Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen EduFutura-ristiinopiskelussa

Sivuja täydennetään kevään 2020 aikana. Opintotarjonta pyritään saamaan verkkosivuille huhtikuussa 2020.