Henkilöstölle FAQ

Mihin EduFutura-ristiinopiskelu perustuu? 
   Ensimmäinen EduFutura-koulutusorganisaatioiden yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016. EduFutura opetusyhteistyön verkostosopimus hyväksyttiin EduFutura-johtoryhmässä 8.6.2020. Tässä yhteistyösopimuksessa EduFutura-oppilaitokset sopivat ristiinopiskelun kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä. Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelma-yhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä. Verkostosopimuksessa ristiinopiskelulla EduFutura-oppilaitoksissa tarkoitetaan sitä, että yhdessä EduFutura-oppilaitoksessa opiskelevalla opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja myös toisessa EduFutura-oppilaitoksessa.

Mitä malleja on ristiinopiskeluun järjestämiseen?
   EduFuturassa on kolme ristiinopiskelun mallia: Perinteinen” ristiinopiskelu, yhteistuotanto ja vaihtoehto.

EduFuturan ristiinopiskelun kolme toteutustapaa

Kuka ja missä päätetään, mitä opintojaksoja ja milloin on tarjolla ristiinopiskeluun?
   Tämä ratkaistaan oppilaitostasolla, ja koska kyseessä on EduFutura-yhteistyö, voivat toimijat sopia näistä keskenään koordinoiden normaalin opetusohjelman/toimintasuunnitelman puitteissa.

Miten ristiinopiskelun opintojaksot tulevat verkkosivuille? 
   Tiedot EduFutura-ristiinopiskelusta kerätään oppilaitosten järjestelmistä (SISU, PEPPI, Gradialla erillinen lomake) ja viedään  opintotarjottimelle EduFuturan toimesta.  

EduFuturan opintotarjottimella on virheellistä tietoa, keneen otan yhteyttä?
JAMK: ristiinopiskelun koordinaattori Katja Räsänen, 040 145 4863, katja.rasanen@jamk.fi
JYU avoin yliopisto: EduFuturan koulutussuunnittelija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, 040 801 0835, out.h.ruusuvirta@jyu.fi 
JYU: suunnittelija Sanna Vierimaa, 050 439 2260, edufutura@jyu.fi
Gradia: projektipäällikkö, EduFutura-koordinaattori Mira Ruth-Viitanen, 040 341 5832, mira.ruth-viitanen@gradia.fi tai EduFuturan viestintä Tiina Riuttanen, 040 341 5853, tiina.riuttanen@gradia.fi  

Minkä oppilaitoksen järjestelmään opiskelija ilmoittautuu?
   Pääsääntöisesti ilmoittaudutaan kohdeoppilaitoksen opintojärjestelmään, jonne opiskelija myös ohjataan EduFuturan opintotarjottimelta. Poikkeuksena on EduFutura-yrittäjyysopinnot (DreamUp, Luo oma kesäduunisi, Unelmat+Inspiraatio, Vuosi yrittäjänä korkea-aste), jossa ilmoittaudutaan omaan oppilaitokseen. Jyväskylän yritystehtaan järjestämiin valmennuksiin ilmoittaudutaan Yritystehtaan nettisivujen lomakkeella. Yritystehdas toimittaa ilmoittautumistiedot oppilaitoksille.

Miksi opiskelijan pitää käyttää ilmoittautumisessa oppilaitoksensa sähköpostia? Ilmoittauduin henkilökohtaisella sähköpostilla, miten korjaan tämän?
   Ristiinopiskelu on maksutonta EduFutura-oppilaitosten opiskelijoille ja jotta voimme todentaa maksuttomuuden, käytä opiskelijasähköpostiasi. Jos ilmoittauduit väärällä sähköpostilla, ota yhteys JAMKilla avoinamk@jamk.fi ja Jyväskylän yliopistossa help.jyu.fi -kautta.

Opiskelijalla on erityisen tuen tarve. Miten tämä on järjestetty EduFuturassa?
  Jos opiskelijalla on omassa EduFutura-oppilaitoksessa todettu erityisen tuen tarve, mikä edellyttää henkilökohtaisia opintojärjestelyjä, niin EduFutura-ristiinopiskelussa riittää, että opiskelija näyttää omasta oppilaitoksesta saamansa asiakirjan (lausunnon, päätöksen tai suosituksen) sen EduFutura-oppilaitoksen opettajalle, jonka opetukseen hän osallistuu. Tämän asiakirjan perusteella opiskelija saa tarvitsemansa järjestelyt yksilöllisiksi tukitoimiksi.

Mitä on ennakoiva hyväksiluku?  
   EduFuturan yhteisellä osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella linjataan ne periaatteet, joilla tuetaan EduFutura-oppilaitosten opiskelijoiden ristiinopiskelua ja varmistetaan, että EduFutura-oppilaitoksessa hankittua osaamista ei tarvitse opiskella uudelleen toisessa EduFuturan oppilaitoksessa. Opiskelijaa ei vaadita suorittamaan sellaisia opintoja, joita vastaava osaaminen hänellä on jo olemassa. Opiskelija osoittaa osaamisensa oppilaitoksen määrittelemällä tavalla. Osaaminen todennetaan vastaamaan hänen tutkintoonsa sisältyviä osaamistavoitteita.

Miten arvosanojen antaminen hoidetaan, jos opiskelijat eivät ole oman oppilaitoksen opiskelijoita? Miten huomioidaan, että käytössä on erilaiset arviointiperiaatteet, tutkintosäännöt yms?
   Arvosanat annetaan EduFutura-ristiinopiskelijoille kohdeoppilaitoksen järjestelmissä, josta ne siirtyvät Puro/Koski-palveluiden kautta opiskelijan kotioppilaitokseen. Opiskelijan on annettava kotikorkeakoululleen oikeus kirjata suoritustiedot opintorekisteriin. Tutkintosääntöjen osalta EduFutura-ristiinopiskelussa seurataan kohdeoppilaitoksen tutkintosääntöä (esim. uusimissäännöt yms.).

Puro-palvelu

  • Korkeakouluopiskelijat voivat tarkistaa ja jakaa omia suoritustietojaan esimerkiksi ristiinopiskelussa oman kotioppilaitoksen opintohallinnon toimijoille (hyväksilukeminen)
  • Tiedot haetaan korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta (VIRTA).
  • Suoritustiedot päivittyvät tietovarantoon vähintään kerran kuukaudessa.
  • Palveluun on HAKA-kirjautuminen.
  • Linkki Puro-palveluun: https://puro.joopas.fi/puro

Koski-palvelu  

  • Kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti.
  • Palvelu sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.
  • Henkilö voi itse jakaa suoritustietojaan esimerkiksi ristiinopiskelussa oman kotioppilaitoksen opintohallinnon toimijoille (hyväksilukeminen)
  • Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla
  • Linkki Koski-palveluun: https://koski.opintopolku.fi/koski/

Miten EduFutura-ristiinopiskelua markkinoidaan?  
   Markkinointia suunnitellaan ja tehdään yhdessä oppilaitosten kanssa ja  mukaan kutsutaan myös opiskelijajärjestöt. Oppilaitos voi tuottaa omaa aineistoa sekä hyödyntää EduFuturan markkinointiaineistoa, jotka löytyvät löytyvät www.edufutura.fi/viestintamateriaalit. Videoita löydät EduFuturan YouTube-kanavalta. Lisäaineistoa saa EduFuturan viestinnästä tiina.riuttanen@gradia.fi, puh. 040 341 5853. Voitte myös pyytää EduFuturan työntekijöitä esittelemään EduFuturaa tapahtumiin, tilaisuuksiin yms.