Uutisia EduFuturan johtoryhmän kokouksesta 7.4.2020

Puheenjohtajan nuija, jossa EduFutura logolla metallilaatta.

Uutisia EduFuturan johtoryhmän kokouksesta 7.4.2020

EduFutura Jyväskylän johtoryhmä kokoontui 7.4.2020. Kokouksessa käsiteltiin laajasti myös koronapandemian aiheuttamia muutoksia, kuten etäopiskeluun siirtymistä sekä opiskelijavalintoja.

Strategian päätavoitteet hyväksyttiin, kehittämisohjelmien työstämistä jatketaan kärkitiimeissä

EduFuturan johtoryhmä vahvisti EduFuturan strategian mission, vision ja päätavoitteet. Strategisilla päätavoitteilla on kehittämisohjelmat ja toimenpiteet, joiden työstämistä jatketaan työpajoissa kärkitiimien ja valmistelijoiden kanssa. Tulokset tuodaan johtoryhmälle käsiteltäväksi viimeistään syksyn 2020 alkuun mennessä.

EduFutura Jyväskylä missio: Sharing the Knowledge

EduFutura Jyväskylä visio: EduFutura luo merkityksellistä osaamista ja kilpailukykyä

EduFutura Jyväskylän päätavoitteet: Opiskelijalupaus, Yhteiskunnallinen lupaus ja Vastuullisen resurssoinnin lupaus

EduFutura Jyväskylän kärkialat ovat

Kansainvälisesti merkittävät:

  • Oppimisen uudistaminen,
  • Terveys, kuntoutus, hyvinvointi ja liikunta,
  • Koulutusvienti sekä
  • ICT ja sovellettu kyberturvallisuus.

Kansallisesti merkittävät:

  • Suomalainen musiikkikampus,
  • Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen edistäminen sekä
  • Resurssiviisas ja vastuullinen biotalous.

EduFutura Jyväskylä strategia 2020-2024 (pdf)

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjaukset vahvistettiin

Johtoryhmä vahvisti, että EduFutura-oppilaitosten yhteiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjaukset otetaan käyttöön 1.8.2020. Linjauksista julkaistaan erillinen uutinen.

Koulutuskoordinaattori kärkialoille

EduFuturan kärkialojen tueksi ja verkostojen rakentajaksi rekrytoidaan sisäisellä haulla asiantuntija koulutuskoordinaattorin nimikkeellä ajalle 17.8.2020 – 31.12.2021. Määräaikaisuus perustuu EduFuturan yhteisten toimien jatkoarviointiin vuodesta 2021 eteenpäin. Valittava asiantuntija rekrytoituu siihen oppilaitokseen, mihin hänen työsuhteensa on solmittu ennen EduFutura-rekrytointia. Asiantuntijaa voidaan käyttää koordinaatiotehtävissä tuntiperusteisesti tarpeen mukaan jo aikavälillä 1.5.-14.8.2020.

EduFutura-oppilaitokset mukaan Yrityskylään

Oppilaitokset lähtevät yhdessä EduFuturana mukaan Yrityskylän yhdeksäsluokkalaisille suunnattuun malliin. Sopimukset tehdään organisaatiokohtaisesti. Kuudesluokkalaisia koskevasta konseptista tehdään erilliset päätökset oppilaitoskohtaisesti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp