You find EduFutura´s online course catalogue by choosing English version of the site.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Inttikuntoon

Opintojakson tavoitteena on hankkia valmiuksia asevelvollisuuden tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen tai erikoisjoukkokoulutukseen. Opintojaksolla tutustutaan asevelvollisuusympäristöön mm. maastopäivän ja muun käytännön harjoittelun kautta. Lisäksi saadaan tietoa varusmiespalveluksesta sekä puolustusvoimista työnantajana.

Järjestäjä: GRADIA Gradia-lukiot

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Inventor Frame Generator, hitsatut teräsrakenteet (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee hitsattujen teräsrakenteiden mallintamisen ja kokoonpanot sekä katkaisukuvien ja -luetteloiden teon. Pystyy mallintamaan teräsrakenteita ja liittämään osia toisiinsa hitsaus- ja ruuviliitoksilla. Kuormituksen keston toteaminen FEM-analyysilla.

Kurssi: TKKP0550GI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Inventor mallinnus ja ohutlevyt (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee ohutlevyosin ja tuotteiden mallintamisen. Pystyy mallintamaan monimutkaisia ohutlevykappalaita käyttäen eri mallinnus tekniikoita.

Kurssi: TKKP0550DI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italia kulttuurin kielenä

Ilmoittautumisaika 11.8.2022–8.1.2023 kevään opetukseen 9.1.2023–18.5.2023. Perehtyminen valitun aihepiirin kielen keskeisiin piirteisiin käytännön harjoitusten avulla. Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa. Kurssilla perehdytään syvällisemmin italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssi: ITAP5003

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian historia ja kulttuurihistoria

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Katsaus Italian poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan sekä kulttuurihistoriaan.

Kurssi: ITAA4000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 1

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla perehdytään italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.

Kurssi: ITAP5000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 2

Ilmoittautumisaika 11.8.2022–8.1.2023. Pienryhmäopetus 9.1.2023–18.5.2023. Kurssilla täydennetään italian perussanaston ja rakenteiden tuntemusta sekä tutustutaan Italian tapakulttuuriin. Italien kieli ja kulttuuri 1 on suositeltava suorittaa ennen tätä opintojaksoa.

Kurssi: ITAP5001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 3

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat valmentautua ja osallistua italian kielen sivuaineen valintakokeeseen. Tavoitteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin. Lisäksi opiskellaan italian tapakulttuuria. Esitiedot: Italian kieli ja kulttuuri 1 & 2.

Kurssi: ITAP5002

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Itsensä johtaminen

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tavoitteellisuus, motivaatio, itsetuntemus, itsetunto, itseluottamus, henkilökohtaisen hyvinvoinnin osa-alueet (psyykkinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen, ammatillinen), ajankäytön hallinta, stressinhallinta

Kurssi: HL00BD01

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojaksolla perehdytään ekosysteemien, ilmaston ja yhteiskunnallisten järjestelmien ominaisuuksiin ja vuorovaikutuksiin kestävyysnäkökulmia painottaen.

Kurssi: BENY2022 

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdanto vastuulliseen työelämään

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojakso johdattelee vastuullisuusajatteluun työelämässä. Opiskelija perehtyy vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan ja taloustieteen peruskäsitteisiin sekä tarkastelee ihmistä vastuullisena toimijana työelämässä. Lisäksi opiskelija laatii opintokokonaisuuden suorittamiseksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa pohjalta.

Kurssi: JSBY4110

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitalisaation moduuli

Johdatus algoritmiseen ajatteluun

Ilmoittautumisaika syksyn toiselle verkkokurssille 7.10.2022–23.10.2022. Ilmoittautumisaika kevään ensimmäiselle verkkokurssille 19.12.2022–8.1.2023 ja kevään toiselle verkkokurssille 6.3.2023–19.3.2023. Itsenäinen verkkokurssi, jolla on neljä eri toteutusajankohtaa. Opintojaksolla on kyse ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan. Opintojaksolla käydään läpi algoritmisen ajattelun perusteita sillä tasolla, että kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka ympärillämme oleva teknologia toimii ja kuinka sitä voidaan ohjata.

Kurssi: ITKP0003

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdatus planetaariseen hyvinvointiin

Ilmoittautuminen 22.1.2023 mennessä. Opintojaksolla perehdytään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin (ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen), niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Jaksolla tutustutaan myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen.

Kurssi: BENY2021

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kansalaisen kyberturvallisuus

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojakson suoritettuaan osallistuja tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti ja turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen. Lisäksi hän osaa tärkeimmät tekniset ja muut suojaustoimenpiteet niin koti- kuin mobiiliympäristössäkin.

Kurssi: ITKP0007

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Kehity 3D-tulostusosaajaksi

Ilmoittautumisaika 1.8.2022-31.5.2023. 3D-mallinnustavat. Mallin rakenne ja rakennepuun käyttö apuvälineenä. Raportti eri tulostusmahdollisuuksista.

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kehosta mitattava hyvinvointitieto

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Itsensä mittaamisesta on tullut monelle ihmiselle arkipäivää puettavien laitteiden yleistyttyä. Mittarit ja niiden antamat tulokset eivät itsessään lisää meidän hyvinvointiamme, vaan tietoa on osattava tulkita ja muuntaa itselle sopiviksi hyvinvointiteoiksi. Tämä opintojakso tarjoaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja taitoja hyvinvointitiedon mittaamisesta, mittaustulosten tulkinnasta ja hyödyntämisestä hyvinvoinnin edistämiseen.

Kurssi: LTKY4001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Kirjoittaminen ja persoonallisuus, pedagogiikka, hyvinvointi

Itsenäinen työskentely 1.8.2022–31.7.2023, johon ilmoittautuminen 31.7.2023 saakka. Opintojaksolla opiskelija kehittää persoonallista tyyliään ja kykyään sanallistaa omakohtaisia kokemuksiaan. Opiskelija syventyy kirjoittamisen ohjaamiseen, terapeuttiseen kirjoittamiseen tai luovaan yhteistyöhön kirjoittamisessa. Opiskelijat hyväksytään opetukseen järjestävien valintakriteerien perusteella niin, että ensimmäisen kriteerin täyttävät opiskelijat ovat etusijalla. Nämä ovat: EDUCA Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisterikoulutuksen opiskelijat sekä EDUCA Äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajan kandidaatti- ja maisterikoulutuksen opiskelijat. Jos opetuksessa on tilaa, niin valituksi voi tulla vaikka yksikään järjestävä kriteeri ei täyty.

Kurssi: KIKS1206

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Kirjoitusharjoitukset

Ilmoittautumisaika 11.8.2022–8.1.2023. Pienryhmäopetus 9.1.2023–16.5.2023. Opintojakso sisältää monipuolisia kirjoitusharjoituksia italiaksi. Opintojaksolla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. työelämässä tarvittavia yleisiä vuorovaikutustaitoja sekä tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja.

Kurssi: ITAP126

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Koneoppiminen web-sovelluksissa

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla tutustutaan koneoppimisalgoritmeihin ja neuroverkkoihin web-sovellusten asiakas- ja palvelinpuolella sekä pilvipalvelualustalla. Opintojakson suoritettuasi osaat kehittää dataa analysoivia web-sovelluksia koneoppimiskirjaston sekä pilvialustan tarjoamien palveluiden avulla.

Kurssi: HTKA0220-3002

Laajuus: 4 - 4 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: Tietorakenteet ja algoritmit Backend- ja Frontend web-sovelluskehityksen perusteet

Konsernitilinpäätös

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Konsernisuhde, konsernia koskeva lainsäädäntö, konsernitilinpäätöksen laatiminen: sisäisten liiketapahtumien eliminointi, keskinäisen osakeomistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuusyritysten yhdistely, ulkomaiset tytäryhtiöt, konsernien verokohtelu.

Kurssi: HL00BD16

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Kulttuurinen mielenterveystutkimus

Ilmoittautumisaika 8.8.2022–14.3.2023. Pienryhmäopetus, lukupiiri 21.3.2023–17.5.2023 tai itsenäinen työskentely 1.8.2022–31.7.2023. Mielenterveyteen ja sairauteen liittyvät rajat, niiden määrittely ja hoitokeinot ovat kulttuurisidonnaisia ja historiallisesti muuttuvia. Kulttuurinen mielenterveystutkimus tarkastelee, kuinka käsityksiä mielen terveydestä ja sairaudesta, hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista, normaaliudesta ja poikkeavuudesta on tuotettu kielessä, taiteissa ja kulttuurisissa käytänteissä.

Kurssi: MUTA1102

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla käsitellään: Kuntoutuksen keskeiset käsitteet, paradigmat, epistemologiset, ontologiset ja metodologiset lähtökohdat, kuntoutuksen kansalliset ja kansainväliset ajankohtaiset ohjelmat, moniammatillinen kuntoutus ja kuntoutustutkimus sekä kuntoutuksen tutkimuksen tieteenalat ja tutkimussuuntaukset.

Kurssi: FTEM1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. SISÄLTÖ: Kuntouksen tutkimuksen keskeiset paradigmat, mallit ja teoriat; Epistemologiset ja ontologiset lähtökohdat; Vajavuusparadigma, valtaistava ja ekologinen paradigma; Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF) käyttö tutkimuksessa; Kuntoutuksen tutkimusmenetelmät; Vaikuttavuuteen, kustannusvaikuttavuuteen ja merkityksellisyyteen liittyvät tutkimusmenetelmät; Monimenetelmällinen tutkimus kuntouksessa (Mixed Methods); Kuntoutuksen tutkimusta ohjaavat tahot ja asiakirjat; Yhteiskunnan muutokset ja megatrendit. ESITIEDOT: EduFuturan Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduulin (15 op) opiskelijoille riittää, että moduulin kolme ensimmäistä opintojaksoa on suoritettu ensin.

Kurssi: FTES1007

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuspalveluiden kehittäminen (YAMK)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana. Opiskelija soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä osaa kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä. Opiskelija kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä.

Kurssi: SZ00BC71

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle