• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Orientoivat opinnot

Johdatus tilastotieteeseen

Sattuman hallinnan ydintä tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 31.5.2021 asti.

Kurssi: TILP100

Laajuus: 2 - 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Kehityksen ja oppimisen lähtökohdat, haasteet ja tuki

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: VKTA1010

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kehityspsykologia 1

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: PSYP110

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Kirjoittaminen ja persoonallisuus, pedagogia, hyvinvointi

Opintojaksolla opiskelija kehittää persoonallista tyyliään ja kykyään sanallistaa omakohtaisia kokemuksiaan. Opiskelija syventyy kirjoittamisen ohjaamiseen, terapeuttiseen kirjoittamiseen tai luovaan yhteistyöhön kirjoittamisessa. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: KIKS1206

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kone ja tieto, mitä tietokone tietää?

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: TIEP1150

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Konsernitilinpäätös

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Konsernisuhde, konsernia koskeva lainsäädäntö, konsernitilinpäätöksen laatiminen: sisäisten liiketapahtumien eliminointi, keskinäisen osakeomistuksen eliminointi, vähemmistöosuuden erottaminen, osakkuusyritysten yhdistely, ulkomaiset tytäryhtiöt, konsernien verokohtelu.

Kurssi: HL00BD16

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio

Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä. Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: YFIP250L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kuinka elät 100-vuotiaaksi?

Kurssilla tutustutaan gerontologiaan tieteenalana ja ihmisen vanhenemisen monimuotoisuuteen. Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle 30.4.2021 asti.

Kurssi: TGEY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Kulttuurinen mielenterveystutkimus

Mielenterveyteen ja sairauteen liittyvät rajat, niiden määrittely ja hoitokeinot ovat kulttuurisidonnaisia ja historiallisesti muuttuvia. Kulttuurinen mielenterveystutkimus tarkastelee, kuinka käsityksiä mielen terveydestä ja sairaudesta, hyvinvoinnista ja pahoinvoinnista, normaaliudesta ja poikkeavuudesta on tuotettu kielessä, taiteissa ja kulttuurisissa käytänteissä. Voit hakea opinto-oikeutta tälle opintojaksolle 13.6. asti.

Kurssi: MUTA1102

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuksen monitieteinen tietoperusta ja lähtökohdat

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: FTEM1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Kuntoutuksen kesäopinnot

Kuntoutuksen perusteet

Opintojaksolla tutustut kaikille opintojaksoille yhteisten teemojen perusteisiin ja hankit ammatillisen perustason osaamista kuntoutuksesta. Opintojakso soveltuu esimerkiksi toisen asteen opiskelijoille tai muille kuntoutuksesta kiinnostuneille henkilöille. 3 osp (2 op). Itsenäinen opiskelu verkko-opintoina. Gradian ammatti-/lukio-opiskelija, ilmoittaudu Wilma-järjestelmän kautta. Norssin lukio-opiskelija, ilmoittaudu kuten korkeakouluopiskelija. Ilmoittaudu 28.5. mennessä.

Järjestäjä: GRADIA Sosiaali- ja terveysala

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Kuntoutuksen kesäopinnot, Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen

Kuntouksen tutkimuksen keskeiset paradigmat, mallit ja teoriat sekä kuntoutuksen tutkimusmenetelmät. Verkko-opetus 31.8.2021 saakka. Voit hakea opinto-oikeutta tälle opintojaksolle 13.6. asti.

Kurssi: FTES1007

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kuntoutus avaimena hyvinvointiin

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja lv. 2021-22 opinnoista tulossa myöhemmin.

Kurssi: FTEM1010

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Kuntoutuksen kesäopinnot, Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuspalveluiden kehittäminen (YAMK)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt lukuvuodelta 2020-21. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin.Tavoitteena on, että opiskelija osaa perustellen kuvata ja analysoida kuntoutujan elämänkulun, arjen ja toimijuuden merkityksellisyyttä kuntoutumisen lähtökohtana. Opiskelija soveltaa ICF-luokitusta toimintakyvyn kuvaajana monialaisessa tiimissä sekä osaa kuvata toimintakykyä dynaamisena ja vuorovaikutuksellisena käsitteenä. Opiskelija kehittää kuntoutujan osallisuutta ja toimintakykyä edistäviä palveluita hyödyntämällä palvelumuotoilun menetelmiä.

Kurssi: SZ00BC71

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Kuntoutuksen kesäopinnot, Kuntoutuksen perusteet kehittäminen ja tutkimus -moduuli

Kuntoutuspalveluiden suunnittelu

Ilmoittautuminen 1.7.-10.10.2021. Opintojaksolla hankit alemman korkeakoulutason osaamista kuntoutuksesta. Opintojaksolla sovelletaan kuntoutuksen tietoperustaa ja menetelmiä käytäntöön.

Kurssi: SZ00BC69

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle