At the moment, the online course catalogue is only available in Finnish. Anyway, you can click on the link “Course taught in English”, which gives you a list of courses with English as the language of instruction.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Game Art & Design

Enrolment by 8.5.2022. This course gives an overview on game industry and unique monetization models specifgic to game industry. Overview on visual design and concept art is provided, along with simple tools to quickly visualize game concepts and ideas.

Kurssi: HBIG1000-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Geometrinen tuotemäärittely (GPS) ja malliperustainen tuotemäärittely (MBD) (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet ja jatko tai jonkin muun 3D-mallinnusohjelman hallinta. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee työstettävien kappaleiden mallintamisen ja pystyy tuottamaan niistä vaativia geometrisia tuotevaatimuksia sisältäviä piirustuksia, mitoittamaan kappaleet 2D-piirustuksina sekä suoraan 3D-malleihin malliperusteisen tuotemäärittelyn avulla. Opiskelija pystyy muokkaamaan 2D-piirustusten ja malliperusteisen tuotevaatimusten asetukset vastaamaan voimassaolevia standardeja.

Kurssi: TKKP0550CI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Global Destination Branding

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment by 8.5.2022. The objectives of the course are as follows. The student a) understands the meaning of destination branding process especially in the tourism industry, b) understands and can apply the destination branding process tools and processes to develop tourism and hospitality services.

Kurssi: YHGS1002-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Previous knowledge: 1st year business studies or similar competence.

Global Team Leadership

Enrolment by 8.5.2022. A comprehensive hands-on preparation for students that aim to move quickly to management positions. Conceptually solid, but action oriented skills, delivered in a pragmatic way, for participants to be able to put them in practice right after the completion of the course.

Kurssi: YHGS1005-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Growth Hacking / Kasvuhakkerointi

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course focuses on growing your digital marketing results faster through growth hacking techniques, methods, tools, and practices! The student will understand the benefits of the most useful metrics such as lean analytics, web traffic, digital conversion funnels, Lifetime Value, and Customer Acquisition Cost. A continuous experimentation model is introduced to guide business growth through rapid experiments. Experiments may involve a combination of marketing, software development, sales, service design, and analytics techniques. A basic understanding of web technologies (e.g., online marketing, email marketing, search engine optimization) is beneficial for the course.

Kurssi: TJTS5703

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Haluatko kauppatieteilijäksi

Ilmoittautumisaika 31.7.2022 saakka. Kiinnostavatko kauppatieteet? Tule mukaan johdantokurssille, jonka myötä tutustut kauppatieteiden oppiaineisiin sekä opiskeluun yliopistossa!

Kurssi: JSBY6310

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Händelin Xerxes-oopperan orkesterissa soittaminen

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Suomalaisen Musiikkikampuksen oopperaproduktiossa kevätlukukaudella 2022 toteutetaan Georg Friedrich Händelin (1685-1759) ooppera Xerxes. Orkesteriin haetaan jousisoittajia, fagotisteja sekä käyrätorvien ja barokkisoitinten kuten luutun, teorbin sekä kitaran soittajia. JAMKin musiikin opiskelijoiden lisäksi Gradian musiikin ammattiopiskelijat, yliopiston opiskelijat sekä Schildtin musiikkilinjan opiskelijat voivat osallistua. Harjoitusperiodi on 14.1.–27.4. ja kolme esitystä välillä 28.4.–1.5.

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Suomalainen musiikkikampus Musiikki

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hankinnan perusteet

Ilmoittautuminen 31.5.2022 mennessä. Ymmärrät hankinnan roolin ja merkityksen organisaatioissa ja verkostoissa. Tunnet hankintaprosessin sekä eri sektoreiden merkittävimmät erityispiirteet. Sisäistät hankintojen johtamisen pääperiaatteet. Saat kokonaiskuvan hankintatoimen mahdollisuuksista ja haasteista liiketoiminnan kehittämisessä.

Kurssi: TLLY2500-3023

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Henkilöverotus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Keskeisenä sisältönä ovat tuloverojärjestelmän rakenne, ansiotuloverotus, pääomatuloverotus, verotusmenettely sekä perintö- ja lahjaverotus.

Kurssi: HL00BD26

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi

Osaat toimia hygieniaosaamisen periaatteiden mukaan. Käytännön hygieniaosaaminen on sitä, että hygieniapassilla osoitettuja tai muuten hankittuja tietoja ja taitoja noudatetaan jokapäiväisessä työssä. Lukuvuoden 21-22 aikana järjestetään useampi toteutus. Ilmoittautuminen viimeistään 7 vrk aiemmin.

Järjestäjä: GRADIA Hotelli-, ravintola-, cateringala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Hyvinvointia ja palautumista tukeva harjoittelu

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen kaikkiin Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin opintojaksoihin yhtä aikaa elokuussa. Hyvinvoinnin näkökulmasta toimintakykyä edistävän ergonomisen kehonkäytön harjoitukset, palautumis- ja rentoutumisharjoitukset, psyykkistä jaksamista tukevat harjoitukset. Pienryhmäopetus 4.3.2022 - 30.5.2022. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta.

Kurssi: LTKH1002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli

Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautuminen kaikkiin Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulin opintojaksoihin yhtä aikaa elokuussa. Opintojakson sisältö: arvo- ja hyväksyntäpohjaisen lähestymistavan lähtökohdat, psyykkiset taidot, psykologisen joustavuuden malli, hyvinvointikäyttäytymisanalyysit, ohjausprosessin eteneminen, muutosohjaajan/-valmentajan etiikka, pysyvän muutoksen tukeminen. Edeltävänä osaamisena opiskelijalla tulee olla perusopinnot tai vastaava osaaminen terveyden edistämisestä, liikunnan ja ravinnon vaikutuksista terveyteen. Opiskelijan tulee lisäksi osata perusteet anatomiasta ja fysiologiasta sekä vuorovaikutuksellisesta ohjaamisesta. Pienryhmäopetus 14.1.2022 - 30.5.2022.

Kurssi: LTKH1001

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli on suunnattu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan 3.-5. ja JAMK:n hyvinvointiyksikön 2.-4. vuoden opiskelijoille.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli, Yritystehdas-moduuli

Ideasta yritykseksi

Ilmoittaudu opintojaksolle 8.5.2022 mennessä. Viiden viikon opintojakso toteutetaan 9.5.-9.6.2022 klo 8.30-12.00 maanantaisin ja torstaisin ryhmän liikeideoiden toiveiden ja tarpeiden mukaan teemoitetuissa työpajoissa. Kurssilla jalostetaan omaa liikeideaa asiantuntijoiden valmennuksessa. Tavoitteena on selvittää alustavasti kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Kurssi koostuu työpajoista - tarpeen mukaan osallistujat voivat saada myös henkilö-/tiimikohtaista valmennusta. Työpajojen aiheet: Liiketoimintasuunnitelma/malli, tuotteistaminen, hinnoittelu, markkina-analyysi, kilpailija-analyysi, markkinointi- ja myyntisuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, rahoituksen lähteet, pitchaus. Yritystehtaan kautta valmennuksia alkaa 13.1.2022 (10 vkoa), 1.2.2022 (digi, 10 vkoa), 2.2.2022 (pitkä toteutus, 11 kk), 9.3.2022 (conducted in English), 29.3.2022 (digi, 10 vkoa) & 9.5.2022 (5 vkoa). Katso tarkempi kurssikuvaus ja ilmoittaudu myös Yritystehtaan sivun lomakkeella yritystehdas.fi/oppilaitosvalmennukset/ideasta-yritykseksi

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Yritystehdas

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Ihmismielen salat

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Tämä kysymys on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Tällä opintojaksolla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat mm. elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen. Arviointi: Hyväksytty-hylätty.

