaan tietoa varusmiespalveluksesta sekä puolustusvoimista työnantajana.

Järjestäjä: GRADIA Gradia-lukiot

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Inventor Frame Generator, hitsatut teräsrakenteet (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee hitsattujen teräsrakenteiden mallintamisen ja kokoonpanot sekä katkaisukuvien ja -luetteloiden teon. Pystyy mallintamaan teräsrakenteita ja liittämään osia toisiinsa hitsaus- ja ruuviliitoksilla. Kuormituksen keston toteaminen FEM-analyysilla.

Kurssi: TKKP0550GI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Inventor mallinnus ja ohutlevyt (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee ohutlevyosin ja tuotteiden mallintamisen. Pystyy mallintamaan monimutkaisia ohutlevykappalaita käyttäen eri mallinnus tekniikoita.

Kurssi: TKKP0550DI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italia kulttuurin kielenä

1. Ilmoittautumisaika 11.8.2022–29.9.2022 opetukseen 29.8.2022–16.12.2022. 2. Ilmoittautumisaika 11.8.2022–8.1.2023 opetukseen 9.1.2023–18.5.2023. Perehtyminen valitun aihepiirin kielen keskeisiin piirteisiin käytännön harjoitusten avulla. Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa. Kurssilla perehdytään syvällisemmin italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssi: ITAP5003

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian historia ja kulttuurihistoria

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Katsaus Italian poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan sekä kulttuurihistoriaan.

Kurssi: ITAA4000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 1

Ilmoittautumisaika 11.8.2022–29.9.2022. Pienryhmäopetus 29.8.2022–16.12.2022. Opintojaksolla perehdytään italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.

Kurssi: ITAP5000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 2

Ilmoittautumisaika 11.8.2022–8.1.2023. Pienryhmäopetus 9.1.2023–18.5.2023. Kurssilla täydennetään italian perussanaston ja rakenteiden tuntemusta sekä tutustutaan Italian tapakulttuuriin. Italien kieli ja kulttuuri 1 on suositeltava suorittaa ennen tätä opintojaksoa.

Kurssi: ITAP5001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 3

Ilmoittautumisaika 11.8.2022–26.8.2022. Pienryhmäopetus 29.8.2022–15.12.2022. Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat valmentautua ja osallistua italian kielen sivuaineen valintakokeeseen. Tavoitteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin. Lisäksi opiskellaan italian tapakulttuuria. Esitiedot: Italian kieli ja kulttuuri 1 & 2.

Kurssi: ITAP5002

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Itsensä johtaminen

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tavoitteellisuus, motivaatio, itsetuntemus, itsetunto, itseluottamus, henkilökohtaisen hyvinvoinnin osa-alueet (psyykkinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen, ammatillinen), ajankäytön hallinta, stressinhallinta

Kurssi: HL00BD01

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

JAMK InnoFlash

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Ratkot todellisia työelämän ongelmia monialaisissa opiskelijatiimeissä. Sovellat käyttäjäkeskeistä ajattelua ja toimintamallia, jonka pohjalta luotte tiiminä asiakkaalle lisäarvoa tuottavia konsepteja. Testaatte ratkaisukonseptia potentiaalisilla asiakkailla ja esittelette sen toimeksiantajalle. Opiskeluprosessin aikana harjoittelet oman ja tiimisi toiminnan kriittistä arviointia ja osaamisen kehittymisen reflektiota.

Kurssi: ZZPP0740

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Hallintoyksikkö, Liiketalouden ala

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojaksolla perehdytään ekosysteemien, ilmaston ja yhteiskunnallisten järjestelmien ominaisuuksiin ja vuorovaikutuksiin kestävyysnäkökulmia painottaen.

Kurssi: BENY2022 

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdanto vastuulliseen työelämään

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojakso johdattelee vastuullisuusajatteluun työelämässä. Opiskelija perehtyy vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan ja taloustieteen peruskäsitteisiin sekä tarkastelee ihmistä vastuullisena toimijana työelämässä. Lisäksi opiskelija laatii opintokokonaisuuden suorittamiseksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa pohjalta.

Kurssi: JSBY4110

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitalisaation moduuli

Johdatus algoritmiseen ajatteluun

Ilmoittautumisaika 5.5.2022–30.6.2022. Itsenäinen projekti, Itsenäinen verkkokurssi, Kesä 31.5.2022–31.7.2022. Itsenäinen verkkokurssi, jolla on neljä eri toteutusajankohtaa. Opintojaksolla on kyse ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan. Opintojaksolla käydään läpi algoritmisen ajattelun perusteita sillä tasolla, että kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka ympärillämme oleva teknologia toimii ja kuinka sitä voidaan ohjata.

Kurssi: ITKP0003

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Kurssi: KLSP004

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Ilmoittautumisaika 1.5.2022-31.8.2022. Kurssilla kurkistetaan liikunnan ja terveyden monipuoliseen kenttään ja ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee myös soveltamaan tutkittua tietoa omaan arkeensa. Opintojakso tulossa tarjolle myös kesällä 2022.

Kurssi: LTKY2001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus planetaariseen hyvinvointiin

Ilmoittautuminen 22.1.2023 mennessä. Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen.

Kurssi: BENY2021

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdatus tilastotieteeseen

Ilmoittautumisaika 31.5.2022 saakka. Sattuman hallinnan ydintä tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen.

Kurssi: TILP100

Laajuus: 2 - 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Juomien myynti ja tarjoilu

Suunnattu JAMKin restonomiopiskelijoille (10 opiskelijaa). Juomien myynti ja tarjoilu -osaan liittyvät opinnot antavat hyvän peruspohjatiedon ravintolan juomavalikoimasta. Hyvä tuotetietousosaaminen on hyödynnettävissä työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa suosittelevassa myyntityössä. Opintojen sisältö: oluet makutyypeittäin, siiderit, long drink -juomat sekä miedot ja väkevät viinit, väkevät alkoholijuomat ja menekkijuomasekoitukset. Juomaryhmistä opiskellaan teoriaosuutta, minkä jälkeen ko. juoman tastingit oluista, siidereistä ja viineistä. Opit baarityöstä baarin avaamisen ja juomasekoitusten valmistustekniikat. Opit valmistamaan menekkijuomasekoituksia ja juomasekoitusten trendikkäitä klassikkoja. Juomasekoitusten makupareissa opit eri sesonkien raaka-aineet, mitä voit hyödyntää trendikkäiden mocktailien valmistuksessa. Opinnoissa voi suorittaa myös alkoholilainsäädännön, mikäli sitä ei ole aiemmin suoritettu. Alkoholilainsäädäntöosaamisen täydennykseksi opinnoissa tarjotaan myös anniskelun omavalvontaan liittyvä aihekokonaisuus.

Järjestäjä: GRADIA Hotelli-, ravintola-, cateringala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kansalaisen kyberturvallisuus

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojakson suoritettuaan osallistuja tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen. Lisäksi hän osaa tärkeimmät tekniset ja muut suojaustoimenpiteet niin koti- kuin mobiiliympäristössäkin.

Kurssi: ITKP0007

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle