Harjoittelun tarve ja tavoitteet

Opiskelijan kannalta työharjoittelu voi olla, oppilaitoksesta ja koulutusohjelmasta riippuen, kiinteä osa opintoja tai täysin vapaaehtoista. Harjoittelu on opiskelijalle mainio väylä oppia työelämätaitoja, tutustua aitoon työn tekemiseen ja kehittää omia taitoja sekä luoda verkostoja. Riippuen harjoittelun luonteesta opiskelijalla voi olla hyvinkin tarkat tavoitteet harjoittelun sisällöstä tai se voi olla hyvin väljästi muokattavissa.

Työnantajan on hyvä kirjata ylös harjoittelun tavoitteet vastaten ainakin kysymyksiin:

  • Mihin harjoittelijan työpanosta kaivataan?
  • Millaista tekemistä harjoittelijalle on ajateltu?
  • Millaisia tietoja ja taitoja harjoittelijalla tulisi olla?
  • Mikä on työnantajan kannalta hyvä ajankohta harjoittelulle?

Ennen harjoittelusopimuksen tekemistä työnantajan, harjoittelijan ja joissain tapauksissa oppilaitoksen edustajan, on hyvä käydä asiat läpi yhdessä kasvotusten. Näin vältytään turhilta väärinkäsityksiltä harjoittelun suhteen.