Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous

Biotalous käyttää kestävästi uusiutuvia luonnonvaroja biopohjaisten tuotteiden, ravinnon, energian, ja palvelujen tuottamiseen.  Se yhdistää puunjalostusta, kemiaa, energiaa, rakentamista, teknologiaa sekä ravinto- ja hyvinvointiratkaisuja.

Biotaloudelle ominaista on ympäristöä säästävän puhtaan teknologian ja uusiutuvien biopohjaisten luonnonvarojen ja luonnon aineettomien palveluiden kestävä käyttö ja materiaalien tehokas kierrätys.

Tulevaisuuden ala biotalous tarvitsee asiantuntijoita

Suomessa halutaan luoda kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnyttää sekä kotimaahan että kansainvälisille markkinoille uutta liiketoimintaa, joka tuo hyvinvointia koko Suomelle.

Runsaiden uusiutuvien luonnonvarojensa, korkeatasoisen osaamisensa ja teollisten vahvuuksiensa ansiosta Suomella on erinomaiset edellytykset olla biotalouden edelläkävijä maailmassa. Niiden avulla voimme tarjota ratkaisuja väestön kasvun, luonnonvarojen ehtymisen, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin globaaleihin haasteisiin.

Erityisesti metsäsektorin merkitys Suomessa on ollut, ja tulee myös jatkossa olemaan suuri, sillä yli puolet Suomen nykyisestä biotaloudesta perustuu metsiin. Biotaloudessa perinteiset toimialojen väliset raja-aidat hälventyvät, jolloin syntyy uudenlaista toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous -kärkitiimi

Minna Lappalainen, JAMK, puheenjohtaja
Hannariina Honkonen, JAMK
Jonne Hytönen, JYU
Petteri Järvinen, Gradia
Sami Kantanen, JAMK
Jyrki Kataja, JAMK
Janne Kotiaho, JYU
Matti Kurki, JAMK
Hanna-Leena Pesonen, JYU
Marko Saaranen, Gradia
Sirpa Vauhkala, Gradia