Valokuvausta ja videoita korkeakouluopiskelijoille!

Krista Rantanen ja Roosa Tuovinen kamerat kädessä.

Valokuvausta ja videoita korkeakouluopiskelijoille!

EduFutura-ristiinopiskelun uusin avaus on tarjota korkeakouluopiskelijoille Gradian ammatillisia opintoja. Tätä on pilotoitu media-alalla. Valokuvausta ja videoiden tekoa – keskeisiä taitoja, joita tarvitaan työelämässä ja omissa korkeakouluopinnoissa.

Gradian media-alan luokassa on innostunut tunnelma. Joukko Jyväskylän yliopiston opiskelijoita on ilmoittautunut Mediamateriaalin tekeminen -opintojaksolle. Perjantai-iltapäivän ohjelmassa on valokuvausta.
    Opinnoissa opitaan esimerkiksi kameratekniikkaa, videoiden kuvausta sekä videoiden editointia. Teoria otetaan toki haltuun, mutta sen lisäksi on paljon käytännön tehtäviä yksin ja ryhmässä, harjoitustöitä kotona – ja sokerina pohjalla asiakastyönä videon kuvaus ja editointi, joka samalla toimi näyttönä.

Käytäntöä akateemisen opiskelun vastapainoksi

”Pääsemme oikeasti tekemään konkreettisia asioita ja näkemään lopputuloksen. Hyvää vastapainoa akateemiselle opiskelulle. Koronan vuoksi olimme pitkään etäopinnoissa, joten kontaktiopetus tuntuu entistä hienommalta”, iloitsevat ruotsin kieltä opiskeleva Roosa Tuovinen ja kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelman opiskelija Krista Rantanen.
   Roosalla on taustaa valokuvauksen harrastajana. Kristalla ei ole syvempää kokemusta valokuvauksesta tai videon kuvaamisesta.
   ”Osalla meistä oli perustaitoja ja osalla ei. Se ei ole haitannut, sillä kaikki ovat päässeet hyvin mukaan opetukseen. Täällä on hyvä ilmapiiri, ja kaikkea voi kysyä. Välineet saatiin koululta. Kotitehtävät ovat olleet mielenkiintoisia, olemme esimerkiksi kuvanneet arkeamme ja yhdessä ryhmässä katsoneet ja arvioineet kuvia.”
   Koska media-alan opinnot ovat lähiopetusta, on aikatauluissa jouduttu hieman säätämään. Roosa ja Krista sanovat, että joustavuutta on löytynyt puolin ja toisin. Omat korkeakouluopinnot eivät ole missään tapauksessa este osallistua lähiopetukseen Gradian Viitaniemen kampuksella.

Sisällöntuotantoa tarvitaan työssä ja opiskelussa

Yksi kimmoke osallistumiselle oli se, että laadukasta sisällöntuotantoa tarvitaan yhä useammin, niin korkeakouluopinnoissa kuin työelämässä.
   ”Akateemisessa tutkimuksessa hyödynnetään visuaalisuutta entistä enemmän, joten opiskelusta on hyötyä omissa opinnoissa”, pohtii Krista.
   Sisällöntuottaminen some-kanaviin on yhä arkisempaa työssä kuin työssä. Siksi eri kanavien ja tekniikoiden tuntemus antaa varmuutta myös työelämään. Video- ja valokuvauksessa pitää ottaa huomioon valot, äänet, sommittelu ja muita yksityiskohtia, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi ennen kuin alaa on opiskellut.

Krista Rantanen ja Roosa Tuovinen.
Korkeakouluopiskelijoiden oli helppo osallistua Mediamateriaalin tekeminen -opintoihin, koska laitteet saatiin Gradialta. Krista ja Roosa ovat tyytyväisiä käytännönläheiseen opetukseen.

Virkistävää ja palkitsevaa myös opettajalle

Media-ala on ollut keskeinen pilottikohde, kun korkeakouluopiskelijat ovat hyödyntäneet Gradian ammatillisten opintojen tarjontaa. Mediamateriaalin tekeminen -opintojakso oli avoin kaikille Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston opiskelijoille.
   Yliopiston Historian ja etnologian laitoksen kanssa opiskelijoille on räätälöity valokuvauksen ja videokuvauksen opintoja, joita yliopisto ei itse pysty järjestämään.

Motivoituneita ja innostuneita korkeakouluopiskelijoita

Gradian opettajat Mikko Niemelä ja Esko Varesvuo kehuvat korkeakouluopiskelijoiden motivaatiota.
  ”Opiskelijat ovat innostuneita, oppivat hurjaa vauhtia ja heillä on ollut selkeä tarve näille tiedoille. Opettajalle tällainen kurssi on virkistävä ja palkitseva”, he kertovat.
   Mediamateriaalin tekeminen -tutkinnon osa on 15 osaamispisteen laajuinen. Opintoihin kuuluu ammattiosaamisen näyttö, joka tehtiin asiakastyönä tuottamalla yritysvideo. Toisen asteen opinnot hyväksiluetaan korkeakouluopintoihin.

Joustavia opintopolkuja EduFutura-yhteistyöllä 

Korkeakouluopiskelijoiden mahdollisuus Gradian tarjoamiin opintoihin on kehitetty EduFutura-yhteistyönä. Opiskelijoille tehdyn kyselyn mukaan opiskelijat haluavat entistä enemmän opiskella taitoja, joita tarvitaan työelämässä.

Milla Vesanen ja Esko Varesvuo.
Kirjallisuutta opiskeleva Milla Vesanen on saanut käytännön hyötyä Mediamateriaalin teko -opinnoista. Gradian opettaja Esko Varesvuo kertoo, että korkeakouluopiskelijat ovat motivoituneita ja innostuneita.

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän ammattikorkeakoulunJyväskylän yliopiston ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen osaamiskeskittymä ja yhteistyömalli. EF-ristiinopiskelulla laajennetaan ja syvennetään osaamista hyödyntämällä toisen EF-oppilaitoksen opintoja. EduFuturan ristiinopiskelun opintotarjottimella on yli 200 opintojaksoa. EduFutura-opinnot ovat maksuttomia.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp