At the moment, the online course catalogue is only available in Finnish. Anyway, you can click on the link “Course taught in English”, which gives you a list of courses with English as the language of instruction.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Yrittäjyys-moduuli

Business in Asia

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Course provides students with the understanding of following: Brief country reviews in Asia, focus on China, India and its relevance to western markets of Europe and USA, Positioning of business in Asia: Contexts of culture and organization diversity, Asian market dynamics, Business entry & creation, consolidation, trade and exits, Beyond the global financial crisis, emergence and stagnation of emerging economies and road ahead of the "Lost Decade", Meeting the Asian business challenge: New growth ventures business designs.

Kurssi: JSBA5110

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Clinical biomechanics

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. In this course, basic biomechanical concepts are integrated into a clinical framework. Students are expected to contribute with their own background knowledge to the multidisciplinary group work. Preliminary knowledge of basic anatomy and biomechanics is needed.

Kurssi: BMES1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: This course is for students in the JAMK Master of Health Care, DP in Sport and Exercise Physiotherapy programme and the students in the JYU Faculty of Sport and Health Sciences.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Creating Careers

Registration 5.9.2021–30.11.2022. The course gives basic information about employment, search for work, and working life. The expert lectures, events, and workshops included in the course offer information about current working life topics and skills. The course aims to develop understanding and skills that will help you to plan and build your career path. The topics of the study sessions include, for example, the Finnish working culture, job markets, employment, and self-employment, writing of a CV, and information on how to market and promote your skills and competencies. The course can be completed with distance learning methods in JYU Moodle.

Kurssi: URAM003

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yliopistopalvelut

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Cross reality with Unreal 4

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Students learn to develop and deploy cross reality applications by using Unreal 4 engine. Also, students understand overall requirements for virtual, augmented and mixed reality development.

Kurssi: HTG413W1

Laajuus: 10 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Cultural, Sports and Tourism Events Planning

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment period 11.04.-01.05.2022. This course teaches the design of an event plan for cultural, sporting, or tourism purposes. Students work in teams to choose a current event and learn how it is planned by understanding the major planning components for a professional event. Students will investigate consumer needs, targeting, and positioning as related to the planning and operation of events. Students will examine the integrated marketing communications, sales, sponsorship, budgeting, risk management, staging, logistics, and performance measures needed to properly plan an event.

Kurssi: YH00BP60-3001

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Rajattu: Previous knowledge: An introductory course in marketing.

Datan esittäminen ja analysointi

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojaksolla tutustutaan tilastollisen tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. Opintojakson aluksi perehdytään erilaisiin aineiston hankintamenetelmiin sekä siihen, miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia voidaan mitata. Havaintoaineiston kuvailua varten käydään läpi laadukkaan tilastollisen taulukoinnin ja visualisoinnin perusteet sekä opitaan laskemaan ja tulkitsemaan tilastollisia tunnuslukuja. Opintojakson lopuksi perehdytään tilastollisen päättelyyn sekä tilastolliseen mallinnukseen, ja opitaan muun muassa regressio- ja aikasarjamallinnuksen alkeita. Opintojaksolla keskitytään tilastollisten menetelmien ymmärtämiseen yksinkertaisten sovellusten kautta. Menetelmien käyttöä harjoitellaan tilastollisen R-ohjelmiston avulla.

Kurssi: TILP2400

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Opintojaksoille odotetaan EduFutura-opiskelijoina niitä Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-alan insinööriopiskelijoita, joiden tavoitteena on hakea informaatioteknologian tiedekunnan tarjoamaan tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-ohjelmaan.

Yritystehdas-moduuli

Demola-projekti

Registration 26.9.2021 –29.6.2022. Participation to a Demola project, building a prototype/demo together with a multidisciplinary team including company member(s), co-creation with other teams and a client. Coaching events (e.g. agile development, concept development, presentation, service design, productization). In order to be able to participate to the course, you need to apply and to be accepted to a Demola team (see: https://www.demola.net/jyvaskyla): You enroll both to Demola and to the Demola project course. Before the project begins, please contact the responsible teacher of your own field. Depending on your work amount, you can get 5-10 cr from the Demola Project.

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Yritystehdas

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Designing a Learning Process in the Digital Environment

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course helps you keep your focus on the student when you design a course for the digital environment. You will use the learning process as a tool for designing the core of a course – and for navigating through a myriad of possibilities in the digital environment to help your students reach their learning goals. You will also explore the roles of guidance and being present in creating a good learning experience in the digital environment.

Kurssi: AJ00BP54

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: For APO-students.

Orientoivat opinnot

Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-20.3.2022. Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Kurssin suorittamiseen on varattava 1-2 lukion jaksoa. Suositellaan suoritettavaksi lukion kolmannen vuoden syksyllä.

Kurssi: SAXP1114L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Orientoivat opinnot

Deutsche Sprache, Kultur und Gesellschaft

Ilmoittautumisaika 1.8.2021-31.1.2022. Kokonaisuus sisältää kolme temaattista moduulia (yhteiskunta, media, kirjallisuus ja musiikki). Kukin moduuli on yhden opintopisteen laajuinen. Kaksi moduulia (2 op) vastaa yhtä lukiokurssia. Saat opintojakson suorituksesta todistuksen. Jos tulevaisuudessa siirryt Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, suorittamasi kokonaisuudet voidaan lukea hyväksi kursseilla, joissa käsitellään vastaavia sisältöjä.

