Työpeda-hankkeen loppuseminaari: työelämäpedagogiikka korkeakouluopetuksessa

Työpeda-hankkeen loppuseminaari: työelämäpedagogiikka korkeakouluopetuksessa

Miten opiskelijoiden työelämätaitoja voidaan kehittää kampuksella tapahtuvassa opetuksessa? Miten työkokemusta voidaan opinnollistaa? Minkälaisia käytäntöjä on kehitetty työelämässä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen? Millaisia välineitä on tarjolla opiskelijoiden uraohjaukseen? Miten opettajien työelämäpedagogista osaamista voidaan tukea? Miten työelämänäkökulmaa voisi vahvistaa opetussuunnitelmissa? Voisiko tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kytkeä koulutukseen?

Työpeda-hankkeen loppuseminaari
Torstaina 3.12.2020 klo 9.00–13.30
Tapahtuma järjestetään verkossa, ilmoittaudu 1.12. mennessä.
Lue lisää ja ilmoittaudu Työpeda-hankkeen loppuseminaariin

Työpeda-hankkeessa (2018–2020) on etsitty vastauksia näihin kysymyksiin. Hankkeen loppuseminaarissa ja sen yhteydessä julkaistavassa Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -kirjassa kuvataan tutkimusperustaiseen kehittämistyöhön pohjautuvia työelämäpedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja. Seminaarissa kuullaan lisäksi niin korkeakoulutuksen asiantuntijoiden, työelämän kuin opiskelijoiden edustajien näkemyksiä työelämäpedagogiikan kehittämisestä. Seminaari on tarjoaa virikkeitä koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön eri näkökulmista, ja se on avoin kaikille korkeakoulutuksen kehittämistoiminnasta kiinnostuneille.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp