Enemmän mahdollisuuksia yhdessä!

Oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston oppimisen ja tutkimuksen osaamiskeskittymä.

EduFutura-koulutusorganisaatiot muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja.

Uudistamme tavoitteellisesti ja tutkimusperusteisesti osaamista ja oppimista; sen sisältöjä, menetelmiä ja rakenteita kaikilla asteilla.

Kehitämme yhdessä tulevaisuuden oppimisratkaisuja ja luomme opiskelijoille monipuoliset mahdollisuudet joustaviin opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun. Olemme avanneet ristiinopiskelun opintotarjonnan  suomenkielisiselle opintotarjottimelle ja englanninkieliselle opintotarjottimelle.

EduFutura Jyväskylä on vetovoimainen toisen- ja korkea-asteen opiskelijoille. Oppijan yksilöllinen polku on eheä ja hyvinvointia tukeva, ja koulutuksemme varmistaa opiskelijoillemme kilpailukykyisen osaamisen. Opiskelijat saavat vahvat verkostot ja intohimon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Lue tarkemmin EduFuturasta kohdasta info.

EduFutura Jyväskylän kärkialat ovat

Kansainvälisesti merkittävät:

Kansallisesti merkittävät:

Jyväskylän ammattikorkeakoulu on vetovoimainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Yksiköitämme ovat ammatillinen opettajakorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, liiketoimintayksikkö sekä teknologiayksikkö. Toimipisteemme sijaitsevat eri puolilla Jyväskylää ja Saarijärven Tarvaalassa. JAMKissa on 8500 opiskelijaa ja henkilöstö 700.

Jyväskylän yliopistossa on kuusi tiedekuntaa: humanistis-yhteiskuntatieteellinen, informaatioteknologia, kasvatustieteet ja psykologia, matemaattis-luonnontieteellinen, kauppakorkeakoulu sekä useita erillislaitoksia. Opiskelijoita on 14 500 ja henkilöstöä 2500.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppilaitokset ovat Gradia-lukiot Jyväskylän lyseon lukio, Schildtin lukio, Jyväskylän aikuislukio sekä ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä. Gradia uudistaa oppimista ja työelämää luomalla kaikenikäisille opiskelijoille ja yritysasiakkaille mahdollisuuksia oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Gradiassa on opiskelijoita 23 000 ja henkilöstöä 1100.