You find EduFutura´s online course catalogue by choosing English version of the site.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

Creating Careers

Registration period 5.9.2021–30.11.2022. Online teaching 1.9.2021–31.12.2022. The course gives basic information about employment, search for work, and working life. The expert lectures, events, and workshops included in the course offer information about current working life topics and skills. The course aims to develop understanding and skills that will help you to plan and build your career path. The topics of the study sessions include, for example, the Finnish working culture, job markets, employment, and self-employment, writing of a CV, and information on how to market and promote your skills and competencies. The course can be completed with distance learning methods in JYU Moodle.

Kurssi: URAM003

Laajuus: 1 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Yliopistopalvelut

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Cross reality with Unreal 4

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Students learn to develop and deploy cross reality applications by using Unreal 4 engine. Also, students understand overall requirements for virtual, augmented and mixed reality development.

Kurssi: HTG413W1

Laajuus: 10 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Cultural, Sports and Tourism Events Planning

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course teaches the design of an event plan for cultural, sporting, or tourism purposes. Students work in teams to choose a current event and learn how it is planned by understanding the major planning components for a professional event. Students will investigate consumer needs, targeting, and positioning as related to the planning and operation of events. Students will examine the integrated marketing communications, sales, sponsorship, budgeting, risk management, staging, logistics, and performance measures needed to properly plan an event.

Kurssi: YH00BP60-3001

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Previous knowledge: An introductory course in marketing.

Datan esittäminen ja analysointi

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 15.8.2022–2.1.2023. Luento-opetus 9.1.2023–19.3.2023. Opintojaksolla tutustutaan tilastollisen tutkimuksen kaikkiin vaiheisiin. Opintojakson aluksi perehdytään erilaisiin aineiston hankintamenetelmiin sekä siihen, miten mielenkiinnon kohteena olevia ominaisuuksia voidaan mitata. Havaintoaineiston kuvailua varten käydään läpi laadukkaan tilastollisen taulukoinnin ja visualisoinnin perusteet sekä opitaan laskemaan ja tulkitsemaan tilastollisia tunnuslukuja. Opintojakson lopuksi perehdytään tilastollisen päättelyyn sekä tilastolliseen mallinnukseen, ja opitaan muun muassa regressio- ja aikasarjamallinnuksen alkeita. Opintojaksolla keskitytään tilastollisten menetelmien ymmärtämiseen yksinkertaisten sovellusten kautta. Menetelmien käyttöä harjoitellaan tilastollisen R-ohjelmiston avulla.

Kurssi: TILP2400

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Opintojaksoille odotetaan EduFutura-opiskelijoina niitä Jyväskylän ammattikorkeakoulun IT-alan insinööriopiskelijoita, joiden tavoitteena on hakea informaatioteknologian tiedekunnan tarjoamaan tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-ohjelmaan.

Yritystehdas-moduuli

Demola-projekti

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Participation to a Demola project, building a prototype/demo together with a multidisciplinary team including company member(s), co-creation with other teams and a client. Coaching events (e.g. agile development, concept development, presentation, service design, productization). In order to be able to participate to the course, you need to apply and to be accepted to a Demola team (see: https://www.demola.net/jyvaskyla): You enroll both to Demola and to the Demola project course. Before the project begins, please contact the responsible teacher of your own field. Depending on your work amount, you can get 5-10 cr from the Demola Project.

Laajuus: 5 - 10 OP

Järjestäjä: Yritystehdas

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Orientoivat opinnot

Digimarkkinointia käytännössä

Ilmoittautuminen 22.1.2023 saakka. Opintojakso on kehitetty yhteistyössä Googlen kanssa. Kurssilla tutustutaan Googlen digitaalisen markkinoinnin työkaluihin ja perehdytään yrityksen verkkonäkyvyyteen, hakukonemainontaan ja –optimointiin, hakukoneanalytiikkaan, display-mainontaan, markkinointimahdollisuuksiin sosiaalisessa mediassa ja mobiilimarkkinointiin.

Kurssi: JSBY7110

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Digitaalisen osaamisen perusteet

Ilmoittautumisaika itsenäiseen työskentelyyn 19.8.2022–10.1.2023. Verkko-opetus 30.8.2022–26.5.2023. Opiskeluun liittyvien digitaalisten tietojen ja taitojen hallinta. Valittavissa vain itsenäisen työskentelyn suoritustapa. Tämä opintojakso on myös osa JYU:n Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylän vaatimuksia 2020-2022. Lisätietoja: https://www.jyu.fi/it/fi/hae-opiskelemaan/avoin-opiskelu-it-tiedekunnassa#autotoc-item-autotoc-1

Kurssi: ITKP1010

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Digital Photography and Video Production

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Do you want to know how to take stunning photographs? Are you interested in creating a great video? The course helps you to understand how to apply photo- and videography techniques, how to organize a photoshoot, and work in the set to produce high quality still photographs or videos.

Kurssi: HTGP0500-3004

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Basics for digital media -course needs to be passed before attending this course. If you have not passed the course, you need to provide sufficient evidence about the skills required in the course in question.

Digital Service Design / Digitaalinen palvelumuotoilu

Registration period 15.8.2022–24.10.2022. Lectures 25.10.2022–29.12.2022. This course focuses on digital service research, more specifically on innovation and design of digital services. The idea is to give you a broad understanding of the digital service innovation and design field as a whole with the aim of preparing you for doing research in the area of digital service innovation and design. This course assumes that you have completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies. Course taught in English.

Kurssi: TJTS5601

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Digital Service Innovations / Digitaaliset palveluinnovaatiot

Registration period 15.8.2022–20.3.2023. Lectures 21.3.2023–28.5.2023. The course focuses on digital service innovation. More specifically on service innovation, management and development for understanding the design of cyber-physical, cognitive, and smart services. This course assumes that you have already completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies.Digital Service Innovations course taught in English.

Kurssi: TJTS5603

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Digitalization of Services / Palvelujen digitalisaatio

Registration period 24.10.2022–16.1.2023. Lectures 17.1.2023–19.3.2023. After the course, students will have good knowledge and understanding of research in the area of digitalization of services. They can acquire knowledge and read critically relevant research articles in some of the leading academic journals and conference proceedings, and apply conceptual models and methods of service digitalization in practice. This course assumes that you have already completed your bachelor’s studies and you are currently doing your master’s or doctoral studies. Course taught in English.

Kurssi: TJTS5602

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Informaatioteknologian tiedekunta

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Draama ja kirjallisuus

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Draama- ja ilmaisuharjoitukset, draama- ja kirjallisuuskasvatuksen menetelmät, lastenkirjallisuuden tuntemus ja analyysi.

Kurssi: VAAM1340

Laajuus: 4 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Rajattu: Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ja JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

EduFutura työelämä ja yrittäjyys -moduuli

DreamUp -tapahtumantuotantokurssi

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Suunnitellaan ja toteutetaan DreamUp -yrittäjyystapahtuma. Ilmoittautuminen tälle EduFutura työelämä ja yrittäjyys –moduulin opintojaksolle muista EF-opintotarjottimen opinnoista poiketen kunkin oppilaitoksen omassa opintohallintojärjestelmässä (Gradian opiskelijat Wilmassa, Jamkin Pepissä ja JYU:n Sisussa). Opintojaksolla on eri koodi eri oppilaitoksissa.

Laajuus: 3 - 5 OP

Järjestäjä: EduFutura-oppilaitokset

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Dynamic Creativity Management

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course is ideal for participants that aim to work in professions and industries that require continuous innovation, renewal and adaptations. It will be delivered in a very inspiring, self-developing and enriching format.

Kurssi: YHGS1004-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduuli

Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojakso perehdyttää terveen elimistön fysiologiaan ja kuormitusfysiologian perusteisiin sekä fyysisen kunnon ja suorituskyvyn osatekijöihin ja niiden harjoittamiseen. Esitietoina vaaditaan lukion biologian opintojaksot.

Kurssi: LTKP1001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Liikuntatieteellinen tiedekunta

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, ammattikorkeakouluopiskelijalle

Yrittäjyys-moduuli

Entrepreneurship in Action

Registration period 8.8.2022–25.5.2023. Learning diary 1.9.2022–25.5.2023. On successful completion of the course, students will be able to analyze their participation in entrepreneurial endeavors / entrepreneurship related events with the help of academic literature on entrepreneurship. Requirements: the basics of entrepreneurship & the student is going to participate in, e.g., the following: the planning of a new business, the lauch of a new business, the daily operations of a new business or an entrepreneurship related event.

Kurssi: JSBA2010

Laajuus: 2 - 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle

Esports coaching

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. The students gain knowledge to understand eSport as a business and the personal point of view to coaching (coaching philosophy), and the meaning of physiology and psychology. The students gain skills to build teams and assign roles, knowledge to understand rules & requlations and the meaning of statisctics (analysis).

Kurssi: HTP20840

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Ethics and Law for International Managers

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. The course is designed to provide a basic understanding and appreciation for contract law through the global apparel industry and will provide students with an opportunity to consider the complexity of contracts in the lifecycle of clothing. Within the framework of traditional ethics, cultural considerations, Corporate Social Responsibility (CSR), UN Sustainability Development Goals, and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the course will explore a number of issues including sustainable sourcing, labor and employment concerns, globalization, and creating an overall sustainable supply chain through contracts.

Kurssi: YHGS1000-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Frontend-sovelluskehitys

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Frontend-sovelluskehityksen merkitys ohjelmistokehityksessä on kasvussa. Osaavista frontend-kehittäjistä on jatkuva pula työmarkkinoilla. Kiinnostaako sinua kehittää sitä ohjelmiston osaa jonka kanssa käyttäjä on suorassa vuorovaikutuksessa ja jonka toiminnasta riippuu sovelluksen käytettävyys ja käyttökokemus?

Kurssi: HTKA0120-3002

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Edeltävä osaaminen: HTML:n CSS:n ja Javascript-ohjelmoinnin osaaminen.

Game Art & Design

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. This course gives an overview on game industry and unique monetization models specifgic to game industry. Overview on visual design and concept art is provided, along with simple tools to quickly visualize game concepts and ideas.

Kurssi: HBIG1000-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Game Design

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Do you want to know what makes games tick? Are you interested in designing an appealing game? Game Design course helps you to understand why people play certain games, and how to design a game with goal-oriented and audience-aware approach. After completing this course, you will be prepared to work as a game designer in multi-talented game development team.

Kurssi: HTGP0170-3002

Laajuus: 8 - 8 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Collaboration Tools -course needs to be passed before attending this course. If you have not passed the course, you need to provide sufficient evidence about the skills required in the course in question.

Game Monetization and Analytics

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. Are you interested in how to make money with games? How to reach audiences and acquire users? The course provides a detailed look into monetization and business analytics in games.

Kurssi: HTGP0340-3002

Laajuus: 5 - 5 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Previous knowledge: Basic understanding of business operations, entrepreneurship and game industry is required.

Geometrinen tuotemäärittely (GPS) ja malliperustainen tuotemäärittely (MBD) (nonstop)

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Edeltävä osaaminen: Koneenpiirustuksen ja CAD:in perustiedot, Inventor perusteet ja jatko tai jonkin muun 3D-mallinnusohjelman hallinta. Opintojakson sisältö: Opiskelija hallitsee työstettävien kappaleiden mallintamisen ja pystyy tuottamaan niistä vaativia geometrisia tuotevaatimuksia sisältäviä piirustuksia, mitoittamaan kappaleet 2D-piirustuksina sekä suoraan 3D-malleihin malliperusteisen tuotemäärittelyn avulla. Opiskelija pystyy muokkaamaan 2D-piirustusten ja malliperusteisen tuotevaatimusten asetukset vastaamaan voimassaolevia standardeja.

Kurssi: TKKP0550CI

Laajuus: 2 OP

Järjestäjä: JAMK Teknologiayksikkö

Kenelle: lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Global Destination Branding

Tarkista kohderyhmä!

Enrolment has ended. More information about next enrolment will be announced later. The objectives of the course are as follows. The student a) understands the meaning of destination branding process especially in the tourism industry, b) understands and can apply the destination branding process tools and processes to develop tourism and hospitality services.

Kurssi: YHGS1002-3002

Laajuus: 3 OP

Järjestäjä: JAMK Liiketoimintayksikkö

Kenelle: ammattiin opiskelevalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Previous knowledge: 1st year business studies or similar competence.