Kurssi: PSYY1000

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

Osaat hyödyntää ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön tietoperustaa ammatillisessa toiminnassa, vahvistaa ikääntyneen voimavaroja, tunnistaa sosiaalisia ongelmia ja osaat varhaisen puuttumisen, toteuttaa ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitoa ja kuntoutusta, edistää muistisairaan ikääntyneen hyvinvointia, hyödyntää palvelujärjestelmää sekä arvioida ja kehittää omaa toimintaasi.

Järjestäjä: GRADIA Sosiaali- ja terveysala

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Immateriaalioikeus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla annetaan kokonaiskuva Suomen immateriaalioikeuden perusteista ja periaatteista. Opintojakso käsittelee erityisesti patentti-, tavaramerkki-, malli-, toiminimi-, tekijän- ja lähioikeuksien suojan ja näiden sääntelyiden perusteet. Aiheita ovat mm. suojan edellytykset, laajuus ja loukkauksen seuraamukset sekä immateriaalioikeuksien merkitys yritystoiminnassa.

Kurssi: KAOA1140

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

International Business Speaking

Enrolment by 8.5.2022. This course will help you compose and deliver effective--compelling, ethical and well-organized--extemporaneous oral presentations appropriate for a variety of professional contexts. Through frequent guided practice, you will learn to analyze audiences and effectively adapt your oral communication for different organizational stakeholders.

Kurssi: YHGS1006-3004

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Inttikuntoon

Opintojakson tavoitteena on hankkia valmiuksia asevelvollisuuden tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamiseen tai erikoisjoukkokoulutukseen. Opintojaksolla tutustutaan asevelvollisuusympäristöön mm. maastopäivän ja muun käytännön harjoittelun kautta. Lisäksi saadaan tietoa varusmiespalveluksesta sekä puolustusvoimista työnantajana. Schildtin opiskelija: ilmoittaudu Wilma-viestillä Tatu Rauhansalolle tai valinta oman opon kautta. Lyseon opiskelija: ilmoittaudu Wilma-viestillä Ilari Korhoselle tai valinta oman opon kautta. Norssin opiskelija: valinta oman opon kautta. Gradian ammatilliset opiskelijat: lisätietoa ilmoittautumisesta keväällä 2022 toteutettavalla opintojaksolle tulossa myöhemmin.

Järjestäjä: GRADIA Gradia-lukiot

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Inventor Frame Generator, hitsatut teräsrakenteet (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee hitsattujen teräsrakenteiden mallintamisen ja kokoonpanot sekä katkaisukuvien ja -luetteloiden teon. Pystyy mallintamaan teräsrakenteita ja liittämään osia toisiinsa hitsaus- ja ruuviliitoksilla. Kuormituksen keston toteaminen FEM-analyysilla.

Kurssi: TKKP0550GI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Inventor mallinnus ja ohutlevyt (nonstop)

Ilmoittautuminen 2.8.2021-17.6.2022. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee ohutlevyosin ja tuotteiden mallintamisen. Pystyy mallintamaan monimutkaisia ohutlevykappalaita käyttäen eri mallinnus tekniikoita.

Kurssi: TKKP0550DI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italia kulttuurin kielenä

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Perehtyminen valitun aihepiirin kielen keskeisiin piirteisiin käytännön harjoitusten avulla. Kurssi kehittää opiskelijan suullista kommunikointitaitoa. Kurssilla perehdytään syvällisemmin italian kielen äänteisiin ja intonaatioon.

Kurssi: ITAP5003

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian historia ja kulttuurihistoria

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Katsaus Italian poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan sekä kulttuurihistoriaan.

Kurssi: ITAA4000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 1

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla perehdytään italian kielen perussanastoon ja rakenteisiin.

Kurssi: ITAP5000

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Italian kielen ja kulttuurin temaattinen moduuli

Italian kieli ja kulttuuri 2

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Kurssilla täydennetään italian perussanaston ja rakenteiden tuntemusta sekä tutustutaan Italian tapakulttuuriin. Italien kieli ja kulttuuri 1 on suositeltava suorittaa ennen tätä opintojaksoa.

Kurssi: ITAP5001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle