• Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opintojakson jälkeen osaat käyttää ja soveltaa musiikkikasvatuksen työtapoja (laulu, soitto, liike, tanssi, kuuntelu sekä taideaineiden integraatio) ja -menetelmiä suunnitellessasi ja toteuttaessasi elämyksellistä musiikkitoimintaa odottavien äitien sekä pienten lasten ja vanhempien ryhmissä. Kiintiö: 4 paikkaa yliopiston varhaiskasvatuksen opiskelijoille (VAKA-ristiinopiskelu), 2 paikkaa muille yliopiston opiskelijoille (EduFutura).

Kurssi: KP00BA90

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus

Ilmoittautuminen 03.08.2021 - 31.08.2021. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja – menetelmät, leikki – ja esiopetusikäisen lapsen yleinen/ musiikillinen kehitys ja tavoitteellinen musiikkikasvatus, lapsen osallisuus, lapsilähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n varhaiskasvatuksen opiskelijat sekä JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Kurssi: EDFM1052

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Monitieteinen musiikintutkimus

Ilmoittautumisaika 1.8.–16.9.2021. Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Kurssi: MUPP2001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taide tapahtumana

Ilmoittautumisaika syksyn toteutukseen 1.5.–26.8.2021 ja itsenäisen työskentelyn toteutukseen 1.5.2021–31.7.2022. Taide toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä; taiteen harrastaminen aktiivisena ja vastavuoroisena prosessina; taide maailman ja itsen hahmottamisen ja tutkimisen välineenä; kontekstit, keskustelut, harrastuneisuus jne. taiteen koettuihin arvoihin ja merkityksiin vaikuttavina tekijöinä.

Kurssi: TAIA1107

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taidekasvatuksen monialainen opintojakso

Ilmoittautumisaika 16.8.–30.9.2021. Taidekasvatuksen oppimiskokonaisuus oppimisen ohjaamiseen ja reflektointiin. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat, JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat ja myöhemmin tarkemmin määriteltävät Gradian ammatilliset opiskelijat.

Kurssi: OPIV5200

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taito- ja taideaineiden integrointi

JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat hakevat tälle opintojaksolle täyttämällä lomakkeen https://link.webropolsurveys.com/S/54A4914B599E4346 23.8.2021 mennessä. Kuvataiteen, musiikin, liikunnan, draaman ja kirjallisuuden merkitys, integrointi ja soveltaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ja JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Kurssi: VAAM1450

Laajuus: 4 - 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Varhaisiän tanssikasvatus

Opintojaksolle voi hakea 19.11.2021 saakka. Lukuvuonna 2021-22 opintojakso on tarjolla Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, Opettajankoulutuslaitoksen sekä Kasvatustieteiden laitoksen varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Lisätietoja JAMKin ja Gradian opiskelijoiden mahdollisuudesta osallistua opintojaksolle lv. 2022-23 tulossa myöhemmin. Opinnoissa keskitytään pohtimaan tanssin merkitystä varhaisikäisen lapsen kehityksessä. Opiskelija saa ko. opinnoista avaimia lasten tanssitunnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Kurssi: EDFM1053

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle