Harjoittelun räätälöinti

Harjoittelu on usein tietty ajanjakso normaalilla työajalla. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla, jos työnantajan tarpeet tai toiminta edellyttää muuta.

Harjoittelu voidaan räätälöidä monella tapaa, kuten:

  • Osa-aikainen harjoittelu pidemmälle ajalle
  • Osin osa-aikainen ja osin päätoiminen harjoittelu jaksotettuna
  • Pidemmälle aikavälille jaksottuva harjoittelu
  • Useammalle työnantajalle tehtävä harjoittelu.

Mitä jos:

  • Vaihtoehto olisi ottaa useampi harjoittelija samaan aikaan tai
  • Työllistäisit harjoittelijoita limittäin?

Näin keventäisi perehdytystaakkaa, kun:

  • Perehdytät useamman harjoittelijan samalla kertaa
  • Edellinen harjoittelija voisi perehdyttää osittain seuraavan, jolloin selviäisi myös se, mitä kukakin on oppinut harjoittelussa.