FAQ

Usein kysytyt kysymykset EduFutura-ristiinopiskelusta opiskelijalle

Opiskelen lukiossa. Mistä saan lisätietoa korkeakouluopinnoista?

Ristiinopiskelun tarjonnan näet EduFuturan nettisivujen opintotarjottimesta. Suodata sieltä opintojaksot, jotka sopivat lukiolaiselle ja näet, millaisia opintoja on tarjolla. Saat lisätietoa opolta. Varaa aika opolle ja teette ilmoittautumisen opintoihin yhdessä. Lukiosi EduFutura-koordinaattori (Lyseo Riikka Lahtonen, Schildt Lassi Hyyppä, Norssi Hanna Närhi) auttaa sinua opintojesi aikana. Järjestämme myös syksyllä ja keväällä EduFutura korkeakouluopintojen Road Show´n, jossa ristiinopiskelun mahdollisuuksia kerrotaan tietoiskuissa. Gradia-lukioiden 2. vuosikurssilaiset osallistuvat myös Korkeakouluviikolle, jossa suoritetaan yksi JAMKin tai JYU:n opintojakso.

Opiskelen ammatillisessa koulutuksessa. Mitä minulle on tarjolla EduFutura-ristiinopiskelussa?

Ammattiopiskelija voi suorittaa samoja korkeakouluopintoja kuin lukiolainen. Lisäksi Gradialla ammattiin opiskelevat voivat tehdä korkeakoulupolkuopintoja Jyväskylän ammattikorkeakouluun. Tämä on mahdollista seuraavilla Gradian aloilla: kone- ja tuotantotekniikka, liiketoiminta, logistiikka, matkailu, musiikki, rakennus, ravintola- ja catering, sosiaali- ja terveys, sähkö- ja automaatio, tieto- ja viestintätekniikka.
Kun olet suorittanut korkeakoulupolkuopinnot, voit hakea JAMKiin erillishaun kautta. Korkeakoulupolkuopintoihin kuuluu 10 op yhteisiä opintoja, 20 op alakohtaisia ammatillisia opintoja ja 10 op optio amk-tasoiseen harjoitteluun.

Olen kiinnostunut korkeakoulupolkuopinnoista JAMKiin. Mistä saan lisätietoa?

Saat lisätietoa Gradian EduFutura-koordinaattorilta ja HOKS-ohjaajaltasi. Saat yleistietoa ensimmäisellä vuosikurssilla. Jos päätät lähteä opiskelemaan korkeakoulupolkuopintoja, niin opiskelu alkaa yleensä toisen vuosikurssin alussa.

Miksi ilmoittautumisessa pitää käyttää oppilaitoksen sähköpostia? Ilmoittauduin henkilökohtaisella sähköpostilla, miten korjaan tämän?

Ristiinopiskelu on maksutonta EduFutura-oppilaitosten opiskelijoille ja jotta voimme todentaa maksuttomuuden, käytä opiskelijasähköpostiasi. Jos ilmoittauduit väärällä sähköpostilla, ota yhteys JAMKilla avoinamk@jamk.fi ja Jyväskylän yliopistossa help.jyu.fi -kautta.

Miten voin ehdottaa uusia opintojaksoja, joita ei vielä ole ristiinopiskelussa?

EduFuturan nettisivuilla www.edufutura.fi/opintotarjotin on lomake, jolla voit ehdottaa sinua kiinnostavaa opintojaksoa.

Onko ristiinopiskelua englannin kielellä? Do I find any courses available in English?

Joitakin opintojaksoja on englannin kielellä. Opintotarjottimelta voit hakea englanninkieliset opintojaksot. There a few courses in English. You find them in the EduFutura online course catalogue.

Usein kysytyt kysymykset EduFutura-ristiinopiskelusta henkilöstölle

Mihin EduFutura-ristiinopiskelu perustuu?

Ensimmäinen EduFutura-koulutusorganisaatioiden yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. EduFutura opetusyhteistyön verkostosopimus hyväksyttiin EduFutura-johtoryhmässä 8.6.2020. Tässä yhteistyösopimuksessa EduFutura-oppilaitokset sopivat ristiinopiskelun kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä. Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelmayhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä.
Verkostosopimuksessa ristiinopiskelulla EduFutura-oppilaitoksissa tarkoitetaan sitä, että yhdessä EduFutura-oppilaitoksessa opiskelevalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös toisessa EduFutura-oppilaitoksessa.

Kuka ja missä päätetään, mitä opintojaksoja ja milloin on tarjolla ristiinopiskeluun?

Tämä ratkaistaan oppilaitostasolla, ja koska kyseessä on EduFutura-yhteistyö, voivat toimijat sopia näistä keskenään koordinoiden normaalin opetusohjelman/toimintasuunnitelman puitteissa.

Miten ristiinopiskelun opintojaksot tulevat verkkosivuille?

