Ohjeet

Tässä linkit ristiinopiskelun ohjeisiin. Opintotarjotinta päivitetään elokuun puolivälin jälkeen. JYU:n opinto-oikeuden hakulomake avautuu elokuun aikana.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Orientoivat opinnot

Kuinka elät 100-vuotiaaksi?

Kurssilla tutustutaan gerontologiaan tieteenalana ja ihmisen vanhenemisen monimuotoisuuteen.

Kurssi: TGEY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Kulttuurinen mielenterveystutkimus

Kurssi: MUTA1102

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat

Kurssi: FTEM1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen

Kurssi: FTES1007

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kuntoutus avaimena hyvinvointiin

Kurssi: FTEM1010

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuspalveluiden kehittäminen (YAMK)

Opintojaksolla keskiössä on kuntoutuspalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun ja hyödynnetään palvelumuotoilun menetelmiä osana kuntoutuspalveluiden kehittämisprosesseja. Kurssi toteutuu keväällä 2021 ja ilmoittautuminen aukeaa syksyllä 2020.

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuspalveluiden suunnittelu

Opintojaksolla perehdytään asiakaslähtöiseen ja moniammatilliseen kuntoutukseen sekä erilaisten kuntoutujien kuntoutusprosesseihin. Opintojaksolla sovelletaan kuntoutuksen tietoperustaa ja menetelmiä käytäntöön ja tutustutaan kuntoutussuunnitelman laatimiseen.

Kurssi: SZ00BC69-3001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Metodiopinnot

Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet

Kurssi: LTKY1011

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi

Kurssilla ihmetellään modernin fysiikan ilmiöitä ja teknologisia sovelluksia yleissivistävällä otteella.

Kurssi: FYSY0100

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos

Kenelle: lukiolaiselle

Metodiopinnot

Laadullisen tutkimustiedon analysointi ja arviointi

Kurssi: LTKY1012

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Lean Startups

Kurssi: TJTS5702

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Soveltavan liikunnan moduuli

Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen tukena

Kurssi: SZ00BB86-3001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Korkeakoulupolkuopinnot

Liiketalouden korkeakoulupolkuopinnot

Rakenna polku korkeakouluun suorittamalla korkeakouluopintoja jo ammatillisen 2. asteen perustutkinnon aikana. Kysy lisää HOKS-ohjaajaltasi.

Laajuus: 30 - 40 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle