Yhteishaku – EduFutura avaa uusia mahdollisuuksia

Yhteishaku – EduFutura avaa uusia mahdollisuuksia

Lukion ja ammatillisen koulutuksen (2. asteen) yhteishaku on päättynyt. Korkeakoulujen yhteishaku avautuu 18.3. ja loppuu 1.4.2020. EduFutura Jyväskylä avaa uusia mahdollisuuksia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian, Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Jyväskylän yliopiston ja Normaalikoulun lukion opiskelijoille. Koulutusorganisaatioiden yhteistyöllä opiskelijoille tulee mahdollisuus ristiinopiskella eri oppilaitosten välillä. EduFutura-opintoihin pääsee tutustumaan EduFuturan uusilla verkkosivuilla huhtikuussa.

Gradian opiskelijat voivat suorittaa korkea-asteen opintoja

Kaikki Gradian opiskelijat voivat suorittaa korkea-asteen opintoja jo ammatillisessa koulutuksessa ja lukiossa.

Lukiolaisille ja ammatillisille opiskelijoille on tarjolla korkeakoulujen orientoivia opintoja JAMKissa ja yliopistossa. Orientoivat opinnot antavat mahdollisuuden vahvistaa akateemisia opiskeluvalmiuksia ja tutustua korkeakouluopiskeluun ja eri aloihin. Opiskelija saa varmuutta jatko-opintovalintoihinsa. Nämä 1-3 opintopisteen korkeakouluopinnot hyväksiluetaan myös 2. asteen tutkintoon. EduFutura-opintoja voivat suorittaa myös Norssin lukion opiskelijat.

Gradian ammattiopiskelija voi aloittaa amk-opinnot jo osana 2. asteen ammatillista tutkintoa. Ne tukevat ja syventävät ammattiopintoja, antavat varmuutta tulevaisuuden urasuunnitteluun ja avaavat uusia reittejä jatko-opiskeluun korkea-asteella. Korkeakoulupolkuopintoja on jo pilotoitu tekniikan alalla, ja syksyllä 2020 Gradian ammattiopiskelijoille avautuu ainakin Insinööripolku, Sote-polku ja Matkailu ja ravitsemusalan korkeakoulupolku.

Korkeakoulujen välille ristiinopiskelua

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijat pääsevät ristiinopiskelemaan oppilaitosten välillä syksystä 2020 lähtien, kun EduFutura-korkeakoulujen uudet opintosuunnitelmat otetaan käyttöön.

Ristiinopiskelua on ollut oppilaitosten välillä jo aiemminkin. Suomalaisella musiikkikampuksella EduFutura on avannut mahdollisuuksia esimerkiksi yliopisto-opiskelijalle laajentaa osaamistaan JAMKin tai Gradian opinnoissa.

Yhteinen opintotarjonta EduFuturan uusille nettisivuille

EduFutura Jyväskylän yhteinen opintotarjonta tulee näkyviin EduFuturan uusille verkkosivuille huhtikuun aikana. Sivuille tulee myös hakuohjeet. Opintoihin kannattaa tutustua jo kevään ja kesän aikana. Varsinainen haku on syksyllä 2020. Opiskelija ilmoittautuu opintoihin oman oppilaitoksensa ohjeistuksella ja järjestelmissä.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp