Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta

Terveys, kuntoutus, liikunta ja hyvinvointi -kärkialan tehtävä ja tavoite on edistää EduFutura-oppilaitosten yhteistyötä terveyden, kuntoutuksen, hyvinvoinnin ja liikunnan aloilla osaamisen ja koulutuksen kehittämisessä sekä TKI-toiminnassa. Kärkiala tekee vahvaa yhteistyötä alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Kärkitiimin painopisteenä on liikunnan ja kuntoutuksen tärkeys osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koulutus- ja TKI-toiminnassa.​

TKHL-kärkitiimi koordinoi ja määrittelee EduFuturan strategiaan pohjautuen kärkialan painopisteet ja toimintasuunnitelman, jonka käytännön toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan operatiivisissa alatiimeissä. Kärkialan operatiiviset alatiimit ovat: Monialainen kuntoutus, Liikunta ja urheilu sekä Sote​.

Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta -kärkitiimi

Mirja Immonen, JAMK, puheenjohtaja
Pertti Malkki, JAMK
Ari Heinonen, JYU
Taija Juutinen, JYU
Sami Kalaja, EduFutura
Sanna Salo, Gradia
Mika Rantala, Gradia
Niina Helin, EduFutura

Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta -operatiiviset alatiimit

Monialainen kuntoutus

kehittää kuntoutusalan opintotarjontaa ja vahvistaa  tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä EduFutura-organisaatioiden kesken. Kuntoutusopintojen laajeneva tarjonta mahdollistaa opiskelijoille osaamisen monipuolisen kehittämisen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa yhteisten tutkimusteemojen ja organisaatioiden vahvuuksien tunnistaminen luovat pohjan TKI-toiminnan synergiselle edistämiselle.

Sanna Sihvonen, JAMK, puheenjohtaja
Arto Hautala, JYU
Arto Hietala, JYU
Sari Honkanen, JYU
Hannele Huusko, Gradia
Mirja Immonen, JAMK
Sari Jokinen, Gradia
Teppo Karapalo, JAMK
Kirsti Kokkola, Gradia
Mirjami Margaritis, JYU
Merja Rantakokko, JAMK
Tuulikki Sjögren, JYU
Pirjo Vuoskoski, JYU

Liikunta ja urheilu 

vahvistaa EduFutura-oppilaitosten roolia liikunnan ja urheilun osalta osana liikuntapääkaupunki Jyväskylää sekä lisätä liikunnan ja urheilun näkyvyyttä EduFutura-oppilaitoksissa ja Jyväskylässä. Tämän lisäksi ryhmän tavoitteina on edistää EduFutura-oppilaitosten välistä yhteistyötä ja vahvistaa synergiaetuja sekä järkevää resurssien käyttöä. 

Markus Rämä, Gradia, puheenjohtaja
Aila Ahonen, JAMK
Timo Jaakkola, JYU
Taija Juutinen, JYU
Sami Kalaja, EduFutura
Sanna Paasu-Hynynen, JAMK
Mika Rantala, Gradia 

Sote-tiimi

luodaan EduFutura-oppilaitosten sosiaali- ja terveysalan yhteistyön tulevaisuuskuva tavoitteineen ja kehittämiskohteineen. Strategiatyö selkeyttää yhteistyötä ja auttaa löytämään toimijoiden yhteiset tavoitteet sekä yhteistyön roolit niin uuden toiminnan luomisessa kuin olemassa olevan ylläpitämisessä.

EduFutura sote-strategia viestii maakunnallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti EduFuturan elinvoimaisuudesta ja tulevaisuusorientoitumisesta sekä tavoitteesta tehdä strategista kumppanuusyhteistyötä Keski-Suomen hyvinvointialueen tutkimus-, kehitys-, koulutus ja innovaatiotoimijoiden kanssa.

Yhteinen päämäärämme on sote- ja maakuntauudistuksen myötä vastata alueella alan työvoimatarpeisiin, kehittää jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia hyödyntäen yhteistä infraa, tutkimus, kehittämis- ja innovaatioalustoja sekä monialaista ja -tieteistä toimintaa.

Strategian valmisteluvaihe käynnistyi marraskuussa 2021, ja se jatkuu kesään 2022, jonka jälkeen tiimi lähtee toteuttamaan ja juurruttamaan strategiaa yhteistyössä kaikkien sote-alan toimijoiden kanssa.

Jaana Mäkelä, EduFutura/JAMK, puheenjohtaja
Päivi Fadjukoff, JYU
Krista Hanski, Gradia
Kirsti Kokkola, Gradia
Auli Laitinen, Gradia
Aila Pikkarainen, JAMK
Tytti Solankallio-Vahteri, JAMK
Mia Tammelin, JAMK
Heli Valokivi, JYU