• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Inventor Frame Generator, hitsatut teräsrakenteet (nonstop)

Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy elokuussa 2020.

Kurssi: TKKP0550GI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Inventor mallinnus ja ohutlevyt (nonstop)

Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy elokuussa 2020.

Kurssi: TKKP0550DI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdanto sosiaali- ja terveysalalle

Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään asiakaslähtöisyyden käsitteen ja asiakkaan asemaa ja oikeuksia määrittävän lainsäädännön merkityksen.

Kurssi: SZZZ2020-3001

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Johdatus algoritmiseen ajatteluun

Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan.

Kurssi: ITKP0003

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Kurssi: KLSP004

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Kurssilla kurkistetaan liikunnan ja terveyden monipuoliseen kenttään ja ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee myös soveltamaan tutkittua tietoa omaan arkeensa.

Kurssi: LTKY2001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Johdatus tilastotieteeseen

Sattuman hallinnan ydintä tilastojenlukutaidosta koneoppimiseen

Kurssi: TILP100

Laajuus: 2 - 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Kehity 3D-tulostusosaajaksi (nonstop)

Ilmoittautumislinkki tälle opintojaksolle päivittyy elokuussa 2020.

Kurssi: TKVS0200

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kehityspsykologia 1

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista.

Kurssi: PSYP110

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Psykologian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kestävän kehityksen ruokavalinnat

Opit periaatteet kestävän ruokavalion rakentumisesta ja kuluttajien ilmastoystävällisistä valintamahdollisuuksista edistäen kestävän kehityksen periaatteita.

Kurssi: MMPR6170A-3001

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

Kirjoittaminen ja persoonallisuus, pedagogia, hyvinvointi

Kurssi: KIKS1206

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Kone ja tieto, mitä tietokone tietää?

Kurssi: TIEP1150

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio

Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä.

Kurssi: YFIP250L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle