Ristiinopiskelu korkeakouluissa

Sivuja täydennetään kevään 2020 aikana. Opintotarjonta ristiinopiskelussa JAMK <-> JYU ja ohjeet pyritään saamaan verkkosivuille huhtikuussa 2020.