Koulutusvienti

Suomalaista koulua ja osaamista viedään eri puolille maailmaa. EduCluster Finland on asiantuntijaorganisaatio, joka luo oppimisen ja kehittymisen polkuja. EduCluster Finlandin oma koulu Qatarissa on esimerkki siitä, kuinka sopeuttaminen uuteen kieli- ja kulttuuriympäristöön on onnistunut erinomaisesti. Koulu toimii suomalaisten opettajien voimin, ja siellä noudatetaan suomalaista opetussuunnitelmaa ja pedagogiikkaa.

EduCluster Finland tarjoaa palveluja koulutuksen laadun ja arvioinnin alueella, sekä valmennusta kansainvälisenä asiantuntijana kehittymiseen. EduClusterin omistavat EduFutura-koulutusorganisaatiot Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Jyväskylän yliopisto.

EduCluster Finland toimii koulutuksen kehittämisen alueilla koulutusjärjestelmäreformeissa, koulutuksen ja opetuksen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä, ammatillisen kehittämisen ja opettajankoulutuksen kentällä sekä työllisyyden tukemisessa ammatillisen ja korkeakoulutuksen kautta. Lisäksi ECF tarjoaa lyhytkestoisia asiantuntijaprosesseja erilaisille ryhmille, jotka ovat kiinnostuneita esimerkiksi suomalaisesta koulutusjärjestelmästä. Maantieteelliset toiminnan painopisteet ovat GCC-maat, Aasia, Latinalainen Amerikka ja Suomi. Asiakkaille räätälöidyt ratkaisut on suunniteltu ja toteutettu yhteistyökumppaneiden ja suomalaisten asiantuntijoiden voimin.

EduCluster Finland – We share Finnish education experience and know-how through dynamic partnerships across the globe.

EduCluster logo