You find EduFutura´s online course catalogue by choosing English version of the site.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Global Team Leadership

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. A comprehensive hands-on preparation for students that aim to move quickly to management positions. Conceptually solid, but action oriented skills, delivered in a pragmatic way, for participants to be able to put them in practice right after the completion of the course.

Kurssi: YHGS1005-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Growth Hacking / Kasvuhakkerointi

Registration period 15.8.2022–15.1.2023. Lectures 16.1.2023–19.3.2023. This course focuses on growing your digital marketing results faster through growth hacking techniques, methods, tools, and practices! The student will understand the benefits of the most useful metrics such as lean analytics, web traffic, digital conversion funnels, Lifetime Value, and Customer Acquisition Cost. A continuous experimentation model is introduced to guide business growth through rapid experiments. Experiments may involve a combination of marketing, software development, sales, service design, and analytics techniques. A basic understanding of web technologies (e.g., online marketing, email marketing, search engine optimization) is beneficial for the course.

Kurssi: TJTS5703

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Orientoivat opinnot

Haluatko kauppatieteilijäksi 

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskelusta. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet Kauppakorkeakoulun oppiaineiden opetuksen seuraamiseen.

Kurssi: JSBY6310

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hankinnan perusteet

Ilmoittautumisaika 31.7.2022-31.5.2023. Keskeisiä sisältöalueita ovat hankintojen rooli ja merkitys liiketoiminnassa, hankintaprosessi, eri sektoreiden hankintojen erityispiirteitä, hankintojen johtamisen pääperiaatteet, hankintojen kehittämisen pääpiirteet, yhteistyö ja verkostot pääpiirteittäin sekä hankintojen kehityssuuntia.

Kurssi: TLLY2500-3035

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Henkilöverotus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Keskeisenä sisältönä ovat tuloverojärjestelmän rakenne, ansiotuloverotus, pääomatuloverotus, verotusmenettely sekä perintö- ja lahjaverotus.

Kurssi: HL00BD26

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Hyvä elämä ja planetaarinen hyvinvointi 

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojaksolla tutustutaan ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin liittyviin eettisiin näkökulmiin sekä pohditaan hyvää elämää planetaarisen hyvinvoinnin kehyksessä. Kurssilla tarkastellaan, miten yhteiskunnan normit ja instituutiot sekä kulttuuriset käsitykset ja arvojaottelut vaikuttavat kestävyyteen ja planetaarisen hyvinvoinnin toteutumiseen. Yksilöllisiä arvoja, valintoja ja vastuita suhteutetaan laajempiin kulttuurisiin ilmiöihin ja arvokeskusteluihin. Kurssilla tarkastellaan myös tiedon, arvojen ja toiminnan yhteyksiä sekä ympäristötunteita.

Kurssi: BENY2023

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu

Tarkista kohderyhmä!

Hyvinvoinnin näkökulmasta toimintakykyä edistävän ergonomisen kehonkäytön harjoitukset, palautumis- ja rentoutumisharjoitukset, psyykkistä jaksamista tukevat harjoitukset. Pienryhmäopetus 4.3.2022 - 30.5.2022. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Kurssi: LTKH1002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa

Tarkista kohderyhmä!

Opintojakson sisältö: arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan lähtökohdat, psyykkiset taidot, psykologisen joustavuuden malli, hyvinvointikäyttäytymisanalyysit, ohjausprosessin eteneminen, muutosohjaajan/-valmentajan etiikka, pysyvän muutoksen tukeminen. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta. Pienryhmäopetus 14.1.2022 - 30.5.2022.

Kurssi: LTKH1001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli, Yritystehdas-moduuli

Ideasta yritykseksi

Kevään 2023 ensimmäinen toteutus alkaa 18.1.2023. Kurssilla jalostetaan omaa liikeideaa asiantuntijoiden valmennuksessa. Tavoitteena on selvittää alustavasti kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Kurssi koostuu työpajoista - tarpeen mukaan osallistujat voivat saada myös henkilö-/tiimikohtaista valmennusta. Työpajojen aiheet: Liiketoimintasuunnitelma/malli, tuotteistaminen, hinnoittelu, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, rahoituksen lähteet, pitchaus. Katso tarkempi kurssikuvaus ja ilmoittaudu myös Yritystehtaan sivun lomakkeella yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Kurssi: JSBA2004

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu/Yritystehdas

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Ihmismielen salat

Ilmoittautuminen 1.11.2022 tai 22.1.2023 saakka. Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt psykologian sisältöihin yliopisto-opintojen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät.

Kurssi: PSYY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Immateriaalioikeus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.

Kurssi: KAOA1140

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

International Business Speaking

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course will help you compose and deliver effective--compelling, ethical and well-organized--extemporaneous oral presentations appropriate for a variety of professional contexts. Through frequent guided practice, you will learn to analyze audiences and effectively adapt your oral communication for different organizational stakeholders.

Kurssi: YHGS1006-3004

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Introduction to planetary well-being

Registration by 22.1.2023. The course explores the global environmental crises of climate change and biodiversity loss, their causes and historical development pathways. The course will also explore international agreements on sustainable development and environmental and nature conservation, the global challenges in achieving sustainable development, and the concept of planetary well-being.

Kurssi: BENY2021

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Inttikuntoon

Opintojakson tavoitteena on hankkia valmiuksia asevelvollisuuden tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen tai erikoisjoukkokoulutukseen. Opintojaksolla tutustutaan asevelvollisuusympäristöön mm. maastopäivän ja muun käytännön harjoittelun kautta. Lisäksi saadaan tietoa varusmiespalveluksesta sekä puolustusvoimista työnantajana.

Järjestäjä: GRADIA Gradia-lukiot

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Inventor Frame Generator, hitsatut teräsrakenteet (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee hitsattujen teräsrakenteiden mallintamisen ja kokoonpanot sekä katkaisukuvien ja -luetteloiden teon. Pystyy mallintamaan teräsrakenteita ja liittämään osia toisiinsa hitsaus- ja ruuviliitoksilla. Kuormituksen keston toteaminen FEM-analyysilla.

Kurssi: TKKP0550GI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Inventor mallinnus ja ohutlevyt (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee ohutlevyosin ja tuotteiden mallintamisen. Pystyy mallintamaan monimutkaisia ohutlevykappalaita käyttäen eri mallinnus tekniikoita.

Kurssi: TKKP0550DI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italia kulttuurin kielenä

Ilmoittautumisaika 11.8.2022–8.1.2023 kevään opetukseen 9.1.2023–18.5.2023. Perehtyminen valitun aihepiirin kielen keskeisiin piirteisiin käytännön harjoitusten avulla. Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa. Kurssilla perehdytään syvällisemmin italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssi: ITAP5003

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian historia ja kulttuurihistoria

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Katsaus Italian poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan sekä kulttuurihistoriaan.

Kurssi: ITAA4000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 1

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla perehdytään italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.

Kurssi: ITAP5000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 2

Ilmoittautumisaika 11.8.2022–8.1.2023. Pienryhmäopetus 9.1.2023–18.5.2023. Kurssilla täydennetään italian perussanaston ja rakenteiden tuntemusta sekä tutustutaan Italian tapakulttuuriin. Italien kieli ja kulttuuri 1 on suositeltava suorittaa ennen tätä opintojaksoa.

Kurssi: ITAP5001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 3

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Kurssi on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka haluavat valmentautua ja osallistua italian kielen sivuaineen valintakokeeseen. Tavoitteena on syvällisempi perehtyminen italian kielioppiin ja kielen rakenteisiin. Lisäksi opiskellaan italian tapakulttuuria. Esitiedot: Italian kieli ja kulttuuri 1 & 2.

Kurssi: ITAP5002

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Itsensä johtaminen

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Tavoitteellisuus, motivaatio, itsetuntemus, itsetunto, itseluottamus, henkilökohtaisen hyvinvoinnin osa-alueet (psyykkinen, fyysinen, henkinen, sosiaalinen, ammatillinen), ajankäytön hallinta, stressinhallinta

Kurssi: HL00BD01

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Järjestelmät ja planetaarinen hyvinvointi

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojaksolla perehdytään ekosysteemien, ilmaston ja yhteiskunnallisten järjestelmien ominaisuuksiin ja vuorovaikutuksiin kestävyysnäkökulmia painottaen.

Kurssi: BENY2022 

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdanto vastuulliseen työelämään

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojakso johdattelee vastuullisuusajatteluun työelämässä. Opiskelija perehtyy vastuullisuuden ja kestävän kehityksen sekä vastuullisen liiketoiminnan ja taloustieteen peruskäsitteisiin sekä tarkastelee ihmistä vastuullisena toimijana työelämässä. Lisäksi opiskelija laatii opintokokonaisuuden suorittamiseksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman kiinnostuksensa ja tarpeidensa pohjalta.

Kurssi: JSBY4110

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle