• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Orientoivat opinnot

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta

Tule mukaan käytännönläheiselle kurssille, jolla tutustut kansainväliseen ja vastuulliseen liiketoimintaan tietoiskujen, yritysesimerkkien, ja erilaisten tehtävien kautta!

Kurssi: JSBY5210

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Growth Hacking / Kasvuhakkerointi

This course focuses on growing your digital marketing results faster through growth hacking techniques, methods, tools, and practices! The student will understand the benefits of the most useful metrics such as lean analytics, web traffic, digital conversion funnels, Lifetime Value, and Customer Acquisition Cost. A continuous experimentation model is introduced to guide business growth through rapid experiments. Experiments may involve a combination of marketing, software development, sales, service design, and analytics techniques.

Kurssi: TJTS5703

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Haluatko kauppatieteilijäksi

Kiinnostavatko kauppatieteet? Tule mukaan johdantokurssille, jonka myötä tutustut kauppatieteiden oppiaineisiin sekä opiskeluun yliopistossa!

Kurssi: JSBY6310

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu

Hyvinvoinnin näkökulmasta toimintakykyä edistävän ergonomisen kehonkäytön harjoitukset, palautumis- ja rentoutumisharjoitukset, psyykkistä jaksamista tukevat harjoitukset. Ilmoittautuminen kaikkiin Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin opintojaksoihin yhtä aikaa.

Kurssi: LTKH1002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa

Ilmoittautuminen kaikkiin Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin opintojaksoihin yhtä aikaa.

Kurssi: LTKH1001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli, Yritystehdas-moduuli

Ideasta yritykseksi

Ideasta yritykseksi tarjoaa mahdollisuuden testata ja kehittää omaa liikeideaa kohti yrityksen perustamista opettajavalmentajien tukemana.

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Yritystehdas

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Ihmismielen salat

Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Tämä kysymys on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Tällä opintojaksolla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat mm. elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Kurssi: PSYY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Avoin yliopisto

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Immateriaalioikeus

Kurssilla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.

Kurssi: KAOA1140

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Introduction to Tourism – Johdatus matkailun toimialaan

Opit matkailualan toimijoista ja matkailun keskeisistä trendeistä. Opintojaksolla tutustutaan paikallisiin matkailutoimijoihin ja matkailun kehittämiseen. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin.

Kurssi: MTMW1100A

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Italia kulttuurin kielenä

Perehtyminen valitun aihepiirin kielen keskeisiin piirteisiin käytännön harjoitusten avulla. Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa. Kurssilla perehdytään syvällisemmin italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssi: ITAP5003

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdanto sosiaali- ja terveysalalle

Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin.

Kurssi: SZZZ2020

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitalisaation moduuli

Johdatus algoritmiseen ajatteluun

Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan.

Kurssi: ITKP0003

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle