Yhteiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjaukset EduFutura-oppilaitoksissa

EduFuturan logo sininen

Yhteiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjaukset EduFutura-oppilaitoksissa

EduFutura Jyväskylän oppilaitosten yhteiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet otettiin käyttöön elokuun alussa. Linjauksia täydentää tarpeen mukaan päivitettävä liitetaulukko, josta löytyy tarkempaa tietoa eri EF-oppilaitosten OSTU-prosessissa käytettävistä käsitteistä. Liitetaulukko on nyt julkaistu EF-oppilaitosten henkilökunnan ja opiskelijoiden käyttöön.

EduFuturan yhteisellä osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella linjataan ne periaatteet, joilla tuetaan EduFutura-oppilaitosten opiskelijoiden ristiinopiskelua ja varmistetaan, että EduFutura-oppilaitoksessa hankittua osaamista ei tarvitse opiskella uudelleen toisessa EduFuturan oppilaitoksessa.

Opiskelijaa ei vaadita suorittamaan sellaisia opintoja, joita vastaava osaaminen hänellä on jo olemassa. Opiskelija osoittaa osaamisensa oppilaitoksen määrittelemällä tavalla. Osaaminen todennetaan vastaamaan hänen tutkintoonsa sisältyviä osaamistavoitteita.

Ennakoiva hyväksiluku osana opetussuunnitelmaa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu osaamisperusteisiin opetussuunnitelmiin, ja niiden yhteydessä kuvattuihin osaamisiin. Ennakoiva hyväksilukeminen on osa opetussuunnitelmatyötä. Oppilaitokset sopivat ennakkoon opintojen tarjonnan ja keskinäiset hyväksilukemiset. Kun ennakoiva hyväksiluku on osa opetussuunnitelmaa, opiskelijan ei tarvitse sopia näistä erikseen oppilaitosten kanssa.

Korkeakoulujen välillä hyväksiluku voi olla korvaamista tai sisällyttämistä riippuen opintojen sisällöstä ja tasosta. Opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia (NQF 6- tai 7-tasot).

Toisen asteen opintoja ei voi liittää korvaamalla tai sisällyttämällä ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintoihin. Mikäli toisen asteen opinnoissa syntyy korkeakoulutasoista osaamista, hyväksiluku voidaan arvioida kunkin korkeakoulun määrittelemällä tavalla.

Hyväksilukemisen hakeminen muussa tapauksessa

Mikäli opintojen hyväksilukemisesta ei ole ennakoivasti päätetty osana opetussuunnitelmaa, opiskelija hakee osaamisen tunnustamista kotioppilaitoksen hyväksilukumenettelyjen mukaisesti, hyvissä ajoin ennen tunnustamista koskevan opintojakson tai -kokonaisuuden alkamista. Menettely on aina osa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), kehittämissuunnitelman (HEKS) tai osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) rakentamista.

Kun opintojakso on suoritettu, opintosuoritus kirjataan ilman erillistä hyväksilukemisen hakemista.

Tunnustamista koskevat päätökset perustellaan ja dokumentoidaan kotioppilaitoksen ohjeiden mukaisesti. Päätöksen oikaisumenettelyt ovat oppilaitoskohtaisia.

Yhteisten linjausten lisäksi kullakin EduFutura-oppilaitoksella on omat tarkentavat ohjeet ja käsitteet, joiden tulee olla yhdenmukaiset tässä linjattujen yhteisesti sovittujen periaatteiden kanssa.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen linjaukset ja liite käytettävistä käsitteistä EduFuturan verkkosivuilla: https://edufutura.fi/opiskelijalle/osaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen-edufutura-ristiinopiskelussa/

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
Share on whatsapp
WhatsApp