• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli, Yritystehdas-moduuli

Ideasta yritykseksi

Ideasta yritykseksi tarjoaa mahdollisuuden testata ja kehittää omaa liikeideaa kohti yrityksen perustamista opettajavalmentajien tukemana.

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Yritystehdas

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Ihmismielen salat

Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Tämä kysymys on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Tällä opintojaksolla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat mm. elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Kurssi: PSYY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Avoin yliopisto

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Immateriaalioikeus

Kurssilla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.

Kurssi: KAOA1140

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Introduction to Tourism – Johdatus matkailun toimialaan

Opit matkailualan toimijoista ja matkailun keskeisistä trendeistä. Opintojaksolla tutustutaan paikallisiin matkailutoimijoihin ja matkailun kehittämiseen.

Kurssi: MTMW1100A-3001

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Italia kulttuurin kielenä

Perehtyminen valitun aihepiirin kielen keskeisiin piirteisiin käytännön harjoitusten avulla. Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa. Kurssilla perehdytään syvällisemmin italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssi: ITAP5003

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdanto sosiaali- ja terveysalalle

Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen.

Kurssi: SZZZ2020-3001

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitalisaation moduuli

Johdatus algoritmiseen ajatteluun

Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan.

Kurssi: ITKP0003

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.

Kurssi: KLSP004

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Kurssilla kurkistetaan liikunnan ja terveyden monipuoliseen kenttään ja ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee myös soveltamaan tutkittua tietoa omaan arkeensa.

Kurssi: LTKY2001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus tilastotieteeseen

Sattuman hallinnan ydintä tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen

Kurssi: TILP100

Laajuus: 2 - 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kehityspsykologia 1

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista.

Kurssi: PSYP110

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle