Onnistunut harjoittelu

Onnistunut harjoittelu alkaa molempien osapuolten tarpeiden kohtaamisesta – opiskelijalla on jotain resurssia (esim. aikaa, taitoja, näkemystä ja intoa), jota työnantaja tarvitsee.

Ennen harjoittelun alkamista työpaikalla valmistaudutaan harjoittelijan tuloon. Mieti ja järjestä ainakin:

  • Työtä varten tarvittavat välineet
  • Kulkuoikeudet työtiloihin ja pääsy sähköisiin järjestelmiin
  • Kerro työyhteisölle tulevasta harjoittelijasta
  • Harjoittelijan perehdytys: Kuka ja miten, resurssin aikataulutus ja sisältösuunnittelu.

Tarjoamalla harjoittelumahdollisuuden työnantaja osallistuu tulevaisuuden ammattilaisten kasvattamiseen ja kantaa yhteiskuntavastuuta. Samalla työantajamielikuva ja parhaimmillaan koko alan imago muokkautuu positiiviseksi.


Aina harjoittelu ei suju, kuten on ajateltu.  Harjoittelijan kanssa kannattaa käydä normaaleja työelämäkeskusteluja. 
Työantajan kannattaa olla matalalla kynnyksellä yhteydessä oppilaitoksen yhteyshenkilöön.