Uutinen EduFutura johtoryhmän kokouksesta 8.6.2020: Verkostosopimus allekirjoitettiin

Puheenjohtajan nuija, jossa metallinen EduFutura laatta.

Uutinen EduFutura johtoryhmän kokouksesta 8.6.2020: Verkostosopimus allekirjoitettiin

EduFutura-johtoryhmä kokoontui 8.6.2020. Kokouksessa todettiin, että EduFutura koulutusyhteistyön verkostosopimus on valmis allekirjoitettavaksi. Kärkialoista katsauksen piti Oppimisen uudistamisen kärkitiimi ja katsauksen aikana johtoryhmä tutustui myös EduFutura-ristiinopiskelun opintotarjottimeen.

Verkostosopimus vahvistaa ristiinopiskelua

Koulutusyhteistyön verkostosopimuksessa EduFutura-oppilaitokset sopivat ristiinopiskelun kehittämisestä ja verkostoyhteistyöstä. Oppilaitosten ei tarvitse tehdä muita keskinäisiä sopimuksia. Jo aiemmin on hyväksytty EduFuturan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen linjaukset.

Ristiinopiskelun mahdollistaminen on keskeinen osa EduFutura-oppilaitosten yhteistä opetussuunnitelmatyötä. Koulutusorganisaatiot sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen opetussuunnitelmayhteistyöhön perustuvia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun oppilaitosten välillä.

EduFutura-oppilaitosten opiskelijat voivat maksutta hakeutua opintosuunnitelmiensa mukaan opintoihin ja suorittaa sopimusosapuolten tarjoamia opintoja. Hakeutuminen tapahtuu opetusta järjestävän osapuolen määrittelemällä tavalla. Hakeutuminen kuvataan EduFutura-opintotarjottimen yhteydessä. Opiskelijalle rekisteröidään rajattu opiskeluoikeus oppilaitoksen järjestelmään.

EduFuturan yhteinen ristiinopiskelun opintotarjonta kootaan EduFuturan verkkosivuille opintotarjottimeksi. Kukin sopimusosapuoli organisoi opintotarjontansa ja vastaa sen toteutuksesta ja laadusta.

Taloudelliset vaikutukset arvioidaan yhteistoiminnallisesti kolmen vuoden välein, ja niitä seurataan systemaattisesti vuosittain.

Oppimisen uudistamisen kärkitiimillä tehokas kevät

EduFuturan koulutussuunnittelija Outi Ruusuvirta-Uuksulainen piti Oppimisen uudistamisen kärkitiimin katsauksen. Opetussuunnitelmayhteistyön ja opintosuunnitelmien hyväksymisten jälkeen on avattu EduFuturan verkkosivuille ristiinopiskelun opintotarjotin (www.edufutura.fi/opintotarjotin).

Opintotarjotin on portaali, josta opiskelija näkee ristiinopiskelun tarjonnan. Lisäksi EduFuturan verkkosivuilla on ohjeistus ristiinopiskelun prosesseihin. Opintotarjottimella on noin tällä hetkellä noin 150 opintojaksoa.

Johtoryhmä totesi, että Oppimisen uudistamisen kärkitiimi on toiminut erittäin tehokkaasti ja jäsentänyt opetussuunnitelmayhteistyötä, yhteistä opintotarjontaa, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteita sekä verkostoyhteistyötä kiitettävästi.

Jatkoevästyksenä kannustetaan tehostamaan opetusyhteistyön toiminnan seurantaa, opintohalliinnon toimivuuden seurantaa ja ohjauksen kehittämistä. Opiskelijat ovat antaneet myönteistä palautetta opintotarjonnan rakentumisesta. Johtoryhmä kannusti keräämään opiskelijapalautetta opintotarjonnan täydentämisessä.

EduFutura-johtoryhmän syksyn kokoukset ovat: 18.8.2020, 22.9.2020, 6.11.2020 sekä 11.12.2020.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp