Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta

Jyväskylässä on korkeatasoista liikunta- ja terveystieteellistä osaamista

Jyväskylä on Pohjois-Euroopan johtava liikuntaosaamisen keskittymä. Alan keskeisimmät suomalaiset tutkimusorganisaatiot ja akateemiset koulutusohjelmat löytyvät Jyväskylästä. Liikuntaan ja urheiluun liittyvät markkinat kasvavat nopeasti ja liikunta linkittyy yhä enemmän hyvinvointi- ja terveysteknologian ratkaisuihin.

Alueen erityinen vahvuus on tuottaa tutkimukseen perustuvia oppimisen, liikunnan ja hyvinvoinnin palveluja ja ratkaisuja. Jyväskylässä on kansainvälisesti korkealaatuista osaamista erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

  • liikuntabiologinen hermo-lihastoiminnan tutkimus
  • terveystieteet
  • liikunnan terveysvaikutukset ja ikääntyminen
  • terveyden edistäminen

Jyväskylässä on myös Suomen ainoa gerontologian tutkimusyksikkö sekä yliopistotasoinen liikunta-alan asiantuntijoiden koulutusyksikkö.

Jyväskylä on tunnetusti yksi Suomen parhaimmista liikuntakaupungeista. Harrastustoiminta on vilkasta ja lähiliikkumiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota.  Opiskelijoille tarjotaan erinomaiset mahdollisuudet  opiskella liikunnan, hyvinvoinnin, terveyden tai kuntoutuksen alaa, tai yhdistää tavoitteellinen urheilu jonkin muun alan opiskeluun. Myös korkeakoululiikunta tarjoaa opiskelijoille ja koulutusorganisaatioiden henkilökunnalle monipuolisia liikkumismahdollisuuksia.

Terveyden edistämistä ja älykkäitä ratkaisuja

Lähes kaikki suomalaiset merkittävää vientitoimintaa harjoittavat liikunta-alan yritykset ovat hyödyntäneet Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tai Jyväskylän ammattikorkeakoulun osaamista. Yliopiston kasvatustieteet, liikunta- ja terveystieteet, informaatioteknologia, humanistiset tieteet sekä aivotutkimus houkuttelevat jatkuvasti alan huippututkijoita Jyväskylään. Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU:n, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES:n sekä Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön toiminnot Jyväskylässä tuovat säännöllisesti alan huippuja kaupunkiin.

Jyväskylän vahvuus on liikunta- ja terveystieteiden erityisosaaminen, ihmisläheinen toimintatapa, uusien palveluratkaisujen sujuva käyttöönotto, julkisen ja yksityisen sektorin erilaiset yhteistyömallit ja niihin liittyvät teknologiat sekä edelläkävijyys koulutusviennin ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Liikuntatieteellisen tiedekunnan Viveca-yksikkö kehittää johtavien kansainvälisten yhteistyökumppaniensa kanssa uusia toimintamalleja ja työkaluja tutkimus- ja opiskelijalähtöisten ideoiden tuotteistamiseksi ja liiketoiminnan rakentamiseksi.

Jyväskylässä on vahva tutkimus- ja teknologiaosaaminen sekä hyvä toiminnallinen alusta

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikkö on arvostettu terveys- ja hyvinvointialan kouluttaja.
  • Jyväskylän yliopiston liikunta- ja hyvinvointiteknologian keskus Viveca, joka luo uusia toimintamalleja ja siirtää liikunta- ja terveystieteiden osaamista yrityksiin sekä julkiselle ja kolmannelle sektorille. Viveca sijaitsee Hippoksen liikuntakeskuksessa.
  • Hippos on kansainvälisen tason liikunnan, hyvinvoinnin ja urheilun keskittymä Jyväskylän kaupungin ytimen tuntumassa. Hippos luo huippupuitteet ja verkoston uusien innovaatioiden kehittämiseen.
  • Kukkula, täysin uudenlainen Keski-Suomen keskussairaala Nova, joka saadaan käyttöön vuonna 2020. Sairaalan lähtökohdaksi on nostettu asiakas. Asiakkaalle tarjotaan terveydenhuollon kokonaispalvelua, jossa ennaltaehkäisy ja hyvinvointi ovat merkittävässä roolissa. Toiminnassa korostuvat uudenlaiset hoitoketjut, sujuva tiedonsiirto ja eri ammattiryhmien ja organisaatioiden yhteistyöskentely. Asiakkaiden kotona asumista ja viihtymistä tuetaan aktiivisesti.
  • LIKES (Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö) ja KIHU (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus) ovat merkittäviä toimijoita alalla tutkimuksen, teknologian ja liiketoiminnan yhdistämisessä.

EduFutura Jyväskylän yhteistyö linkittyy erityisesti Hippoksen ja uuden keskussairaala-alueen, Kukkulan kehittämiseen.

Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta -kärkitiimi

Mirja Immonen, JAMK, puheenjohtaja
Pertti Malkki, JAMK
Ari Heinonen, JYU
Taija Juutinen, JYU
Sami Kalaja, EduFutura
Jukka Koivisto, Gradia
Mika Rantala, Gradia
Niina Helin, EduFutura

Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta -operatiiviset alatiimit

Monialainen kuntoutus

Sanna Sihvonen, JAMK, puheenjohtaja
Ari Heinonen, JYU
Sari Honkanen, JYU
Mirja Immonen, JAMK
Sari Jokinen, Gradia
Kirsti Kokkola, Gradia
Merja Rantakokko, JAMK
Tuulikki Sjögren, JYU
Pirjo Vuoskoski, JYU

Liikunta ja urheilu 

Markus Rämä, Gradia, puheenjohtaja
Aila Ahonen, JAMK
Timo Jaakkola, JYU
Taija Juutinen, JYU
Sami Kalaja, EduFutura
Sanna Paasu-Hynynen, JAMK
Mika Rantala, Gradia