Tiedot EduFutura-ristiinopiskelusta siirretään keskitetysti EduFuturan toimesta. Opintojaksojen tiedot ajetaan oppilaitosten järjestelmistä (SISU ja PEPPI) sekä osin muokataan käsin Excel-taulukossa.
Oppilaitosten järjestelmistä tulee automaattisesti opintojakson nimi, koodi, min ja max laajuus, toteuttajatiedot, mahdollinen lyhyt, 160 merkin kuvaus, mahdollisen temaattisen moduulin nimi, lisätieto-URL). Tiedostoon lisätään vielä ”käsin” tieto alasta, johon opintojakso kuuluu (esim. terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta / kauppa, hallinto, liiketalous ja yrittäjyys) ja kenelle opintojakso sopii (lukiolaiselle, ammattiin opiskelevalla, ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalla). Tämä tiedosto viedään EduFuturan opintotarjottimelle, jossa tiedoista muodostuu nk. opintokortteja.

EduFuturan opintotarjottimella on virheellistä tietoa, keneen otan yhteyttä?

Ristiinopiskelun opintotarjottimen päivittämisestä vastavat koulutussuunnittelija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, 040 801 0835, outi.h.ruusuvirta@jyu.fi) sekä JAMKin tietojen osalta ristiinopiskelun koordinaattori Katja Räsänen 040 145 4863, katja.rasanen@jamk.fi.

Minkä oppilaitoksen järjestelmään opiskelija ilmoittautuu?

Pääsääntöisesti ilmoittaudutaan kohdeoppilaitoksen opintojärjestelmään, jonne opiskelija myös ohjataan EduFuturan opintotarjottimelta. Poikkeuksena on EduFutura-yrittäjyysopinnot (DreamUp, Luo oma kesäduunisi, Unelmat+Inspiraatio, Vuosi yrittäjänä korkea-aste), jossa ilmoittaudutaan omaan oppilaitokseen. Jyväskylän yritystehtaan järjestämiin valmennuksiin ilmoittaudutaan Yritystehtaan nettisivujen lomakkeella. Yritystehdas toimittaa ilmoittautumistiedot oppilaitoksille.

Miksi opiskelijan pitää käyttää ilmoittautumisessa oppilaitoksensa sähköpostia? Ilmoittauduin henkilökohtaisella sähköpostilla, miten korjaan tämän?

Ristiinopiskelu on maksutonta EduFutura-oppilaitosten opiskelijoille ja jotta voimme todentaa maksuttomuuden, käytä opiskelijasähköpostiasi. Jos ilmoittauduit väärällä sähköpostilla, ota yhteys JAMKilla avoinamk@jamk.fi ja Jyväskylän yliopistossa help.jyu.fi -kautta.

Mitä on ennakoiva hyväksiluku?

EduFuturan yhteisellä osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella linjataan ne periaatteet, joilla tuetaan EduFutura-oppilaitosten opiskelijoiden ristiinopiskelua ja varmistetaan, että EduFutura-oppilaitoksessa hankittua osaamista ei tarvitse opiskella uudelleen toisessa EduFuturan oppilaitoksessa.
Opiskelijaa ei vaadita suorittamaan sellaisia opintoja, joita vastaava osaaminen hänellä on jo olemassa. Opiskelija osoittaa osaamisensa oppilaitoksen määrittelemällä tavalla. Osaaminen todennetaan vastaamaan hänen tutkintoonsa sisältyviä osaamistavoitteita.

Miten arvosanojen antaminen hoidetaan, jos opiskelijat eivät ole oman oppilaitoksen opiskelijoita? Miten huomioidaan, että käytössä on erilaiset arviointiperiaatteet, tutkintosäännöt yms?

Arvosanat annetaan EduFutura-ristiinopiskelijoille kohdeoppilaitoksen järjestelmissä, josta ne siirtyvät Puro/Koski-palveluiden kautta opiskelijan kotioppilaitokseen. Opiskelijan on annettava kotikorkeakoululleen oikeus kirjata suoritustiedot opintorekisteriin. Tutkintosääntöjen osalta EduFutura-ristiinopiskelussa seurataan kohdeoppilaitoksen tutkintosääntöä (esim. uusimissäännöt yms.).

Miten EduFutura-ristiinopiskelua markkinoidaan?

Markkinointia suunnitellaan ja tehdään yhdessä oppilaitosten kanssa ja kutsutaan mukaan myös opiskelijajärjestöt. Oppilaitos voi tuottaa omaa aineistoa sekä hyödyntää EduFuturan markkinointiaineistoa, jotka löytyvät löytyvät www.edufutura.fi/viestintamateriaalit. Lisäaineistoa saa EduFuturan viestinnästä tiina.riuttanen@gradia.fi, puh. 040 341 5853. Voitte myös pyytää EduFuturan työntekijöitä esittelemään EduFuturaa tapahtumiin, tilaisuuksiin yms.