Kurssi: SAXP1008L

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle

Digitaalinen turvallisuus ja kyberuhat terveysalalla

Ilmoittautuminen 21.8.2022 mennessä. Opintojaksolle otetaan mukaan 5 EduFutura-opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojakson suoritettuasi ymmärrät tieto- ja kyberturvallisuuden merkityksen osana hoitotyötä. Webinaarien aikana keskitytään etukäteismateriaalin syventämiseen, keskusteluun sekä asian konkretisoimiseen käytännön esimerkein. Webinaareissa tehdään myös pieniä ryhmäharjoituksia ja/tai yksilötehtäviä ohjatusti. Webinaareissa työskentely on vuorovaikutteista, keskustelevaa ja pohtivaa.

Kurssi: SZ00BB55-3007

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Hyvinvointiyksikkö (JAMK)

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitaalisen osaamisen perusteet

Ilmoittautumisaika 1.8.2021–30.6.2022. Opiskeluun liittyvien digitaalisten tietojen ja taitojen hallinta. Valittavissa vain itsenäisen työskentelyn suoritustapa. Tämä opintojakso on myös osa JYU:n Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylän vaatimuksia 2020-2022. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa#autotoc-item-autotoc-1

Kurssi: ITKP1010

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digital Service Design / Digitaalinen palvelumuotoilu

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course focuses on digital service research, more specifically on innovation and design of digital services. The idea is to give you a broad understanding of the digital service innovation and design field as a whole with the aim of preparing you for doing research in the area of digital service innovation and design. This course assumes that you have completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies. Course taught in English.

Kurssi: TJTS5601

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digital Service Innovations / Digitaaliset palveluinnovaatiot

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. The course focuses on digital service innovation. More specifically on service innovation, management and development for understanding the design of cyber-physical, cognitive, and smart services. This course assumes that you have already completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies.Digital Service Innovations course taught in English.

Kurssi: TJTS5603

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitalization of Services / Palvelujen digitalisaatio

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. After the course, students will have good knowledge and understanding of research in the area of digitalization of services. They can acquire knowledge and read critically relevant research articles in some of the leading academic journals and conference proceedings, and apply conceptual models and methods of service digitalization in practice. This course assumes that you have already completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies. Course taught in English.

Kurssi: TJTS5602

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Draama ja kirjallisuus

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Draama- ja ilmaisuharjoitukset, draama- ja kirjallisuuskasvatuksen menetelmät, lastenkirjallisuuden tuntemus ja analyysi.

Kurssi: VAAM1340

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ja JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Dreams+Inspirations!

Registration 31.5.2021 – 3.5.2022. Dreams+Inspiration! -course inspires you about your own employment. In this course you may further study your own professional dreams and get inspired about a possibility of creating your own job in incrementally changing working life full of experts and entrepreneurs. Students must enrol in their home institution's registration system.

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: EduFutura-oppilaitokset

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

DreamUp -tapahtumantuotantokurssi

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Suunnitellaan ja toteutetaan DreamUp -yrittäjyystapahtuma. Ilmoittautuminen tälle EduFutura työelämä ja yrittäjyys –moduulin opintojaksolle muista EF-opintotarjottimen opinnoista poiketen kunkin oppilaitoksen omassa opintohallintojärjestelmässä (Gradian opiskelijat Wilmassa, JAMKin Pepissä ja JYU:n Sisussa). Opintojaksolla on eri koodi eri oppilaitoksissa.

Laajuus: 3 - 5 OP

Järjestäjä: EduFutura-oppilaitokset

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Dynamic Creativity Management

Enrolment by 8.5.2022. This course is ideal for participants that aim to work in professions and industries that require continuous innovation, renewal and adaptations. It will be delivered in a very inspiring, self-developing and enriching format.

Kurssi: YHGS1004-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduuli

Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojakso perehdyttää terveen elimistön fysiologiaan ja kuormitusfysiologian perusteisiin sekä fyysisen kunnon ja suorituskyvyn osatekijöihin ja niiden harjoittamiseen. Esitietoina vaaditaan lukion biologian opintojaksot.

Kurssi: LTKP1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Yrittäjyys-moduuli

Entrepreneurship in Action

Registration 16.8.2021–20.5.2022. On successful completion of the course, students will be able to analyze their participation in entrepreneurial endeavors / entrepreneurship related events with the help of academic literature on entrepreneurship. Requirements: the basics of entrepreneurship & the student is going to participate in, e.g., the following: the planning of a new business, the lauch of a new business, the daily operations of a new business or an entrepreneurship related event.

Kurssi: JSBA2010

Laajuus: 2 - 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Esports coaching

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. The students gain knowledge to understand eSport as a business and the personal point of view to coaching (coaching philosophy), and the meaning of physiology and psychology. The students gain skills to build teams and assign roles, knowledge to understand rules & requlations and the meaning of statisctics (analysis).

Kurssi: HTP20840

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Ethics and Law for International Managers

Enrolment by 8.5.2022. The course is designed to provide a basic understanding and appreciation for contract law through the global apparel industry and will provide students with an opportunity to consider the complexity of contracts in the lifecycle of clothing. Within the framework of traditional ethics, cultural considerations, Corporate Social Responsibility (CSR), UN Sustainability Development Goals, and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the course will explore a number of issues including sustainable sourcing, labor and employment concerns, globalization, and creating an overall sustainable supply chain through contracts.

Kurssi: YHGS1000-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taide ja hyvinvointi -moduuli

FF Hyvinvointia musiikista

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Toteutat yhdessä tiimisi kanssa toiminnallisen musiikkiprojektin, joka toteutetaan erilaisissa yhteisöissä ja toimintaympäristöissä osallistujien kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien. Valitsemasi toimintaympäristö voi olla esim. monikulttuuriset ryhmät, seniorit, päiväkotilapset ja erityisryhmät.

Kurssi: KP00BB00

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle