Orientoivat opinnot

Orientoivissa opinnoissa voit tutustua kiinnostavaan alaan ja kokeilla sen opiskelua korkeakoulussa. Opinnot erityisesti suunniteltu toisen asteen opiskelijalle. Kehität samalla opiskelutaitojasi, jotta siirtyminen ammattikorkeakouluun tai yliopistoon on sujuvampaa.

Orientoivat opinnot 
1 op = n.  27 tunnin työpanos
2 op= n. 54 tunnin työpanos
2 op = 1 lukion kurssi.

Työpanokseen on laskettu verkko- ja lähiopinnot sekä itsenäinen työskentely. Pääasiassa opinnot tehdään verkko-opintoina.

Esimerkkejä Jyväskylän yliopitoston orientoivista opinnoista:

 • Mind the gap: lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen
 • Johdatus kasvatustieteisiin
 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
 • Johdatus tilastotieteeseen
 • Haluatko kauppatieteilijäksi

Esimerkkejä Jyväskylän ammattikorkeakoulun orientoivista opinnoista:

 • Kestävän kehityksen ruokavalinnat
 • Introduction to Tourism – johdatus matkailun toimialaan
 • Johdanto sosiaali- ja terveysalalle
 • Vesijalanjälki
 • 3D-tulostus ja sen tulevaisuuden mahdollisuudet
 • Opi ohjelmoimaan

Lisätietoja saat opoltasi sekä EduFutura-koordinaattoreilta Riikka Lahtonen (Lyseo), Lassi Pyykkö (Scildt) ja Hanna Närhi (Norssi).

Lataa esite -kuvake
Lataa esite