Sopimukselliset asiat

Harjoittelu voi olla palkallista tai palkatonta. Jos kyseessä on palkallinen harjoittelu, on mahdollista, että harjoittelusta tehdään erillinen työ- ja harjoittelusopimus.

Oppilaitoksilla on harjoittelusta valmiit sopimuspohjat. Sopimuksessa on tärkeää määritellä harjoittelun kesto, työaika, korvausasiat sekä vastuut, velvollisuudet ja edut. Jos kyseessä on harjoittelusopimus, myös oppilaitoksen yhteyshenkilö nimetään sopimuksessa.

Osapuolilla voi olla erilainen käsitys harjoittelun palkallisuudesta. Asia kannattaa selvittää ja keskustella etukäteen, jotta selvitään ilman ristiriitoja ja pettymyksiä. Tarvittaessa oppilaitokset avustavat tässä asiassa.

Harjoittelun vastikkeellisuus:

  • Opiskelija saa useimmiten harjoittelusta opintopisteitä, kunhan harjoittelulle määritellyt tavoitteet toteutuvat.
  • Työnantaja voi halutessaan maksaa harjoittelusta palkkaa.
  • Mahdollinen palkka ja sen taso on neuvotteluasia. Mikäli työnantaja maksaa harjoittelusta, on palkkatasoon olemassa taulukoita mm. ammattijärjestöillä ja myös osalla oppilaitoksista.
  • Työnantaja voi kohdentaa harjoittelijalle henkilöstöetuja (esim. ruokailu, liikunta- tai kulttuuriedut).

 

Henkilöstöetujen ja/tai palkkauksen edut:
Harjoittelija kokee olevansa osa työpaikan tiimiä.
Tyytyväinen harjoittelija markkinoi työantajaa positiivisesti.