Muut korkeakouluopinnot toisen asteen opiskelijalle

EduFutura-opiskelijana voit suorittaa myös sellaisia opintojaksoja, joita korkeakoulujen tutkinto-opiskelijat opiskelevat.

Nämä opinnot ovat laajempia ja syvällisempiä kuin orientoivat opinnot, jotka on erityisesti suunniteltu toisen asteen opiskelijalle.

 

Esimerkkejä muista korkeakouluopinnoista

  • Ohjelmoinnin perusteet
  • Web-julkaiseminen
  • Muotoilun perusteet ja pintamallinnus
  • 3D-mallinnus perusteet 1 Inventor 
  • Digitaalisen osaamisen perusteet
  • Logistiikan maailma

Voit myös suorittaa osia isommista opintokokonaisuuksista tai koko moduulin, jos haluat. Esimerkkejä moduuliopinnoista, joista voit suorittaa osia tai moduulin kokonaan

  • Elimistön toiminta levossa ja kuormituksessa (osana Ihmisen fysiologian ja biomekaniikan perusteet -moduulia)
  • Johdatus kyberturvallisuuteen (osana Digitalisaation moduulia)

Tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon avoimen it-väylän kautta

Avoin opiskelu Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnassa toteutetaan erillisinä opintoina. Erilliset opinnot ovat IT-tiedekunnan opintotarjonnassa olevia kursseja ja opintokokonaisuuksia, joilla voivat opiskella myös muut kuin yliopiston tutkinto-opiskelijat. Kursseilla opiskellaan yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kun olet suorittanut vaaditun määrän opintoja tietyin arvosanoin, voit hakea tutkinto-opiskelijaksi tietotekniikan, tietojärjestelmätieteen tai koulutusteknologian tutkinto-ohjelmaan. Lisätietoja erilliset-it@jyu.fi.

Lisätietoja EduFutura-korkeakouluopiskelusta saat opoltasi sekä EduFutura-koordinaattoreilta Lassi Pyykkö (Schildt), Minna Lehtonen (Lyseo) ja Hanna Närhi (Norssi).