Uusi lukukausi alkaa - EduFuturan opintotarjotin päivitetty 11.8.2022.

  • Opintojaksot

    Tyhjennä valinnat
  • Moduulit ja kokonaisuudet

  • Järjestä

  • Näytä

Puuttuuko EduFutura-opintotarjottimelta sinua kiinnostava opintojakso?

Ehdota lisäystä

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Varhaisiän musiikkikasvatuksen työtavat ja – menetelmät, leikki – ja esiopetusikäisen lapsen yleinen/ musiikillinen kehitys ja tavoitteellinen musiikkikasvatus, lapsen osallisuus, lapsilähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus. Opintojaksolle voivat hakea JYU:n varhaiskasvatuksen opiskelijat sekä JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Kurssi: EDFM1052

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: JAMK Musiikki

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Monitieteinen musiikintutkimus

Ilmoittautumisaika 8.8.2022–28.8.2022. Luento-opetus 29.8.2022–16.12.2022. Opintojaksolla tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Kurssi: MUPP2001

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taide tapahtumana

Ilmoittautumisaika 8.8.2022–9.1.2023 luento-opetukseen. Luento-opetus, julkinen taide 16.1.2023–24.4.2023. Voit suorittaa opintojakson myös itsenäisesti joko esseen tai oppimisprojektin muodossa. Ilmoittautumisaika itsenäiseen työskentelyyn 1.8.2022–31.7.2023. Taide toimintana, tapahtumana ja käytäntöinä; taiteen harrastaminen aktiivisena ja vastavuoroisena prosessina; taide maailman ja itsen hahmottamisen ja tutkimisen välineenä; kontekstit, keskustelut, harrastuneisuus jne. taiteen koettuihin arvoihin ja merkityksiin vaikuttavina tekijöinä.

Kurssi: TAIA1107

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taidekasvatuksen monialainen opintojakso

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 15.8.2022–19.12.2022. Pienryhmäopetus 9.1.2023–30.5.2023. Taidekasvatuksen oppimiskokonaisuus oppimisen ohjaamiseen ja reflektointiin.

Kurssi: OPIV5200

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat, JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat ja myöhemmin tarkemmin määriteltävät Gradian ammatilliset opiskelijat.

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Taito- ja taideaineiden integrointi

Tarkista kohderyhmä!

Ilmoittautumisaika 15.8.2022–2.9.2022. Pienryhmäopetus, syksy 2022 6.9.2022–14.10.2022. Registration period for international students 20.8.2022–13.9.2022. Small group teaching, International students, autumn 2022 15.9.2022–14.10.2022. Kuvataiteen, musiikin, liikunnan, draaman ja kirjallisuuden merkitys, integrointi ja soveltaminen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Kurssi: VAAM1450

Laajuus: 4 - 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: ammattikorkeakouluopiskelijalle, yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Opintojaksolle voivat hakea JYU:n Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, OKL:n ja varhaiskasvatuksen opiskelijat ja JAMKin musiikkipedagogiopiskelijat.

Taidekasvatus lapsuus ja hyvinvointi -moduuli

Varhaisiän tanssikasvatus

Tarkista kohderyhmä!

Tälle opintojaksolle ilmoittautuminen on päättynyt. Lisätietoja seuraavasta ilmoittautumismahdollisuudesta tulossa myöhemmin. Opinnoissa keskitytään pohtimaan tanssin merkitystä varhaisikäisen lapsen kehityksessä. Opiskelija saa ko. opinnoista avaimia lasten tanssitunnin suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojakso toteutaan Gradian, JAMK:n ja JYUn kanssa. Yhteyshenkilöt: Anniina Rinne (Gradia) ja Leena Pantsu (JAMK).

Kurssi: EDFM1053

Laajuus: 5 OP

Järjestäjä: Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos

Kenelle: yliopisto-opiskelijalle

Rajattu: Lukuvuonna 2021-22 opintojakso on tarjolla Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen, Opettajankoulutuslaitoksen sekä Kasvatustieteiden laitoksen varhaiskasvatuksen opiskelijoille. Lisätietoja JAMKin ja Gradian opiskelijoiden mahdollisuudesta osallistua opintojaksolle lv. 2022-23 tulossa myöhemmin.