Korkeakouluopiskelijalle Gradialta: Media-ala

Infograafi kuinka korkeakouluopiskelija ilmoittautuu Gradian opintoihin. Selitetty tekstinä kuvan alla.

JAMKin ja JYU:n opiskelija, voit laajentaa osaamistasi hyödyntämällä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian tarjoamia opintoja. Nämä opinnot antavat sinulle lisäosaamista erityisesti työelämätaitoihin.

Ennakoiva hyväksiluku ennen ilmoittautumista: Muistathan, että toisen asteen opintoja ei voida suoraan hyväksilukea korkeakouluopintoihin, vaan sitä on haettava ennakoivan hyväksiluvun prosessin kautta. Siksi on tärkeää, että ennen ilmoittautumista opintoihin käyt keskustelun opettajatutorin tai HOPS-ohjaajasi kanssa ja varmistat opintojakson sopivuuden opintoihisi. JAMK-opiskelija, käytä JAMKin ristiinopiskelulomaketta.

Ilmoittautuminen ja mahdollinen peruutus: Ilmoittaudu Gradian opintoihin EduFuturan kautta. Muista käyttää ilmoittautuessasi opiskelijasähköpostia. Jos olet ilmoittautunut ja jostain syystä joudut perumaan osallistumisesi, ota yhteys opintojakson vastuuopettajaan.

Osaamisen osoittaminen ja arviointi: Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan pääsääntöisesti käytännön työtehtävissä. Voit yhdistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja näytön oman oppilaitoksesi harjoitteluun. Osaamisen osoittaminen sovitaan opintojakson opettajan kanssa. Lue tarkemmin osaamisen osoittamisesta ja arvioinneista.

Opiskelun maksuttomuus: Opintojen suorittaminen on maksutonta. 

Pelituotteen tekeminen

Kurssilla suunnitellaan, toteutetaan ja testataan lautapeli ryhmissä projektityönä. Jokaisella ryhmän jäsenellä on etukäteen sovittu rooli tai vastuualue projektissa.

 

Suunnattu: Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat JAMK & JYU (paikkoja on 6 kpl/korkeakoulu)
Vaadittava aiempi osaaminen: Yliopiston pelituotantokurssille osallistuminen tai ammattikorkeakoulun 3D mallintamisen kurssille osallistuminen.
Opintojen laajuus: 15 osaamispistettä
Opintojen suoritustapa: Osa osaamisesta kertyy kunkin koulutusorganisaation aiheeseen liittyvästä opetuksesta. Lautapelin tekeminen ja siihen liittyvät protoilut toteutetaan.
Opintojakson aikataulu: Lukuvuosi 2021-2022
Ilmoittautuminen: ilmoittautumislinkki avataan huhtikuussa, pääsiäisen jälkeen
Lisätietoja: Hannu Leinonen, hannu.leinonen@gradia.fi 
Järjestäjä: Gradia Jyväskylä