EduFutura-ristiinopiskelun lukuvuosi 2020-2021: yli 2000 ilmoittautumista ja yli 3000 opintopistettä

Infograafi lukuvuosi 2020-2021 ilmoittautumis- ja opintosuoritustilastoista.

EduFutura-ristiinopiskelun lukuvuosi 2020-2021: yli 2000 ilmoittautumista ja yli 3000 opintopistettä

Laajamittaista EduFutura-ristiinopiskelua on takana yksi lukuvuosi. Lukuvuodelle 2020-2021 opintohin ilmoittautui 2066 opiskelijaa. Opinnoista kertyi yhteensä 3830 opinto-/osaamispistettä. EduFutura-ristiinopiskelun tilastoja sekä henkilöstö- ja opiskelijakyselyn tuloksia esiteltiin webinaarissa 12.10.2021.

Suurin volyymi ristiinopiskelussa on toiselta asteelta korkeakouluun, 1656 ilmoittautumista. Luvussa korostuvat Gradia-lukioiden Inno- ja Korkeakouluviikko sekä ammatillisten opiskelijoiden Korkeakoulupolkuopinnot.

Korkeakoulujen väliseen ristiinopiskeluun tehtiin 221 ilmoittautumista. Uusimpaan ristiinopiskelumahdollisuuteen, korkeakouluista JAMKista ja JYU:sta Gradiaan ilmoittautui 31 opiskelijaa.

Suosituimmat alat olivat

 • Yrittäjyys, liiketoiminta & kauppatiede
 • Liikunta & urheilu
 • ICT
 • Sosiaali- ja terveysala
 • Kasvatustiede & psykologia

EduFutura-ristiinopiskelun opintotarjottimella oli tarjolla 186 opintojaksoa lukuvuonna 2020-2021. Tällä hetkellä tarjonta on noussut yli 200:n.

Opintopisteitä kertyi yhteensä 3255, joista eniten JAMKiin (2265 opintopistettä). Gradiaan tehtiin 575 osaamispistettä.

Ilmoittautumis- ja opintopisteluvut sisältävät yhteistuotannot, joista kertyi 158 ilmoittautumista, 510 opintopistettä ja 375 osaamispistettä. Yhteistuotantoja on yrittäjyysopinnoissa ja osassa hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduulia.

Opintotarjonta on kiinnostavaa ja monipuolista

EduFutura teki viime keväänä palautekyselyt EduFutura-opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille, opintoja tehneille opiskelijoille sekä EF-koulutusorganisaatioiden henkilöstölle.

Ristiinopiskelun opintotarjontaa pidetään kiinnostavana ja monipuolisena. Opiskelijat kokevat EduFutura-ristiinopiskelun hienona mahdollisuutena ja EduFuturaa voisi suositella ystäville.

Kehittämisehdotuksia tuli mm. opintotarjottimen käyttöön, opintojen sisältöihin ja EF-opinnoista tiedottamiseen.

 • Opintojaksojen vaatimustaso selkeämmin esiin
 • Ilmoittautumisaika ja opintojaksosisältö heti näkyviin selkeästi
 • Yhdessä ja ryhmänä tekemistä, ei yksin etänä tehden
 • Enemmän EF-markkinointia opiskelijoille, tietoisuuden kasvattamista eri mahdollisuuksista

EduFutura-yhteistyöstä on hyötyä

EduFutura-henkilöstön kyselyyn saatiin 132 vastausta. Yli 70 prosenttia henkilöstöstä arvioi, että EduFutura-yhteistyöstä on hyötyä opiskelijoille ja oppilaitokselle. Yli puolet arvioi, että EduFutura rikastuttaa myös omaa työtä.

 • Yhteistyö kehittää myös osaa osaamista
 • Vakiinnutetaan hyvin alkaneet toimintamallit opiskelijoiden ristiinopiskelumahdollisuuksiin

EduFuturan haasteita ovat mm. opintotietojärjestelmät, haku- ja ilmoittautumisprosessit, ohjeistuksen puute, koordinaation riittämättömyys sekä yleisesti tiedotus EF-toiminnasta.

EduFutura-tehtävät oli otettu huomioon työsuunnittelussa tai -tehtävissä 42 prosentilla vastanneista. Onko sinulla riittävästi aikaa EF-tehtävien suorittamiseen; 46 prosenttia vastasi kyllä ja 54 prosenttia vastasi ei.

Ensimmäinen vuosi EduFutura-ristiinopiskelua webinaarin 12.10.2021 esitykset (pdf)

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian osaamiskeskittymä ja yhteistyömalli, joka mahdollistaa ristiinopiskelun EF-oppilaitosten välillä.

***

Tarkemmat raportit EduFutura-ristiinopiskelun tilastoista ja henkilöstö- & opiskelijakyselyistä julkaistaan EF-oppilaitosten introissa. Webinaarin tallenne tulee katsottavaksi introihin sekä kärki & -alatiimien TEAMS-kanaville.

Opiskelija- ja henkilöstökyselyjä on analysoitu lokakuun EduFutura-blogissa, jonka on kirjoittanut EduFuturan Maria Hämäläinen.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp