EduFutura-palkinnot 2022

Miika Tanner ja Helmi Ainali_kukva Veera Kaivola

EduFutura-palkinnot 2022

EduFutura Jyväskylä kiittää EF-opiskelijoita, EF-oppilaitosten henkilöstöä ja sidosryhmiä kuluneesta vuodesta. EduFutura-palkinnoilla haluamme nostaa esiin EduFutura-kehittämisen kohokohtia ja saavutuksia vuodelta 2022.

Palkittavat ovat osoittaneet erityistä sitoutumista ja motivaatiota EduFutura-yhteistyön kehittämiseen ja työtunteja ja voimia säästelemättä ovat uurastaneet yhteisen päämäärän puolesta. Palkinnot jaettiin EduFuturan vuosijuhlassa 1.12.2022 Jyväskylän yliopiston Ruusupuistossa.

Vuoden 2022 EduFutura-ristiinopiskelijat:

Ainali Helmi, Hämäläinen Roosa, Pelkonen Sini, Sihvonen Veera, Tanner Miika, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ammatillinen koulutus
Opiskelijat ovat olleet aktiivisia ja suorittaneet korkeakoulupolkuopinnot toisen asteen tutkinnon aikana. He ovat osoittaneet sitkeyttä, sitoutumista ja erityistä ajanhallintaa sekä kykyä suunnitella omaa tulevaisuuttaan niin, että saivat opinnot hienosti valmiiksi ja pääsivät Jamkiin opiskelemaan 2. asteen väylähaun kautta.

Eemil Kauppinen, Gradia-lukiot
Tunnollinen ja sinnikäs Eemil on tavoitteellinen opiskelija, joka pohdiskelee asioita syvällisesti. Analyyttinen ajattelu on hänen leipälajinsa, ja hän myös uskaltaa haastaa keskusteluun sekä kyseenalaistaa annettuja totuuksia. Eemilillä on aina myös hyvällä tavalla huumori matkassa. EduFuturan opintotarjonnasta Eemil suoritti Ohjelmointi1 -opintojakson (6 op) parhain arvosanoin (5).

Olivia Ollila, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Aidosti opiskelustaan kiinnostunut ja motivoitunut Olivia on suorittanut italian kielen ja kulttuurin moduulin opinnot menestyksekkäästi; 20 opintopistettä arvosanalla 5. Opettajan mukaan Olivia on luokassa aktiivinen ja luo positiivista ilmapiiriä.

Anni Saarela, Jyväskylän yliopisto
Anni laati EduFuturan Unelmat+Inspiraatio! -kurssilla unelmakartastaan musiikkiesityksen, jota on hyödynnetty kurssin markkinoinnissa mm. tekemällä esityksestä video. Annin ennakkoluuloton heittäytyminen ja rohkeus biisinsä jakamiseen EduFuturan kanavilla on toiminut kannustimena ja esimerkkinä myös muille opiskelijoille.

Vuoden 2022 EduFutura-opettaja: Juuso Hassi, Jamk
Juuso on tehnyt merkittävää työtä EduFuturan urheilijaopintojen ilmoittautujamäärän nousemisen eteen. Joustavalla otteella työtään tekevä Juuso on myös verkostoitumisen mestari ja hieno esimerkki siitä, miten EduFutura-oppilaitosten välisellä verkostoitumisella saadaan yhteistyö toimimaan ja opiskelijamäärät kasvamaan. Lisäksi Juuso on tarpeen tullen valmis muuttamaan ja kehittämään toimintaa, mikäli yhteistyö on sitä edellyttänyt.

Vuoden 2022 EduFutura-hallintoguru: Janniina Määttä, Gradia
Moniosaaja Janniinalla on ollut avainrooli EduFuturan talousasioiden hoidossa ja kehittämisessä. Janniina on aina kiireenkin keskellä löytänyt aikaa kuunnella ja etsiä aktiivisesti ratkaisuja mitä erilaisimpiin talousasioiden haasteisiin. Janniinan kehittäjämäinen ja ratkaisukeskeinen ote taloushallintoon on ollut korvaamaton tuki EduFutura-yhteistyössä.

Vuoden 2022 EduFutura-todeksi tekijä: Katja Tynkkynen, JYU
Katja on ystävällinen, helposti lähestyttävä ja toiset huomioon ottava tiimipelaaja. Hän on aina valmis auttamaan, kun pyydetään ja tarjoutuu myös usein oma-aloitteisesti muiden avuksi. Katja pyrkii aktiivisesti ymmärtämään niin opiskelijoiden, hakijoiden kuin henkilökunnankin näkemyksiä asioihin ja haluaa yhteistyössä löytää ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin eri osapuolia. Hän ajattelee asioita analyyttisesti ja monesta eri näkökulmasta. Katja on erittäin hyvä kuuntelija ja välitön sekä empaattinen työkaveri.

Vuoden 2022 EduFutura-opintojaksoyhteistyö: Toiminnallinen fysiologia - Enni-Maria Hietavala, JYU ja Pekka Natunen, Jamk
Enni-Maria ja Pekka ovat jo aiemmin aktiivisessa yhteistyössä suunnitelleet oppilaitosten yhteiset opintojaksot anatomiassa ja fysiologiassa. Tänä vuonna he ovat edelleen jatkaneet yhteistyötä opintojakson kehittämisen eteen ja ponnistelleet opintojen saavutettavuuden sekä joustavuuden lisäämiseksi, joka palvelee EF-strategiaa.

Vuoden 2022 EduFutura- KV-avaus / International initiative: Integration into the Finnish society – Paul Abbey, Jamk; Divya Narang, Jyväskylän kaupunki; Piia Hynynen, Jamk & Michael Ormshaw, JYU
EduFutura’s Executive Board has set as one of its key objectives for 2022 the promotion of internationalisation and vitality. This work has been actively launched and has been made concrete through the Talent Hub collaboration. In cooperation between the City of Jyväskylä and EF, the course has been jointly developed and it has been brought to the cross institutional online course catalogue of EduFutura. This new initiative by EF for international cooperation introduces students to Finnish culture, habits and practices as well as helps them to integrate into Finnish society and act as part of the community, bringing together foreign students from different EF educational institutions.
EduFuturan johtoryhmä linjasi vuoden 2022 yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi kansainvälisyyden ja elinvoiman lisäämisen. Työ on lähtenyt aktiivisesti liikkeelle ja konkretisoitunut Talent Hub-yhteistyön kautta. Jyväskylän kaupungin ja EF:n yhteistyössä opintojaksoa on yhteiskehitetty ja se on tuotu EduFuturan ristiinopiskelutarjottimelle. Tämä uusi avaus KV- ja EF-yhteistyöhön tutustuttaa opiskelijat suomalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja käytänteisiin sekä auttaa integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan ja toimimaan osana yhteisöä saattaen yhteen eri EF-oppilaitosten ulkomaalaiset opiskelijat ja lisää heidän välistään yhteyttä.

Vuoden 2022 EduFutura-teko: Kamarijamien ideointi ja toteutus – Sirpa Berg, Gradia & Eeva Oksala, Jamk
Sirpan ja Eevan ideoimat Kamarijamit ovat Suomalaisen musiikkikampuksen yhteisiä hetkiä, joihin voivat osallistua musiikin opiskelijat ja henkilöstö Gradialta, Jamkilta ja Jyväskylän yliopistolta. Kamarijamit elähdyttävät musiikinopettamista tuoden uutta ja luovaa näkökulmaa muusikkona kehittymiseen sekä yhdessä soittamiseen. Ne ovat valittuun teemaan keskittyviä toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa nivoutuvat erinomaisesti yhteen musiikin pedagogiikka, opiskelijoiden esiintymisvalmiudet ja huippuesiintyjien konsertit.

Vuoden 2022 yhteistyökumppani: Jyväskylän Urheiluakatemia
Jyväskylän Urheiluakatemia on esimerkillisellä tavalla edesauttanut opiskelun ja urheilun yhteensovittamista kaikissa EduFuturan oppilaitoksissa. Akatemia on tarjonnut mm. asiantuntijapalveluita niin opiskeluun kuin urheiluun liittyen sekä ollut aktiivinen toimija EF-urheilijaopintojen kehittämistyössä. Jyväskylän Urheiluakatemia on tehnyt EduFuturaa tunnetuksi kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa lisäten Jyväskylän veto- ja pitovoimaa opiskelu- ja urheilukaupunkina.

EduFutura Jyväskylä onnittelee palkinnonsaajia!

Miika Tanner ja Helmi Ainali_kuva Veera Kaivola
Miika Tanner ja Helmi Ainali ovat tehneet korkeakoulupolkuopinnot ammatillisen koulutuksen aikana ja opiskelevat nyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa.
Eemil_Kauppinen_kuva Veera Kaivola
Eemil Kauppinen Jyväskylän Lyseon lukiosta on yksi EduFuturan vuoden 2022 -ristiinopiskelijoista. Hän suoritti lukio-opintojen ohella Jyväskylän yliopistossa Ohjelmointi1-opintojakson.
Aki_Karjalainen_ja_Eino_Leisimo_kuva Veera Kaivola
Jyväskylän urheiluakatemia on vuoden 2022 EduFutura yhteistyökumppani. Kunniakirjan vastaanottivat Aki Karjalainen ja Eino Leisimo.
Michael Ormshaw, Piia Hynynen, Divya Narang ja Paul Abbey & Talent Boost: International initiative.

Katja_Tynkkynen_kuva Veera Kaivola

Katja Tynkkynen Jyväskylän yliopistosta on todeksi tekijä.

Janniina_Määttä_kuva Veera Kaivola
Janniina Määttä Gradiasta on vuoden 2022 EduFutura hallintoguru.
Sirpa_Berg_ja_Eeva_Oksala_kuva Veera Kaivola
Sirpa Berg Gradiasta ja Eeva Oksala Jamkista ovat ideoineet Kamarijamit Suomalaiselle musiikkikampukselle.
EduFutura vuosijuhlan yleisöä 2_kuvaVeeraKaivola
EduFuturan vuosijuhlaa vietettiin Ruusupuistossa.

EduFutura vuosijuhlan yleisöä 4_kuva.VeeraKaivola

Malja palkituille!

Mikael Minkkinen, Katja Räsänen, Niina Helin, Maria Hämäläinen_kuvaVeeraKaivola16
EduFutura-tiimi Mikael Minkkinen, Katja Räsänen, Niina Helin ja Maria Hämäläinen.

Kuvat Veera Kaivola. Veera on opiskelijana Gradia Jyväskylän media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa, audiovisuaalisen viestinnän suuntauksessa. Hän on parhaillaan työssä oppisjaksolla Suomalaisella musiikkikampuksella.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
WhatsApp