EduFutura johdolla strategiapäivä

Jussi Halttunen ja Vesa Saarikoski

EduFutura johdolla strategiapäivä

EduFuturan johtoryhmä kokoontui 4.2.2020 strategiapäivään Laajavuoreen. Iltapäivällä joukkoon liittyi Jyväskylän kaupungin edustajia, ja keskustelua laajennettiin yhteiseen vaikuttamistyöhön.

EduFutura-strategiatyön pohjana on oppilaitosten solmima yhteistyösopimus maaliskuulta 2016. Lisäksi strategian taustalla on oppilaitosten omat strategiat ja niiden yhteiset vahvuusalueet.

EduFutura-johtoryhmän puheenjohtaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulun rehtori Jussi Halttunen pohjusti: ”Tämä vuosi on EduFuturalle läpimurto ristiinopiskelussa. Meillä on hyvä tahtotila viedä asioita eteenpäin ja verkostomme tukee toisiaan.”

Workshopeissa työstettiin

  • Yhteistyön strateginen päämäärä
  • Strateginen lupaus opiskelijoille
  • Strateginen lupaus alueelle/yhteiskunnalle

sekä sitä miten organisaatiot, resurssointi ja rakenteet mahdollistavat nämä tavoitteet.

Workshopin ideoiden työstäminen jatkuu ja strategia viedään EduFutura-johtoryhmän kokoukseen 7.4.2020.

Mitä EduFutura on opiskelijalle, henkilöstölle ja alueelle/yhteiskunnalle?

 EduFuturan strategista päämäärää hahmoteltiin: EduFutura Jyväskylä on vetovoimainen toisen ja korkea-asteen opiskelijoille. Oppijan yksilöllinen polku on eheä ja hyvinvointia tukeva. Koulutuksemme varmistaa opiskelijoillemme kilpailukykyisen osaamisen. Opiskelijat saavat vahvat verkostot ja intohimon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Oppilaitokset muodostavat kansallisesti ja kansainvälisesti vaikuttavia tutkimus-, kehittämis- ja yhteistyöverkostoja. Uudistamme tavoitteellisesti ja tutkimusperusteisesti osaamista ja oppimista; sen sisältöjä, menetelmiä ja rakenteita kaikilla asteilla. 

Opiskelijalle EduFutura luo yksilölliset opintopolut ja mahdollisuuden ristiinopiskelun EduFutura-oppilaitosten välillä (orientoivat opinnot, korkeakoulupolku, ristiinopiskelu JAMKin, JYU:n ja Gradian välillä). EduFuturan yhteinen opintotarjonta kootaan www.edufutura.fi -sivulle, ja opintoihin ilmoittaudutaan oppilaitoksen järjestelmissä. Opiskelijat toivovat myös vastuullisia kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutunutta toimintaa.

Henkilöstölle EduFutura avaa uusia ovia laajentaa osaamistaan. EduFutura-koulutusorganisaatioiden välille rakennetaan EduFutura-rekrytointimalli, jolla tuetaan henkilöstövaihtoa. Jo aiemmin on järjestetty henkilöstöpilotteja ja opettajasta valmentajaksi -valmennus, joihin on osallistunut kymmeniä asiantuntijoita.

Yhteiskunnalle EduFutura tulee näkymään entistä vahvemmin. EduFutura vahvistaa alueen kilpailukykyä ja yritysten osaamista. Ristiinopiskelu parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja EduFuturan oppilaitoksissa luodaan ennakoiden vetovoimaisia, jatkuvan oppimisen tuotteita. EduFutura ottaa osaa yhteisiin projekteihin kaupungin kehitysalustoilla. EduFuturan kautta voidaan tehostaa kansainvälisten opiskelijoiden harjoittelua ja rekrytointia.

EduFutura-johtoryhmän strategiapäivä 4.2.2020 pähkinänkuoressa

  • Työstettiin EduFuturan strategiaa 2020-2024 workshopeissa: yhteistyön strateginen päämäärä, strateginen lupaus opiskelijoille, strateginen lupaus alueelle/yhteiskunnalle sekä sitä miten organisaatiot, resurssointi ja rakenteet mahdollistavat nämä tavoitteet.
  • Strategian valmistelua jatkavat Hannu Ikonen, Jarkko Pirkkalainen ja Anu Tokila. Strategiatyötä esitellään henkilöstölle EduFutura-brunssilla 13.2., käsitellään Student Forumissa ja hyväksytään EF-johtoryhmässä 7.4.2020.
  • Strategian lisäksi käsiteltiin ja keskusteltiin Jyväskylän kaupungin edustajien (toimialajohtaja Eino Leisimo, talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä, viestintäjohtaja Helinä Mäenpää) kanssa yhteisestä vaikuttamistyöstä ja vaikuttamissuunnitelmasta.
  • EduFutura-johtoryhmän puheenjohtajuus siirtyi Gradialta JAMKille vuodeksi 2020. Vesa Saarikoski luovutti Jussi Halttuselle Gradialla valmistetun puheenjohtajan nuijan. Alusta on koivua, vasara katajaa ja nuijanpää omenapuuta varmistamaan hedelmällisiä päätöksiä.
  • Student Forumin edustajana on tänä vuonna JAMKOn hallituksen puheenjohtaja Antti Paunonen (varajäsen JYY:n puheenjohtaja Ira Vainikainen).

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp