Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous

EduFuturan Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous -kärkitiimin toiminta pohjautuu Polku 2.0 -hankkeseen, jossa ovat mukana kaikki EduFutura-koulutusorganisaatiot Gradia, Jamk ja JYU sekä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Poke.

POLKU 2.0 -hankkeen tavoite on bio- ja kiertotalouden jatkuvan oppimisen tarjonnan, laadun ja osuvuuden parantaminen Keski-Suomessa, pohjautuen uudenlaiseen tapaan tehdä ilmiö- ja oppijalähtöistä yhteistyötä eri oppilaitosten ja työllistäjien kesken. Alueen poikkeuksellisen monialainen osaaminen kestävyyteen liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä tuodaan hankkeessa osaksi bio- ja kiertotalouden jatkuvan oppimisen opintotarjontaa. Hanke auttaa vastamaan meneillään olevan bio- ja kiertotalouden rakennemuutokseen.

Polku 2.0 -tausta

Hanke on ajankohtainen, sillä rakennemuutos ja globaalit kestävyyshaasteet edellyttävät toimintatapojen muutosta. Kestävyyshaasteisiin sisältyvät esimerkiksi ilmaston lämpeneminen, resurssien ylikulutus ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen. Ekologisen kestävyyden kriisi on yksi globaaleista kehityskuluista, megatrendeistä, jotka koskettavat myös Keski-Suomea (lue lisää megatrendeistä Sitran selvityksestä). Rakennemuutos puolestaan tarkoittaa esimerkiksi digitalisaatiota ja sen vaikutuksia muun muassa paperin kysyntään, sekä tarvetta vähentää materiaalien kulutusta ja nostaa niiden jalostusarvoa.

Kestävyysosaamisen avulla voidaan kehittää toimintaa ja vastata haasteisiin. Kestävyysosaamista tarvitaan kaikilla aloilla. POLKU 2.0 -hanke yhdistää eri koulutuslaitosten osaamisen ja käsittelee kestävyyttä eri näkökulmista yhtä aikaa: opinnoissa huomioidaan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ja niiden yhteensovittaminen.

Hanke liittyy vahvasti myös Keski-Suomen strategiaan 2050 (lue lisää Keski-Suomen liiton sivuilta). Kestävyysosaamisesta Keski-Suomi saa uuden valtin maakunnan elivoimaisuuden kehittämiseksi ja ihmisten ja luonnon hyvinvoinnin tueksi.

Rahoitus ja aikataulu

Hankkeen päärahoittaja on Euroopan Unionin Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoittavana viranomaisena toimii Keski-Suomen ELY-keskus. Myös Jyväskylän, Jämsän, Äänekosken ja Saarijärven kunnat sekä UPM-Kymmene Oyj rahoittavat hanketta.

POLKU 2.0 -hanke alkoi elokuussa 2021 ja päättyy elokuussa 2023. Hanketyö etenee työelämän tarpeiden kartoittamisesta koulutusten suunnitteluun, sitten koulutusten järjestämiseen ja kehittämiseen palautteen perusteella. Lopuksi hankkeessa rakennetaan Polkukartta-kokonaisuus ja varmistetaan toiminnan jatkuvuus.

Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous -kärkitiimi

Minna Lappalainen, JAMK, puheenjohtaja
Polku 2.0 -hankkeen ohjausryhmä toimii myös EduFutura-kärkitiiminä