Orientoivat opinnot

Lukiolaiset ja ammattiopiskelijat voivat opiskella 1 – 2 opintopisteen opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän yliopistossa. Opinnot ovat pääsääntöisesti verkkokursseja.

Orientoivissa opinnoissa voit tutustua kiinnostavaan alaan ja kokeilla sen opiskelua korkeakoulussa. Kehität samalla opiskelutaitojasi, jotta siirtyminen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon on sujuvampaa.

Orientoivien opintojen lisäksi EduFuturan opintotarjottimella on myös muita korkeakoulujen opintojaksoja. Opinnot tulevat näkyviin EduFuturan verkkosivuille huhtikuun alussa. Opintoihin ilmoittaudutaan syksyllä 2020. Saat lisätietoa ja ohjeita opoltasi.

Tutustu, kokeile ja kehitä opiskelutaitojasi korkeakoulussa.
Muistithan, että opinnot ovat ilmaisia.

Esimerkkejä Jyväskylän yliopitoston orientoivista opinnoista:

 • Mind the gap: lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen
 • Johdatus kasvatustieteisiin
 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
 • Johdatus tilastotieteeseen
 • Haluatko kauppatieteilijäksi

Esimerkkejä Jyväskylän ammattikorkeakoulun orientoivista opinnoista:

 • Kestävän kehityksen ruokavalinnat
 • Introduction to Tourism – johdatus matkailun toimialaan
 • Johdanto sosiaali- ja terveysalalle
 • Vesijalanjälki
 • 3D-tulostus ja sen tulevaisuuden mahdollisuudet
 • Opi ohjelmoimaan