Jatkuva oppiminen

Jatkuvalla oppimisella tarkoitetaan osaamisen kehittämistä ja uudistamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Uudelleenkoulutusta ja täydennyskoulutusta tarvitaan, koska työelämä uudistuu ja teknologia kehittyy. Ammatit muuttuvat korkeampaa osaamista edellyttäviksi, ja muutosvauhti on niin nopea, että pelkästään nuorten ikäluokkien koulutuksella ei kyetä vastaamaan uuden osaamisen tarpeeseen. Työtä ja työpaikkaa tulee käyttää entistä enemmän oppimispaikkana – työuramme on samalla myös oppimisuramme.

Jatkuva oppiminen helpottaa osaavan työvoiman saatavuutta ja kasvattaa työn tuottavuutta. Osaamisen kehittämisen tuottama hyöty näkyy työpaikoilla parempana kilpailukykynä, joka kansallisella tasolla helpottaa julkiseen talouteen kohdistuvia paineita mm. alenevina työttömyysturva- ja muina etuusmenoina. Yksilötasolla parempi osaaminen lisää työhyvinvointia, avaa uusia työllistymismahdollisuuksia ja mahdollisuuksia uralla etenemiseen sekä ehkäisee virtaa työttömyyteen ja työvoiman ulkopuolelle.

EduFutura Jyväskylässä rakennamme tulevaisuuden työelämää ja kehitämme koulutustarjontaamme niin, että se innostaa yrityksiä ja yksilöitä innovatiiviseesti osaamisen uudistamiseen.

Ennakoimme sidosryhmäyhteistyössä tulevaisuuden osaamistarpeita ja mukautamme tarjontaamme sen mukaisesti.

Opiskelijat saavat vahvat verkostot ja intohimon jatkuvaan osaamisen kehittämiseen.

Jatkuvan oppimisen tiimi

Kaija Haapasaari, puheenjohtaja, Gradia
Hannu Ikonen, JAMK
Antero Kivelä, JAMK
Maarit Korva, JAMK
Antti Laitinen, JYU
Anu Ojala, JYU
Merja Salminen, Gradia
Anu Tokila, Gradia
Niina Helin, EduFutura

Jatkuvan oppimisen tiimin tavoitteena on rakentaa jatkuvan oppimisen osaamistarpeiden yhteinen ennakointimalli. 

Toimivan ennakointimallin ja palvelumuotoilun avulla rakennetaan yhteistä tarjontaa tunnistettujen tarpeiden ja työelämän pilottien pohjalta.

Jatkuvan oppimisen palveluketju rakentaa Keski-Suomeen uutta asiakaslähtöistä toimintakonseptia

Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju -hanke (UJOPK) sujuvoittaa jatkuvaa oppimista sekä parantaa työllistymistä Keski-Suomessa. Hankkeella tuetaan työllisyyden kuntakokeilua, pilotoidaan uusia yhteistyörakenteita, helpotetaan työelämän osaajapulaa ja vastataan alueelliseen kohtaanto-ongelmaan.

Hanke selvittää työvoimapulasta kärsivien toimialojen osaamistarpeita ja vastaa niihin eri oppilaitosten koulutustarjonnalla. Samalla hanke kehittää alueen  koulutustarjontaa. Hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilua ja luodaan sujuvia osaamispolkuja eri koulutustarjoajien välille.

OsaajaKS – jatkuvan oppimisen palveluketju

Rakennamme uutta jatkuvan oppimisen palveluketjua Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin. Lue tarkemmin: OsaajaKS 

Mukana olevat oppilaitokset

  1. Jyväskylän yliopisto (hankkeen hallinnointi)
  2. Alkio-opisto
  3. Humanistinen ammattikorkeakoulu
  4. Jyvälän kansalaisopisto
  5. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  6. Jyväskylän kansalaisopisto
  7. Jyväskylän kesäyliopisto
  8. Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
  9. Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKE

 

Keski-Suomessa on poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet muodostaa jatkuvan oppimisen osaamiskeskittymä ja palveluketju.

Koulutusorganisaatiot ovat kokeneita ja sektoreillaan menestyksekkäitä. Sujuvaa, rajat ylittävää yhteistyötä on tehty jo pitkään.

Hankkeen avulla eritasoisesta yhteistyöstä edetään kohti systemaattista yhteistyökokonaisuutta.